Den emotionella pendeln: från tystnad till skrik

Det är aldrig bra att undertrycka sin ilska. När du samlar på dig aggressiva känslor kommer de att byggas upp och leda till den emotionella pendeln, där vi först är tysta och sedan släpper ut vår ilska okontrollerat.
Den emotionella pendeln: från tystnad till skrik
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är ingen överdrift att påstå att vi verkligen inte förstår våra känslor. Vi får för det mesta lära oss hur vi ska tänka och vad vi ska uppskatta, men inte hur vi ska hantera känslor. Den generella uppfattningen är att moral och etik styr våra handlingar och inget annat, men känslorna spelar också en viktig roll. De lär oss dock inte detta i skolan. När de når vuxenlivet vet många därför inte hur man ska hantera sina känslor. Det leder till den emotionella pendeln.

Människor vet generellt inte hur de ska hantera ilska, en av de mest missförstådda känslorna. Den emotionella pendeln uppstår när en person bestämmer sig för att undertrycka sin ilska och undvika att hantera de problem som uppstår med andra personer. Allt detta byggs sedan upp och exploderar som en tryckkokare. Pendeln svänger därför mellan två extremer: tystnad och skrik.

Människor som är rädda för sina egna känslor, speciellt ilska, tenderar att befinna sig i emotionella pendlar. Dessa personer vet heller inte hur de ska begränsa det sätt som andra behandlar dem på. Detta är vad som får dem att svänga mellan två extremer så att de inte kan hantera sina aggressiva känslor. Du kan dock alltid lära dig hur du bättre hanterar dina känslor.

Den emotionella pendeln och självkontroll

Personer med emotionella pendlar förstår ofta inte självkontroll. De tenderar att förväxla självkontroll med att bli undertryckt, vilket är något helt annat. Självkontroll kommer från ditt medvetande medan undertryckande är ett resultat av indoktrinering och rädsla.

Skepp som seglar i handen.

Huvudskillnaden mellan de två är att personer som praktiserar självkontroll utvecklar denna förmåga för att kunna bemöta situationer med hög emotionell intensitet. Med andra ord har de ansträngt sig för att uppnå ett sinneslugn. Det är en livsstil där du är medveten om att du bör ta hand om dig själv. Personer som praktiserar självkontroll kommer därför sällan att tappa sin emotionella balans.

När du undertrycker dina känslor upplever du deras intensitet men du undviker att uttrycka dem. I det här fallet finns det en avgrund mellan det interna och det externa.

Det stämmer att vi ibland måste undertrycka våra känslor för att en viss situation inte ska bli värre. De som undertrycker sina känslor tenderar dock att ta detta ett steg längre. De vill uttrycka sig själva men av någon anledning kan de inte göra det.

Den onda cirkeln med den emotionella pendeln

Samma personer som tenderar att undertrycka sig själva är de som ofta uppvisar en emotionell pendel. Deras tystnad eller höga skrik är ett resultat av att detta undertryckande. De känner generellt inte att de kan uttrycka det som stör dem. De känner inte att de kan säga att de inte håller med om något utan att visa ilska. Allt detta leder till en konflikt, vilket är precis vad de ville undvika från första början.

Kvinna i den emotionella pendeln mellan mörker och ljus.

De känner också att de inte har rätt att uttrycka sig och säga att de inte håller med om något. Av någon anledning upplever de att deras åsikter inte är tillräckligt viktiga för att man ska kunna diskutera dem. Dessa personer väljer då att vara tysta och undertrycka sig själva eftersom något eller någon har fått dem att tro att de inte bör säga vad de känner.

Allt det obehag de bygger upp når till slut en punkt där deras känslor till slut tar över. Det som de har hållit inom sig är en tidsinställd bomb som förr eller senare detonerar. Och cykeln fortsätter att upprepa sig själv om och om igen.

Mindre undertryckande, mer bestämdhet

Det finns egentligen bara en sak som du kan göra för att inte falla offer för pendelns två extremer: att uttrycka det som stör dig så snart du känner det. Vänta inte på den bästa tiden för att göra det eller tills att du inte längre har någon anledning till att säga något mer. Genom att direkt säga vad du vill ha sagt så kommer den emotionella bördan inte vara lika tung som om du hade väntat och byggt upp din ilska.

Att hålla saker för dig själv är som att gillra en fälla. Det kommer en punkt när det blir fysiskt omöjligt att vara bestämd eftersom man har alltför många känslor inom sig. Bestämdhet är förmågan att säga saker så att andra kan förstå dem ordentligt. Var klar och respektfull på samma gång. Du bör också vara konsekvent. Säg vad du tänker eller känner.

Kvinna med brinnande klänning.

När du har mycket ackumulerad ilska inom dig och det slutar med att du exploderar så kommer det bli omöjligt för dig att vara bestämd. Ilskan och bitterheten gör oss förblindade och gör att vi inte kan kommunicera. Det fungerar aldrig att undertrycka känslorna. Det är istället något som ger upphov till den emotionella pendeln, vilken förgiftar oss internt och i slutändan även skadar andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Chávez Fernández, M. A. G. (1999). Algunos conflictos psíquicos actuales de las mujeres. La inhibición (Prescrita) de la pulsión hostil: la represión de la agresividad y la asertividad. In Hombres y mujeres: subjetividad, salud y género (pp. 133-200). Servicio de Publicaciones.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.