Utnyttjare: mellan narcissism och svaghet

Utnyttjare: mellan narcissism och svaghet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Utnyttjare föds inte, de skapas. Det finns ingen gen eller biologisk, fysiologisk faktor som leder till att någon blir bossig. Den här tendensen eller behovet att kontrollera är tydligt förmedlad genom kulturen. Dels kommer den från de allmänna omständigheterna, dels från familjen.

Varför är vissa människor utnyttjare?

Vad som sedan får dessa människor att bli utnyttjare är å ena sidan ett värderingssystem, å andra sidan en kombination av karaktärsdrag i deras personlighet. Den bossiga personen tycker sällan att hon har något problem. Faktum är att hon tycker att hennes handlingar är beundransvärda. Hennes psykologiska konflikter förstärker till och med denna åsikt.

“Ingen tyranni är grymmare än den som utövas i skuggan av lagen med rättvisans fällor.”

-Montesquieu-

Det här sättet att känna och vara kommer att skada såväl utnyttjaren som alla omkring personen. Det är ett hinder för kreativitet, rörelse framåt och förändring, och uppmuntrar ohälsosamma kommunikationsformer. Det får även de mänskliga relationerna att stå i konstant konflikt, vilket ibland får det att explodera och andra gånger hänga kvar som en nedtryckande, jobbig spänning.

Karaktärsdrag hos utnyttjare

Det finns många olika utnyttjare. Vissa är vanligare än andra. Det sträcker sig från människor som enbart är kontrollerande till dem som rent ut sagt är sadistiska. Självklart talar vi om sadism på ett generellt och inte sexuellt sätt.

Utnyttjare vill kontrollera andra människor

Men alla utnyttjare har samma karaktärsdrag gemensamt, även om graden varierar. Detta är de huvudsakliga dragen:

  • De är aggressiva. De tror att de kan lösa problem genom fysiskt eller symboliskt våld.
  • De är dogmatiska. De kan inte tänka sig att ändra åsikt under vissa omständigheter.
  • De älskar att köra med folk. De skapar därför regler för allt och utdelar straff till dem som inte lyder.
  • De reagerar starkt när du säger emot eller utmanar dem.
  • De är väldigt okänsliga inför andra människors känslor och behov.
  • De är inte särskilt uttrycksfulla när det gäller kärlek.

Utnyttjare älskar hierarkiska institutioner, speciellt om de får ge order till andra människor. De njuter av att kontrollera andra människors beteende. Om det kommer till våld, tycker de inte att det är deras fel. De anser sig rättfärdiga av “ett högre ändamål” till exempel “vad som är bäst för företaget” eller “någons eget bästa”.

Olika typer av utnyttjare

Alla bossiga människor agerar inte på samma sätt. Det är därför ett klassifikationssystem för att rada upp de existerande varianterna har upprättats. Det finns fyra typer av utnyttjare, här är de:

Det finns olika typer av utnyttjare
  • Utnyttjare som “kräver respekt”. Fokuset i livet samt deras värderingar bygger på regler. De känner att de har rätt att kräva att folk följer reglerna samt att straffa dem om reglerna inte följs.
  • Den tyranniska utnyttjaren. Detta är de grymmaste och våldsammaste typerna av utnyttjare. De är kalla och beräknande människor, och de drar sig inte för att åsamka andra smärta. Diktatorer är de bästa exemplen på den här typen.
  • Den explosiva utnyttjaren. Detta är typen som har riktigt svårt med självkontrollen och får häftiga utbrott. Detta beteende är så långt bortom kontroll att folk normalt sett undviker att säga emot och låter dem få som de vill för att undvika dessa utbrott.
  • Svaga utnyttjare. De är fega och väldigt osäkra. De är bara bossiga mot människor som är svagare än de själva, hjälplösa. De använder dessa människor för att känna sig starkare. Personer i den här gruppen är till exempel medlemmar i gäng.

Angående bossiga människor

Bossiga människor är inte detsamma som psykopater eller antisociala människor. De står inte likgiltiga inför lidandet de kanske åsamkar andra. De beter sig mer som moraliska väktare eller upprätthållare av gott uppförande eller ett trossystem. De vill därmed utöva censur, styra allt, godkänna eller underkänna och bestraffa vid olydnad.

Utnyttjare måste blicka inåt

Finns det något sätt för dessa människor att sluta utnyttja eller köra med folk? Vad de här typerna behöver göra är att genomgå en omvärderingsprocess. Detta innebär att vad som behöver förändras inom dem är deras grundläggande värderingar. De behöver också vända blicken inåt och erkänna sina egna svagheter och tomma utrymmen, som får dem att vilja sätta sig över andra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.