De många fördelarna med en effektiv känsloreglering

Förmågan till känsloreglering är till stor del beroende av interaktionen mellan prefrontala cortex och det emotionella centrat. Särskilt då de kretsar som konvergerar i amygdala. Fortsätt läsa för att lära dig mer om denna fascinerande process!
De många fördelarna med en effektiv känsloreglering
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att bli sin egen herre är det enda sättet att vara helt fri. Med det som syfte är effektiv känsloreglering nyckeln till att bli sin egen herre. Faktum är att Epiktetos uttryckte detta redan för 2 000 år sedan. Det kan vara svårt att tro, men fram till 1995 har det inte varit många inom psykologin som ansett att känslor varit så relevanta. Av den anledningen har forskare inom området inte heller grävt vidare djupt i dem. Detta ser dock annorlunda ut idag tack vare Daniel Golemans arbete Emotional Intelligence (frekvent hänvisat inom parentes nedan).

Modern neurovetenskap betonar emellertid vikten av amygdala i processen med att skapa en impulsiv eller ångestladdad emotionell reaktion. Dock finns det även en annan del av hjärnan som är ansvarig för att utarbeta ett adekvat svar på dessa reaktioner (Goleman, 1996, s. 50-53). Därmed är känsloreglering något som kan tränas.

Enligt Goleman (1996, s. 61) kan tränandet av dina känslor hjälpa dig att:

 • Skapa mer motivation
 • Uppnå vad du vill genomföra trots frustrerande element
 • Kontrollera dina impulser (kom ihåg att känslor manifesteras på fyra nivåer; kroppsligt, kognitivt, emotionellt och impulsartat)
 • Fördröja tillfredsställelse
 • Reglera ditt humör
 • Förhindra att ångest stör dina rationella förmågor
 • Visa empati och förtroende till andra människor.

Den evolutionära orsaken och behovet av att träna effektiv känsloreglering

För våra förfäder var det otroligt viktigt att utveckla förmågan att snabbt reagera på en fara utifrån en evolutionär synvinkel. Lyckligtvis har denna konfiguration inpräglats i hjärnorna hos samtliga däggdjur, inklusive människor.

Däggdjurens rudimentära mindre hjärna agerar som huvudsaklig hjärna hos icke-däggdjur. Denna hjärna har förmågan till en mycket snabb emotionell reaktion. Men även om den är snabb är den också väldigt grovhuggen och simpel.

En kvinna med slutna ögon

De involverade cellerna möjliggör snabb men opreciserad bearbetning. Dessa rudimentära emotionella svar (baserade på känslor snarare än en tänkande process) utgör förkognitiva känslor (Goleman, 1996).

På så sätt kan ett problem uppstå. Tro det eller ej, amygdala har ofta fel. Den får information via en enda neuron i ögat och örat angående vad vi ser och hör (i relativt hög hastighet). Med andra ord är det endast en liten del av de signaler som samlas in av dessa organ som når den. De allra flesta går till andra delar av hjärnan som tar längre tid att analysera informationen vilket i sin tur ger en mer exakt avläsning (Goleman, 2015).

Känsloreglering och socio-emotionellt lärande

Individer utvecklar allteftersom en kompetens inom emotionell intelligens genom vital inlärning, vilket börjar under barndomen. Social-emotionella inlärningsprocesser ger barnen de lektioner de behöver under tiden som deras hjärnor utvecklas. Detta förklarar varför yrkesverksamma inom vården anger att fenomenet anpassar sig till varje människas unika utveckling (Goleman, 2015).

Till detta kommer att hjärnan är det sista organet i kroppen som når anatomisk mognad. Det är faktiskt möjligt att bevittna hjärnans utveckling. Vi kan observera förändringarna i ett barns sätt att tänka, bete sig och reagera, år efter år.

Aktivering av hypotalamus-hypofys-binjuraxeln stör den kognitiva effektiviteten och inlärningen. Om en person fokuserar på bekymmer, ilska, ångest eller någon annan känsla som inger en hög grad av stress, kommer denna person att visa en lägre uppmärksamhet angående vad andra säger till dem. Med en effektiv känsloreglering får du hjälp att identifiera dessa processer och anpassa dem till individens sammanhang.

Å andra sidan, om du kan kontrollera dessa emotionella bakslag kommer ditt arbetsminne att öka avsevärt, vilket innebär att du får den uppmärksamhetsförmåga som du behöver för att kunna spara information. Socio-emotionellt lärande visar hur man hanterar dessa ohälsosamma känslor som i sin tur uppmuntrar till ett lärande.

En hjärna och ett hjärta som representerar känsloreglering

Hur man skapar ett emotionellt lärande

Känsloreglering hjälper till med att balansera emotionella bakslag. Om du fortsätter ett kontinuerligt lärande av detta kommer de nya kretsarna att anknyta till varandra och få mer och mer styrka tills du en dag kommer att kunna göra vad det än är som du behöver göra, och det utan att tveka.

I detta läge kommer kretsarna att vara så anknutna och tjocka att hjärnan automatiskt aktiverar dem. När denna förändring inträffar kommer det korrigerade beteendet att bli till normen (Goleman, 2015).

Naturligtvis kan vuxna tillämpa samma uppsättning färdigheter i sin arbetsmiljö för att nå bättre resultat. Tänk på att det aldrig är för sent att förbättra din kompetens av känsloreglering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Caruso, David R. y Salovey, Peter, The Emotionally Intelligent Manager, Jossey-Bass, San Francisco, 2004. [El directivo
  emocionalmente inteligente, Algaba, Madrid, 2005.]

 • Goleman, Daniel (1996). Inteligencia emocional (4a ed. edición). Barcelona: Kairos. 

 • Goleman, D. (2015). El cerebro y la inteligencia emocional: nuevos descubrimientos. B DE BOOKS.

 • Mora, F. (2012). 1.¿ Qué son las emociones?. El Observatorio FAROS Sant Joan de Déu (www. faroshsjd. net) es la plataforma de promoción de la salud y el bienestar infantil del Hos-pital Sant Joan de Déu (HSJD) de Barcelona., 14.

 • Salmurri, F. (2004). Libertad emocional. Estrategias para educar las emociones.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.