Den kollektiva narcissismen hos vissa grupper

Den kollektiva narcissismen hos vissa grupper

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2020

Narcissism är ett beteende eller mani som manifesteras på individuell eller på gruppnivå (den kollektiva narcissismen). Det här adjektivet kommer från den mytologiske karaktären Narkissos. Det var en karaktär som var stolt över att vara vacker, var kär i sig själv och tog hand om sitt utseende för mycket. I myten är Narkissos en ung man av oskådad skönhet som väcker passion hos både dödliga och gudar. Detta är inte ömsesidigt eftersom mannen inte erkänner eller älskar någon annan.

När han såg sitt ansikte reflekteras i vattnet blir Narkissos så hänryckt att han inte kan sluta ge sig själv komplimanger. Den unga mannen slutar att ta hand om sina basbehov, helt absorberad av sin egen spegelbild. Slutligen förvandlas han till den vackra men illaluktande blomman narcissus.

Klinisk narcissism

Narcissism associeras med en storslagen, uppblåst självbild. Narcissistiska människor tror att de ser bättre ut samt är smartare och viktigare än andra. Dessutom tror de att de förtjänar special behandling.

Vackra blommor

Narcissism är en typ av personlighet kan leda till en personlighetsstörning. Den här störningen drabbar 1-2% av befolkningen och är vanligare hos kvinnor. Karaktärsdragen som associeras med störningen korresponderar med en storslagen syn på sig själv, problem med empati och känslor av självtillräcklighet. Dessa individer kräver konstant beundran och uppmärksamhet. Dessa drag tar över och det slutar med att de skapar en hel del olika problem för individen.

Att följa gruppen

Med vad händer då narcissism delas av en grupp? Folk hör normalt sett till olika grupper; nationalitet, kön, religion osv. Att tillhöra dessa grupper innebär en grad av involvering som kan vara större eller mindre. När deltagandet är väldigt högt sägs det oftast att personen identifierar mycket med sin grupp.

Att identifiera sig med en särskild grupp innebär att acceptera reglerna inom gruppen oavsett om de är uttalade eller underförstådda. Folk som identifierar sig väldigt mycket kommer dessutom att internalisera gruppens värderingar. Till exempel och gruppens regler är att klä sig på ett speciellt sätt kommer medlemmarna i gruppen som verkligen identifierar med den att klä sig enligt dessa regler.

Reglerna och värderingarna hos gruppen kommer att betinga vissa beteenden genom förstärkning. I vissa situationer kan vi agera på flera olika sätt. Om reglerna i gruppen dikterar ett speciellt beteende har vi en tendens att följa dem.

Selfies och narcissism

Kollektiv narcissism

Föreställ dig därför att vi talar om någon som tillhör en grupp som de identifierar sig mycket med. Om den här gruppen beter sig på ett narcissistiskt sätt är det naturligt om personen utvecklar narcissistiskt beteende. Faktum är att alla dessa människor i gruppen, eller åtminstone de som identifierar med gruppen, kommer att bete sig som narcissister.

I den här situationen kommer gruppen eller samhället att vara narcissistiskt. Vad som kommer att utvecklas här kallas för kollektiv narcissismKollektiv narcissism definieras som en stor emotionell investering i en orealistisk tro som syftar på den överdrivna storheten hos gruppen till vilken man tillhör.

Den mörka sidan av den kollektiva narcissismen

En av narcissismens drag är att ha uppblåst tro om överlägsenhet som kräver kontinuerlig yttre bekräftelse. Föreställ dig någon som tror att de är överlägsna alla andra och som måste bli påmind om det hela tiden. När detta inte inträffar, när andra människor kritiserar dem eller tvivlar på deras överlägsenhet blir slutresultatet oftast ilska. Denna ilska ackompanjeras förmodligen av aggressivitet och våld.

gruppbild

I den kollektiva narcissismen tror medlemmarna i gruppen att deras grupp är mycket bättre än alla andra. Om människor som tillhör andra grupper inte erkänner eller ifrågasätter detta, kommer resultatet att bli detsamma. Gruppen kommer att känna sig hotad och medlemmarna kommer reagera med ilskaDetta kommer att leda till att de använder våld mot dem som inte erkänner deras överlägsenhet.

Narcissistiska grupper är ofta väldigt känsliga och kan uppfatta eller inbilla sig hot runtomkring dem. Den kollektiva narcissismen är associerad med attacker på andra grupper. Detta när någon upplever det som att en annan grupp hotar deras självbild. Den kollektiva narcissismen ökar alltså risken för att någonting händer mellan grupper. Då tänker vi på meningsskiljaktigheter, debatt, konfrontation osv. Med ökad kollektiv narcissism ökar risken för att någon av dessa händelser ses som ett hot.

Lösningen på narcissism

Alla känner till grupper med historiskt narcissistiska drag. Vi känner alla till konsekvenserna av en grupp med en hel del makt som har storhetsvansinne. Man behöver inte se för långt tillbaka i tiden för att komma ihåg det hemska som Hitlers anhängare orsakade i Nazityskland.

Lösningen på den kollektiva narcissismen är komplicerad eftersom variablerna för förändring är mycket känsligare än dem hos en individ. Detta kan innebära att ett misstag kan få fatala konsekvenser. Anknytning, empati, att vara nära människor och få de att förstå att ingen är överlägsen någon annan är alltid alternativ som, när de appliceras rätt, skapar positiva resultat.

This might interest you...
Egofällor blockerar vår frihet och personliga utveckling
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Egofällor blockerar vår frihet och personliga utveckling

Egofällor blockerar vår frihet och vår lycka. Då denna essens av vårt varande aldrig blir tillfredsställd så söver den oss med sina krav, rädslor o...  • de Zavala, A. G., Cichocka, A., Eidelson, R., & Jayawickreme, N. (2009). Collective Narcissism and Its Social Consequences. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/a0016904
  • de Zavala, A. G., Cichocka, A., & Irena, I. G. (2013). Collective narcissism moderates the effect of in-group image threat on intergroup hostility. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/a0032215
  • Jonason, P. K., Strosser, G. L., Kroll, C. H., Duineveld, J. J., & Baruffi, S. A. (2015). Valuing myself over others: The Dark Triad traits and moral and social values. Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.10.045