Den dolda kostnaden för belöningar

Den dolda kostnaden för belöningar
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

När du belönar någon på ett medvetet sätt gör du det med avsikten att förstärka vissa beteenden eller attityder. Detta gäller särskilt när det kommer till barn. Det finns dock en dold kostnad för att använda belöningar i syfte att influera beteende. Om du använder belöningsbaserad motivation så undergräver du den inneboende motivationen som personen har för den aktivitet denne är engagerad i.

Detta koncept försöker förklara varför människor är mer kreativa när de ritar och skriver för nöjes skull (inre motivation) än när de gör det för ett pris eller ekonomisk vinning (yttre motivation). Vi har med andra ord att göra med en paradox. Här minskar externa belöningar motiverat beteende.

Inre och yttre motiverat beteende och dess koppling till belöningar

För att förklara effekten av de dolda kostnaderna för belöningar måste vi förstå skillnaden mellan de båda typerna av motivation. Inre motiverat beteende är det som får oss att göra saker spontant för nöje eller av personligt intresse. Det här är saker vi gör i avsaknad av någon form av belöning, incitament eller extern kontroll. Följaktligen är dessa aktiviteter inte medlet för att uppnå ett mål. Vi finner dem berikande ändå.

Yttre motivation kommer å andra sidan från incitament och konsekvenser från den externa miljön. Det kommer från ett beteendekontrakt som säger “gör så här” (obligatoriskt beteende) och du kommer att få “detta” (kontingentpris).

En inslagen present.

Vid första anblick kan det vara svårt att skilja mellan dessa två beteenden. Men den grundläggande skillnaden ligger i källan som ger energi och styr beteendet. Vid inre motivation är det den spontana tillfredsställelsen av det psykologiska behov som aktiviteten ger. Yttre motivation kommer istället från externa incitament och konsekvenser.

Studiemotivation är ett bra exempel

Människor ger belöningar för att de förväntar sig att det kommer att öka motivationen och beteendet. Men när du ger en belöning stör detta externa pris inlärningsprocessen. Det står också i vägen för autonom självreglering. Detta är en av de dolda kostnaderna för belöningar.

Tänk om föräldrar alltid hade belönat sina barn med pengar när de får bra betyg. Efter att detta har hänt flera gånger kommer eleverna bara att vilja memorera information för att bli godkända. Med andra ord, de kommer inte att känna en inre motivation att skaffa en konceptuell förståelse av materialet. Istället kommer de att plugga för att få något tillbaka.

Människor känner sig mer kreativa när de i första hand motiveras av intresse, njutning, tillfredsställelse och utmaningen med själva arbetet, än de gör av yttre påtryckningar.

I grundläggande termer, att tvinga någon eller överanvända incitament, utlöser en förändring i vikten av skälen att utföra uppgiften. Detta gäller även när belöningen är mycket attraktiv (som pengar, till exempel). Orsakerna går från att vara relaterade till autonomi till att vara relaterade till miljön (Deci et al, 1999).

Förväntade och påtagliga belöningar

Förväntade belöningar undergräver den inre motivationen. Det gör dock inte oväntade belöningar. De dolda kostnaderna för belöningar är mer eller mindre accentuerade beroende på förstärkningens karaktär.

Påtagliga belöningar utövar en form av kontroll över beteendet. Exempel på dessa är pengar, priser och troféer. Vi använder dem ofta i olika sammanhang (familj, arbete, skola) för att uppmuntra människor att göra saker som de inte skulle göra annars.

Enligt många studier påverkar oväntade och icke-kontingenta påtagliga belöningar inte den inre motivationen negativt. De varken ökar eller minskar den inre motivationen. Kom ihåg att de sistnämnda är de belöningar som en person får oberoende av sin prestation. Belöningar som är kopplade till deltagande, slutförande och genomförande minskar dock den inre motivationen.

En kvinna firar sina belöningar.

När är yttre motivation positiv?

Det finns vissa situationer där yttre motivation fungerar bra. I de fallen finns det ingen dold kostnad. Det finns med andra ord undantag där incitament, konsekvenser och externa belöningar är fördelaktiga. Vi pratar specifikt om de aktiviteter som har en mycket låg inneboende attraktionskraft i sig själva.

Exempel på den här typen av aktiviteter är återvinning, energibesparing, att följa trafikreglerna eller att få äldre att delta i fysisk aktivitet. På alla dessa områden är det fruktbart att belöna gott beteende. Om vi inte belönar dessa beteenden kommer människor inte aktivt engagera sig i dem.

De dolda kostnaderna för externa belöningar på inre motivation är begränsade till de aktiviteter som människor kan vara intresserade av att utföra ändå.

Som du kan se finns det alltid två sätt att njuta av en aktivitet. Låt oss säga att du spelar ett instrument för att du tycker att det är roligt. Du lägger tid på att göra det för att du vill utveckla dina färdigheter. I så fall gör du det på grund av inre motivation. Om du gör det för att det är en möjlighet att tjäna pengar, vinna priser och troféer eller för att imponera på andra, så är det yttre motivation som styr. Vilken typ identifierar du dig med? Den ena, den andra eller båda?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.