Lärdomen från de tre visa aporna vid Toshogu

Lärdomen från de tre visa aporna vid Toshogu
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Lärdomen från träskulpturen av de tre visa aporna vid helgedomen Toshogu inspirerar oss än idag. Dess ursprungliga budskap var enkelt och djupt: “lyssna inte på vad som kan leda dig till att göra något ont; se inte dåligt uppförande som naturligt; tala inte illa utan anledning.”

Intressant nog har tiden och vår västerländska världssyn förenklat lärdomen lite, vilket lämnat oss med budskapet “se inget ont, hör inget ont, säg inget ont”.

Ett motto vi ser i emojis, även om dessa förvrängt den ursprungliga idén något, och till och med blandat ihop apornas ordning.

“För att inget är vackrare än att veta sanningen, inget är mer skamligt än att godkänna lögnen.”

-Cicero-

Men lärdomen från de tre visa aporna går mycket längre än så. Detta verk från 1500-talet – uppfört för att hedra shogun Tokugawa Ieyasum – har sina rötter i Konfucius läror. För många har budskapet från aporna mycket att göra med Sokrates “test med de tre filtren”.

Vi kan alltid lära oss mycket om vi fördjupar oss i klassisk ikonografi och traditionell vishet. Låt oss reflektera och uppdatera vår kunskap lite. De tre visa aporna vid Toshogu förkroppsligar den moraliska koden och mystiken vi älskar, och vi vill dela den med dig idag.

De tre visa aporna

Vad legenden säger om de tre visa aporna

Legenden om de tre visa aporna har sina rötter i kinesisk mytologi. Den berättar en slående saga med dessa tre nyfikna karaktärer.

Protagonisterna är: Kikazaru, apan som inte hör, Iwazaru, apan som inte talar, och Mizaru, apan som inte ser.

Dessa tre unika varelser skickades ut av gudarna som observatörer och budbärare. Med andra ord skulle de vittna om mänsklighetens godhet och ondska, och rapportera tillbaka till gudarna.

Dessa gudomliga budbärare agerade i enlighet med en trollformel som gav dem två dygder och en brist vardera.

  • Kikazaru, den döva apan, var den som såg alla som begick dåliga handlingar. Senare kommunicerade han dem till den blinda apan med sin röst.
  • Härnäst är Mizaru, den blinda apan, den som förmedlar den döva apans budskap till den stumma apan, Iwazaru.
  • Iwazaru mottar därmed den blinda apans budskap. Det var Iwazaru som översåg att gudarnas bestraffning av människorna utfördes eftersom det var han som beslutade vilket straff de skulle få.

Vad vi först och främst lär oss av denna berättelse är behovet att alltid hålla vår ande ren. Den lär oss att undvika att lyssna på det som får oss att agera dåligt. Den råder oss att undvika att tala utan anledning och att inte se onda handlingar som naturliga.

De tre visa aporna och parallellen till Sokrates test med de tre filtren

Det finns en intressant parallell mellan legenden om de tre visa aporna och en annan berättelse från den grekiske filosofen Sokrates.

Han talar om hur en elev kom till hans hus en morgon, ivrig att berätta om ett rykte. Till den unga mannens förtret förklarade den vise mannen att han måste tänka på tre saker innan han delar med sig av nyheten:

  • Först, har ryktet du tänker berätta för mig blivit bekräftat? Är det enligt dig en SANNING?
  • Därefter, är det du tänker berätta för mig åtminstone GOTT?
  • Avslutningsvis, är det du tänker berätta för mig verkligen NÖDVÄNDIGT?

Dessa tre filter har som vi kan se mycket att göra med vad de tre visa aporna i Toshogu representerar.

“Även om du ensam är en minoritet, är sanningen sanningen.”

-Gandhi-

Kikazaru – apan som täcker sina öron

Avbildning av aporna

Kikazaru är utöver vis även klok. Han är apan åt vänster och säger åt dig att täcka öronen innan du hör viss information om du vill bevara din harmoni.

Därför handlar det inte om att hålla sig borta från viss data, sanning eller bevisning. Det är inte en feg eller defaitistisk attityd, utan snarare att skjuta information som inte är användbar och skadlig åt sidan, så att du skyddar din integritet.

Iwazaru – apan som täcker sin mun

Iwazaru är den lilla apan i mitten som representerar behovet att inte förmedla ondska, att inte skvallra och att framförallt vara försiktig när man sprider berättelser som inte är sanna, goda eller ens användbara, precis som Sokrates påminner oss om.

Mizaru – den blinda apan

Från en sokratisk synpunkt representerar Mizaru en inbjudan att stänga ögonen för det som inte fungerar, inte är bra, inte är gott.. Återigen är detta inte passivt eller fegt.

Det handlar inte om att vända andra kinden till, förlåta ondska (kom ihåg att legenden säger att aporna själva bestämde bestraffningen). Istället handlar det om att ha det visa perspektivet hos någon som kan skilja på gott och ont. Det handlar om att bestraffa ondska för att vara goda och vistas med personer som uppmuntrar oss att bli bättre.

Både från de tre visa aporna och Sokrates tre filter kan vi tillgodogöra oss en primitiv lärdom som är mer användbar nu än någonsin.

Vi måste vara kloka med vad vi säger, visa med vad vi lyssnar på och skickliga med vad vi ser på. Tre riktlinjer mot frid och lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.