Den där känslan av att ingen älskar dig

Den där känslan av att ingen älskar dig
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Alla behöver vi känna oss älskade. Det är nästan lika viktigt som att äta eller sova: ett fundamentalt behov. När du känner att ingen älskar dig, att du inte spelar roll för någon, är det som om du berövats på maten du behöver för att leva. Fysisk överlevnad må hänga på mat och sömn, men emotionell överlevnad hänger på tillgivenhet.

Känslan av att ingen älskar dig kan uppstå av olika anledningar. I princip alla människor kan känna på detta sätt. Ingen älskar oss perfekt; även den djupaste och mest uppriktiga kärlek, såsom en moders kärlek, är bristfällig och inkomplett.

“Och du skulle acceptera ditt hjärtas årstider, precis som du alltid accepterat årstiderna som passerar över dina fält.”

Khalil Gibran

Om du idealiserar kärlek för mycket kommer du komma till slutsatsen att ingen verkligen älskar dig, för ingen är villig att ge sitt liv för dig; eller för att de till slut sviker dig och inte finns där när du behöver dem.

De som älskar på grund av emotionell avsaknad kommer kräva mer än folk kan ge. Deras förväntningar är så höga och kan inte mötas, vilket resulterar i besvikelse.

Det kan finnas gånger när du känner som om ingen älskar dig, enbart eftersom du inte kan bygga genuina affektionsband med andra.

Kanske har du gömt dig under ditt eget skinn och isolerat dig. Kanske vet du inte hur man bygger och bibehåller älskande relationer. Då kan du känna dig fångad i en ensamhet som gör ont.

När ingen älskar dig

Ingen älskar dig? Inklusive du själv?

Ofta när man känner att ingen älskar en så inkluderar det även en själv. Det är relativt enkelt för någon att inse att dennes självkänsla är låg. Det är även lätt att säga “nu handlar det bara om att älska mig själv mer”. Det svåra är att göra dessa tankar till verklighet.

Det är inte det att du inte vill älska dig själv, du kan bara inte finna ett sätt att göra det. Om du inte uppskattar dig själv så är det inte något som uppstod ur tomma intet. Bakom det finns ofta en historia av fientlighet, våldsam aggression och ibland övergivning.

En av de troligaste anledningarna till brist på egenkärlek är att vi fått falska argument av våra föräldrar när vi var barn, ofta oskyldigt maskerade, för varför vi inte bör be om eller behöver tillgivenhet. På ett eller annat sätt gav andra oss idén att vi inte var värda det; att vi inte var värdiga tillräckligt med kärlek.

Vi tror på dessa argument eftersom de som fick oss att tänka så var personer som vi älskade och till och med beundrade. Möjligtvis påbörjade vi livet utan att vara älskade, bärandes på ett “varför?” utan svar.

Och kanske lärde vi oss att inte älska oss själva bara för att vara en fader, moder eller annan närstående till lags, som förväntade sig detta av oss eftersom de var missledda.

Hjälper vi andra så att de kan älska oss?

Ibland lever vi i ett tillstånd av emotionell brist. Med andra ord brist på tillgivenhet. Vi kanske till och med kommer till slutsatsen att vi inte vill leva så här. Det är dock inte lätt att ta sig ut. Vid den punkten är det värt att fråga: hjälper vi andra så att de kan älska oss?

Rygg mot rygg

Även om känslan av att ingen älskar dig är väldigt djup, kanske utgången inte är så långt borta. Ibland handlar det bara om att förlåta de som inte har älskat oss på grund av deras egna emotionella begränsningar. Att erkänna att denna fientlighet hade mycket mer att göra med dem än oss.

Det antyder även att vi förlåter oss själva, för vi gjorde faktiskt inte något – eller slutade inte göra något – som gjorde att vi förtjänade sådan likgiltighet. Förstå att det inte finns något fel med dig och att alla skuldkänslor du har är grundlösa.

Vägen ut…

Det är viktigt att fråga oss själva om vi vet hur man älskar andra.

Ibland visar vi oss själva som i desperat behov av tillgivenhet, och det kan skrämma eller knuffa bort andra. Det är i själva verket ett erkännande av att vi inte älskar oss själva och behöver den andra personen för att känna oss värdefulla. Om det når detta stadium kommer ingen vilja ha det ansvaret.

Par på fält

Vi kanske inte har utvecklat tillräckliga sociala färdigheter heller. Vi kan alltid lära oss att relatera till andra på ett mer flytande och spontant sätt. Det är något vi kan lära oss, applicera och börja utöva. Det fungerar.

Det är det första steget för att bryta barriären som separerar oss från andra. Efter att ha öppnat dammluckorna kanske vi kommer lära oss att gå framåt i det extraordinära äventyr som är ömsesidig tillgivenhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.