De tio mest stressfyllda jobben i världen

De mest stressfyllda jobben i världen är de som kräver mest omtanke och egenvård. Stress är en faktor som direkt påverkar den fysiska och mentala hälsan. Av denna anledning måste de aktiviteter som genererar stress särskilt vara måltavla för omtanke.
De tio mest stressfyllda jobben i världen
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2020

Det är självklart att objektivt är de mest stressfyllda jobben i världen de som utsätter människor för fysisk fara, särskilt där hotbilden är potentiellt dödlig. Vi pratar ju trots allt här om risker som i sig själva orsakar människor betydande oro.

Vi bör dock notera att vi i denna artikel inte endast refererar till fysisk stress, utan även självupplevd mental sådan. Ibland grundas de mest stressfyllda jobben inte i själva aktiviteten, utan i de förhållanden arbetaren måste verka i. En enkel kontorist, utan att bli utsatt för någon verklig fara, kan ha en hög arbetsbelastning på grund av den press som chefer och kolleger utsätter denna för.

Alla typer av arbeten kräver till någon grad en hanterad omsorg från arbetsledare eller chefer. Man bör alltid prioritera hälsa före produktivitet.

Här är en lista över vad vi anser vara de tio mest stressfyllda jobben i världen.

Ingen passion stjäl så effektivt från sinnet all dess kraft och möjlighet att agera så som rädslan.

-Edmund Burke-

En stressad kvinna

De tio mest stressfyllda jobben

1. Militärtjänst

Militärtjänst är antingen en tjänstgöring i krig eller en förberedelse inför det. En väpnad konfrontation är bland de mest stressfyllda situationerna som man kan uppleva.

Mitt i en konflikt får livet en helt ny dimension, detta i en miljö som på psykologisk nivå kan orsaka mängder av trauman och sorg på konstant basis.

Statistik visar att det finns en hög frekvens av psykologiska störningar bland militärer som befinner sig i strid. Dessa störningar sitter ofta kvar långt efter att den faktiska konflikten eller situationen har avslutats, och en av de de allvarligaste posttraumatisk stress.

2. Brandmannatjänst

Brandmän utsätts också ofta för allvarliga stresssituationer. Mycket av deras arbete utförs i kaotiska situationer, ibland utan möjlighet att påverka, och med mycket som står på spel.

Varje brand eller katastrof har sina egna särskilda egenskaper, och det finns alltid en betydande osäkerhetsnivå. Nödsituationer kan uppstå när som helst och dessa hjältar måste alltid vara beredda att ställa upp. Dessutom är de i dagsläget ofta tvungna att uppfylla mängder av ej relevanta arbetsuppgifter påbjudna av människor utan erfarenhet av vad yrket egentligen går ut på. Detta är ytterligare något som skapar frustration och stress på flera plan.

3. Trafikpilot är bland de mest stressfyllda jobben i världen

Även om dagens flygplan har mycket höga säkerhetsnivåer är de fortfarande beroende av en pilot för att se till att allt går som det ska. De måste ständigt vara medvetna om allt som händer både inom och utanför flygplanet.

Utöver detta är det ett jobb som kräver ständiga förändringar i schemaläggning samt lång frånvaro hemifrån. Till stor del är det ett rutinjobb som är enkelt att vänja sig vid, men där man aldrig får slappna av; därmed är det inte förvånande att det är ett av de mest stressfyllda jobben.

4. Polis

Poliser hanterar sin dagliga situation med vapen och andra omständigheter som kan orsaka betydande skador. Liksom militären blir de ofta utsatta för oförutsedda och okontrollerade situationer som sätter deras liv i fara.

De måste tolerera en hög osäkerhetsnivå eftersom brottslingar inte är förutsägbara i sitt tänkande eller sina handlingar. Dessutom är de på många ställen idag låsta av politiskt styrda chefer som bryr sig mer om den rådande lobbyandan än att värna om sina anställda. Mitt i faran och med händerna låsta bakom ryggen är det extremt stressfyllt att vara polis idag.

5. Evenemangsorganisatör

Evenemangsorganisatörer riskerar inte sina liv och utsätter sig inte direkt för tragiska omständigheter. De måste dock ta hänsyn till många olika faktorer samtidigt. Framför allt måste de se till att olika och oberoende aktiviteter blir samordnade för att skapa utmärkta resultat.

Å andra sidan är det också vanligt att de deltar i förhandlingar, ibland en del av dem väldigt knepiga, och de måste hitta ett sätt att se till att alla parter blir nöjda.

Slutligen innebär det faktum att de organiserar offentliga evenemang att de särskilt blir utsatta för kritik och bedömning. Det är därför vi har inkluderat dem i listan över de mest stressfyllda jobben.

6. Reporter

Den stress som kan uppstå i en reporters arbetsmiljö beror på tre faktorer. För det första schemat, som varierar beroende på händelsernas omständigheter. De måste vara på plats för att täcka historien när den händer.

För det andra måste de alltför ofta bli utsatta för farliga situationer och de måste tänka och agera mycket snabbt på grund av press från allmänheten som vill ha direktsända nyheter.

För det tredje måste de vara anpassningsbara och kunna hantera många typer av problem och scenarier samt kunna hantera överväldigande mängder med information. Dessutom måste de som en del av mediemaskinen vara beredda på att bli utsatta för den kritik som blir riktad mot dem från en befolkning som kontinuerligt placerar media i botten på trovärdighetsskalan.

7. Akutläkare är ett av de mest stressfyllda jobben

På en akutavdelning, som namnet tydligt visar oss, är läget brådskande och ibland till och med kritiskt. Läkarna som arbetar där måste ofta fatta komplexa beslut med mycket lite tid till godo.

De håller andra människors hälsa och liv i sina händer, och det ansvaret lägger en betydande psykologisk börda på dem. De bevittnar också smärta och lidande och har ofta inte verktyg eller resurser för att effektivt bearbeta och lindra det.

8. PR

Människor som arbetar med PR, som bland annat säljare, måste hantera alla typer av människor. Vissa människor är artiga, andra är oförskämda, och de måste ofta möta människor som går över gränserna för acceptabelt beteende för att uppnå en överenskommelse eller för att skydda företagets image.

På grund av detta kräver denna typ av jobb en bra dos tolerans och mycket självkontroll. Båda dessa kapaciteter blir ofta testade. De tenderar också att ha kontakt med ett stort antal människor. Därför är de utsatta för en hel del press.

9. Taxichaufförer

Att behöva spendera större delen av dagen i en sluten miljö, tillsammans med allmänheten, och hantera alla typer av trafiksituationer som kan uppstå i stadstrafiken är redan ett komplicerat problem.

Om du lägger till de nödställda passagerare som vill komma till platserna snabbare än vad som är mänskligt möjligt eller som behandlar chaufförerna som skräp, ökar trycket. Taxichaufförer måste verkligen tåla höga stressnivåer.

Taxiförare är ett av de mest stressfyllda jobben

10. Lärare är bland de mest stressfyllda jobben i världen

Att arbeta med barn och tonåringar kan vara mycket krävande. Detta är särskilt fallet när det finns ett stort antal barn i klasserna eller där lärarna inte har de nödvändiga medlen till sitt förfogande för att få elevernas uppmärksamhet eller att tillfredsställa deras nyfikenhet.

Utöver detta är lärarna ansvariga för barnens välbefinnande, och det innebär att de måste vara mycket försiktiga med sina handlingar, ord och reaktioner. Även om undervisningsyrket kan vara mycket tillfredsställande, kan det också skapa känslor av hjälplöshet eller hopplöshet.

Slutsats

De mest stressfyllda jobben kräver en större ansträngning när det gäller arbetshälsan och säkerheten. De som utför dem måste vara medvetna om att de är mer benägna att bli sjuka, att bli drabbade av stress eller utveckla trötthetsrelaterade problem. Det är mycket viktigt att de människor som arbetar i dessa yrken tar väl hand om sin fysiska och psykiska hälsa. Dessutom behöver vi alla arbeta för att auktoritära individer vilkas arbeten är överflödiga inte ska försvåra för våra hjältar i deras arbetssituation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hernández, V. (2013). Los trabajos más y menos estresantes de 2013. International Business Times. Retrieved from: http://campusmexico. mx/2013/01/09/lostrabajos-mas-y-menos-estresantes-de-2013/# sthash. NVDzHY77. dpuf.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.