Den kollektiva narcissismen hos vissa grupper

Den kollektiva narcissismen hos vissa grupper
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Narcissism är ett beteende eller en mani som manifesterar sig på individuell nivå eller på gruppnivå (den kollektiva narcissismen). Begreppet kommer från den mytologiske karaktären Narkissos. Det var en karaktär som var stolt över att vara vacker, var kär i sig själv och tog hand om sitt utseende för mycket. I myten är Narkissos en ung man av oskådad skönhet som väcker passion hos både dödliga och gudar. Detta är inte ömsesidigt eftersom mannen inte erkänner eller älskar någon annan.

När Narkissos såg sitt ansikte reflekterat i vattnet blev han så hänryckt att han inte kunde sluta ge sig själv komplimanger. Den unge mannen slutade att ta hand om sina basala behov, helt absorberad av sin egen spegelbild. Slutligen förvandlades han till den vackra men illaluktande blomman narcissus.

Klinisk narcissism

Narcissism är associerat med en storslagen, uppblåst självbild. Narcissistiska människor tror att de ser bättre ut samt är smartare och viktigare än andra. Dessutom tror de att de förtjänar special behandling.

Vackra blommor

Narcissism är en typ av personlighet som kan leda till en personlighetsstörning. Den här störningen drabbar 1-2% av befolkningen och är vanligare hos kvinnor. Karaktärsdragen som är associerade med störningen korresponderar med en storslagen syn på sig själv, problem med empati och känslor av självtillräcklighet. Dessa individer kräver konstant beundran och uppmärksamhet. Dessa drag tar över och det slutar med att de skapar en hel del problem för individen.

Att följa gruppen

Med vad händer då narcissism delas av en grupp? Människor hör normalt sett till olika grupper; nationalitet, kön, religion osv. Att tillhöra dessa grupper innebär en grad av involvering som kan vara större eller mindre. När deltagandet är väldigt högt säger man oftast att personen identifierar sig starkt med sin grupp.

Att identifiera sig med en särskild grupp innebär att acceptera reglerna inom gruppen oavsett om de är uttalade eller underförstådda. Personer som identifierar sig väldigt mycket kommer dessutom att internalisera gruppens värderingar. Om gruppens regler till exempel inkluderar att klä sig på ett speciellt sätt kommer medlemmarna i gruppen som verkligen identifierar med den att klä sig enligt dessa regler.

Reglerna och värderingarna hos gruppen kommer att betinga vissa beteenden genom förstärkning. I vissa situationer kan vi agera på flera olika sätt. Om reglerna i gruppen dikterar ett speciellt beteende har vi en tendens att följa dem.

Selfies och narcissism

Den kollektiva narcissismen

Föreställ dig därför att vi talar om någon som tillhör en grupp som denne identifierar sig starkt med. Om den här gruppen beter sig på ett narcissistiskt sätt är det naturligt om personen utvecklar narcissistiskt beteende. Faktum är att alla dessa människor i gruppen, eller åtminstone de som identifierar sig med gruppen, kommer att bete sig som narcissister.

I den här situationen kommer gruppen eller samhället att vara narcissistiskt. Vad som kommer att utvecklas här kallas för kollektiv narcissismKollektiv narcissism definieras som en stor emotionell investering i en orealistisk tro som syftar på den överdrivna storheten hos gruppen till vilken man tillhör.

Den mörka sidan av den kollektiva narcissismen

Ett av narcissismens drag är att ha uppblåst tro om överlägsenhet som kräver kontinuerlig yttre bekräftelse. Föreställ dig personer som tror att de är överlägsna alla andra och som måste bli påminda om det hela tiden. När detta inte inträffar, när andra människor kritiserar dem eller tvivlar på deras överlägsenhet, blir slutresultatet oftast ilska. Denna ilska ackompanjeras förmodligen av aggressivitet och våld.

Den kollektiva narcissismen

I den kollektiva narcissismen tror medlemmarna i gruppen att deras grupp är mycket bättre än alla andra. Om människor som tillhör andra grupper inte erkänner eller ifrågasätter detta, kommer resultatet att bli detsamma. Gruppen kommer att känna sig hotad och medlemmarna kommer reagera med ilska. Detta kommer att leda till att de använder våld mot dem som inte erkänner deras överlägsenhet.

Narcissistiska grupper är ofta väldigt känsliga och kan uppfatta eller inbilla sig hot runtomkring dem. Den kollektiva narcissismen är associerad med attacker på andra grupper. Detta förekommer när någon upplever det som att en annan grupp hotar gruppens självbild. Den kollektiva narcissismen ökar alltså risken för att någonting händer mellan grupper. Då tänker vi på meningsskiljaktigheter, debatt, konfrontation osv. Med ökad kollektiv narcissism ökar risken för att någon av dessa händelser ses som ett hot.

Lösningen på narcissism

Alla känner till grupper med historiskt narcissistiska drag. Vi känner alla till konsekvenserna av en grupp med en hel del makt som har storhetsvansinne. Man behöver inte blicka alltför långt tillbaka i tiden för att komma ihåg det hemska som Hitlers anhängare orsakade i Nazityskland.

Lösningen på den kollektiva narcissismen är komplicerad eftersom variablerna för förändring är mycket känsligare än dem hos en individ. Detta kan innebära att ett misstag kan få fatala konsekvenser. Anknytning, empati, att vara nära människor och få dem att förstå att ingen är överlägsen någon annan, är alltid alternativ som skapar positiva resultat när de tillämpas på rätt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Zavala, A. G., Cichocka, A., Eidelson, R., & Jayawickreme, N. (2009). Collective Narcissism and Its Social Consequences. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/a0016904
  • de Zavala, A. G., Cichocka, A., & Irena, I. G. (2013). Collective narcissism moderates the effect of in-group image threat on intergroup hostility. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/a0032215
  • Jonason, P. K., Strosser, G. L., Kroll, C. H., Duineveld, J. J., & Baruffi, S. A. (2015). Valuing myself over others: The Dark Triad traits and moral and social values. Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.10.045

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.