De fyra typerna av lättja och hur du besegrar dem

Det är viktigt att sluta se på lättja som ett fel eller en last. Faktum är att det vid alla typer av lättja finns mer komplexa faktorer som vi ofta förbiser.
De fyra typerna av lättja och hur du besegrar dem
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Det finns flera typer av lättja och var och en av dem påverkar dig på olika sätt. Faktum är att denna känsla av att inte vilja utföra någon form av aktivitet är mer komplex än den kan verka vid första anblicken. Vi stämplar ofta detta tillstånd som något negativt, men funderar sällan på varför vi upplever det. Det borde vi dock göra, för när vi känner lättja finns det vanligtvis en underliggande orsak som vi bör titta närmare på.

De olika typerna av lättja har olika orsaker, egenskaper och intensitet. Det gemensamma för dem alla är att du känner ett motstånd mot att agera, trots att du vet att det är det rätta att göra. Lättjans dåliga rykte kommer från religionens värld där det inte anses vara ett psykologiskt tillstånd, utan en dödssynd.

Lättja är ofta kopplat till prokrastinering . Faktum är att ett bristande intresse för att göra något vanligtvis leder till att du skjuter upp det på obestämd tid. Om detta händer för ofta, kommer det uppenbarligen att påverka din prestation och ditt liv i allmänhet. För att bättre förstå detta tillstånd ska vi kika närmare på de olika typerna av lättja.

“Ge inte efter för fatalism. Det kommer att framkalla tröghet och lättja. Erkänn tankens stora kraft. Verkställ. Genom rätt tänkande skapar du bästa möjliga öde för dig själv.”

-Sivananda-

Lättjefull kvinna i säng

1. Fysisk lättja

Detta är en av de vanligaste typerna av lättja. Som namnet antyder handlar det om motstånd mot fysiska aktiviteter. Som regel grundar sig denna typ av lättja i tre faktorer: tidigare trötthet, brådska eller brist på intresse. Ett typexempel är när du vill starta en träningsrutin men du aldrig lyckas på grund av din brist på lust.

Ibland händer detta när du verkligen vill träna men inte har tillräckligt med energi för att utföra aktiviteten. Vid andra tillfällen kanske du inte lägger så stor vikt vid de framtida fördelarna med träning och du koncentrerar dig på dina omedelbara bekvämligheter istället. Alternativt kan du vara helt ointresserad och fysiskt välbefinnande är helt enkelt inte ett tillräckligt starkt incitament.

I detta fall är det bästa du kan göra att reflektera över om det verkligen är värt besväret att börja träna. Om du kommer fram till att fördelarna är tillräckligt viktiga, kommer din övertygelse att leda till att du övervinner ditt motstånd. Detsamma gäller andra typer av fysiska aktiviteter.

2. Mental lättja

Mental lättja är relaterad till användningen av kognitiva förmågor. Det är en typ som främst grundar sig i bristande motivation. Vid den här typen av lättja ser du i allmänhet ingen konkret fördel med intellektuella aktiviteter och motsätter dig därför att utföra dem.

Du känner ofta att aktiviteten är för komplex och det minskar din motivation. Precis som i det föregående fallet ser du ingen omedelbar nytta med att utföra den här typen av uppgifter. Av denna anledning måste du återigen reflektera.

Faktum är att intellektuell aktivitet inte bara skyddar din hjärna utan ökar också dina färdigheter och kompetenser. Det har till och med en extremt positiv effekt på dina känslor. Din hjärna har ett behov av att arbeta och om den inte gör det uppstår känslor av tristess. Å andra sidan väcker intellektuell aktivitet din nivå av engagemang och förbättrar ditt liv.

3. Existentiell

Existentiell lättja är den typ som är närmast relaterad till ett tillstånd av depression. Det visar sig som bristande intresse och entusiasm för livet i allmänhet. I det här fallet har du inte tillräckligt med energi för att ta initiativ, planera eller sätta upp mål.

Existentiell lättja är en tydlig indikation på att det finns ett oidentifierat psykologiskt hinder. Det förekommer ofta när du går igenom, eller har gått igenom, mycket krävande känslomässiga situationer utan fullgod lösning. Det är faktiskt troligt att detta har orsakat dig en känslomässig utbrändhet som du måste hantera.

Oftast uppstår existentiell lättja som ett resultat av något som tynger dig psykiskt och som du inte har bearbetat. Det slukar all din energi och lämnar inget utrymme för återhämtning. Det är troligt att du lider av den här typen av lättja när du grubblar över problem och misstror dig själv.

Man som sitter på brygga

4. Andlig

Andlig lättja är ofta förknippad med existentiell lättja. Det som skiljer dem åt är att i fallet med andlig lättja är huvudsymtomet en känsla av ointresse för livets transcendenta aspekter.

Du upplever andlig lättja när du bestämmer dig för att anpassa dig till rutiner och följa dem mekaniskt, utan att försöka gå längre. Du tror att tillvaron inte är något annat än en uppsättning dagliga förpliktelser som du utför utan någon större entusiasm och utan något egentligt mål.

I samtliga av ovanstående fall är det viktigt att notera att lättja kan vara ett symtom på en underliggande sjukdom. Det indikerar ofta trötthet eller utbrändhet, och därför bör du alltid vara uppmärksam på det. Men om detta inte är fallet, är självmotivation nyckeln. Detta kan inledningsvis vara svårt att finna, men det är alltid värt det. Å andra sidan, om ditt fall är mer kritiskt måste du söka professionell hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maier, C., & de Torres Burgos, Z. (2004). Buenos días, pereza. Península.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.