Den emotionella pendeln: från tystnad till skrik

Det är aldrig bra att undertrycka sin rädsla. Då du samlar på dig aggressiva känslor så kommer de att byggas upp och leda till den emotionella pendeln, där vi först är tysta och sedan släpper vi ut vår okontrollerade ilska.
Den emotionella pendeln: från tystnad till skrik

Senaste uppdateringen: 25 januari, 2019

Det är inte en överdrift att säga att vi verkligen inte förstår våra känslor. Vi får för det mesta lära oss hur vi ska tänka och vad vi ska uppskatta, men inte hur vi ska hantera känslor. Den generella uppfattningen är att moral och etik styr våra handlingar och inget annat, men känslorna spelar också en viktig roll. De lär oss dock inte detta i skolan. När de når vuxenlivet så vet många därför inte hur man ska hantera sina känslor. Det leder till den emotionella pendeln.

Folk vet generellt inte hur de ska hantera ilska, en av de mest missförstådda känslorna. Den emotionella pendeln uppstår då en person bestämmer sig för att trycka ned sin ilska och undvika att hantera de problem som uppstår med andra personer. Allt detta byggs sedan upp och exploderar som en tryckkokare. Pendeln svänger därför mellan två extremer: tystnad och skrik.

Folk som är rädda för sina egna känslor, speciellt ilska, tenderar att befinna sig i emotionella pendlar. Dessa personer vet heller inte hur de ska begränsa det sätt som andra behandlar dem på. Detta är vad som får dem att svänga mellan två extremer så att de inte kan hantera sina aggressiva känslor. Du kan dock alltid lära dig hur du bättre hanterar dina känslor.

Den emotionella pendeln och självkontroll

Folk med emotionella pendlar förstår ofta inte självkontroll. De tenderar att blanda ihop självkontroll med att bli undertryckt, vilket är något helt annat. Självkontroll kommer från ditt medvetande medan undertryckande är ett resultat av indoktrinering och rädsla.

Skepp som seglar i handen.

Huvudskillnaden mellan de två är att den som praktiserar självkontroll utvecklar denna förmåga för att kunna bemöta situationer med hög emotionell intensitet. Med andra ord har de ansträngt sig för att uppnå ett sinneslugn. Det är en livsstil där du är medveten om att du bör ta hand om dig själv. Personer som praktiserar självkontroll kommer därför sällan att tappa sin emotionella balans.

När du trycker ner dina känslor upplever du deras intensitet men du undviker att uttrycka dem. I det här fallet finns det en avgrund mellan det interna och det externa.

Det stämmer att vi ibland måste trycka ner våra känslor för att en viss situation inte ska bli värre. De som trycker ned sina känslor tenderar dock att ta detta ett steg längre. De vill uttrycka sig själva men av någon anledning kan de inte göra det.

Den onda cirkeln med den emotionella pendeln

De personer som tenderar att trycka ner sig själva tenderar att också uppvisa en emotionell pendel. Deras tystnad eller höga skrik har orsakats av att de har tryckt ner sina känslor. De känner generellt inte att de kan uttrycka det som stör dem. De känner inte att de kan säga att de inte håller med om något utan att visa ilska. Allt detta leder till en konflikt, vilket är precis vad de ville undvika från första början.

Kvinna mellan mörker och ljus.

Det känner också att de inte har rätt att uttrycka sig och säga att de inte håller med om något. Av någon anledning upplever de att deras åsikter inte är tillräckligt viktiga för att man ska kunna diskutera dem. Dessa personer väljer då att vara tysta och trycka ner sig själva eftersom något eller någon har fått dem att tro att de inte bör säga vad de känner.

Allt det obehag de bygger upp når till slut en punkt där deras känslor till slut tar över. Det som de har hållit inom sig är en tidsbomb som förr eller senare exploderar. Och cykeln fortsätter att upprepa sig själv om och om igen.

Mindre undertryckande, mer bestämdhet

Det finns egentligen bara en sak som du kan göra för att inte falla offer för pendelns två extremer: att säga det som stör dig så snart du känner det. Vänta inte på den bästa tiden för att göra det eller till att du inte längre har någon anledning till att säga något mer. Genom att direkt säga vad du vill ha sagt så kommer den emotionella bördan inte vara lika tung som om du hade väntat och byggt upp din ilska.

Att hålla saker för dig själv är som att sätta en fälla. Det kommer en gång då det blir fysiskt omöjligt att vara bestämd eftersom man har allt för många känslor inom sig. Bestämdhet är förmågan att säga saker så att andra kan förstå dem ordentligt. Var klar och respektfull på samma gång. Du bör också vara konsekvent. Säg vad du tänker eller känner.

Kvinna med brinnande klänning.

Då du har mycket ackumulerad ilska inom dig och det slutar med att du exploderar så kommer det bli omöjligt för dig att vara bestämd. Ilskan och bitterheten gör oss blinda och göra att vi inte kan kommunicera. Det fungerar aldrig att trycka ner känslorna. Det är istället något som ger upphov till den emotionella pendeln och förgiftar oss internt och som till slut även skadar andra.

Detta kanske intresserar dig
5 verbala aggressioner från din partner som du kanske inte märker
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
5 verbala aggressioner från din partner som du kanske inte märker

Det är tyvärr väldigt vanligt med verbala aggressioner från din partner inom kärleksrelationer. Dessa är dock inte helt lätta att upptäcka.  • De Chávez Fernández, M. A. G. (1999). Algunos conflictos psíquicos actuales de las mujeres. La inhibición (Prescrita) de la pulsión hostil: la represión de la agresividad y la asertividad. In Hombres y mujeres: subjetividad, salud y género (pp. 133-200). Servicio de Publicaciones.