Den skeppsbrutne, ett förlorat förflutet

Kapitel två i Oliver Sacks bok, “Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt”, förtäljer berättelsen om Den skeppsbrutne. Kapitlet är lika intressant som det är rörande. Det handlar om en man som på grund av sina problem i vardagen blev tvungen att konfrontera effekterna av att ha konsumerat stora mängder alkohol i många år.
Den skeppsbrutne, ett förlorat förflutet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2020

Den skeppsbrutne är verkligen fascinerande, även om det var en riktig tragedi för huvudpersonen. Det är berättelsen om en av de många konsekvenser som alkoholism kan ha på en persons kognitiva funktioner. I vissa fall visas dessa konsekvenser inte på kort sikt utan manifesteras först senare.

Huvudpersonen i Den skeppsbrutne är en man vid namn Jimmie G. Människor som kände honom sa att han var intelligent, gemytlig, en bra samtalare och livlig. Vid första anblicken verkade han inte ha några speciella underligheter för sig, och han var vanligtvis lugn och vänlig.

Men en dag kom han till ett vårdhem med ett mystiskt meddelande i fickan, ett som inte tycktes passa honom. Meddelandet beskrev honom som en “hjälplös, galen, förvirrad och desorienterad” person. Därmed var det uppenbart att han behövde neurologisk behandling. Lyckligtvis för honom var doktor Oliver Sacks, en särdeles observant och öppen man, där för att ta över.

En bild av Oliver Sacks
Oliver Sacks

En avslöjande undersökning

Den första konsultationen med doktor Sacks var helt normal. Jimmie talade om sitt förflutna med stor glädje och entusiasm.

Han arbetade som radiooperatör i flottan och hade en position som reserv i deras ubåtar. Detta var ett faktum som fyllde honom med stolthet och som berikat honom med underbara minnen.

Protagonisten i Den skeppsbrutne visste mycket om sin hemstad. Han erbjöd till och med att teckna en karta och uttryckte stor förtjusning angående denna plats. Han talade också om sin skola, sin kärlek till matematik och kom till och med ihåg telefonnummer från sin barndom.

Det han tyckte mest om var att prata om sina upplevelser i flottan. Han berättade för Sacks om uppdragen som han en gång genomfört. Han berättade också att han egentligen velat fortsätta arbeta där, men till sist beslutat sig för att börja på högskolan istället.

Neurologen märkte dock något mycket underligt angående patientens sätt att berätta tidigare historier. Vanligtvis, när Jimmie pratade om sin barndom, använde han dåtidsform, men när han hänvisade till flottan formulerade han sig i nutid.

Den skeppsbrutne utan minne

När neurologen märkte dessa särdrag frågade han Jimmie intuitivt vilket år det var. Patienten, lite förvånad av frågan, svarade: “1945, naturligtvis”. Och han tillade sedan: “Vi vann kriget!” Detta svar ledde doktor Sacks till att fråga hur gammal han var. Återigen, lite förvånad, svarade Jimmie att han var 19 år.

Uppenbarligen var Jimmie förvirrad. Av en impuls tog neurologen fram en spegel och höll den framför honom. Hans avsikt var att mannen skulle se med sina egna ögon att hans hår var vitt och hans ansikte åldrat, vilket innebar att han definitivt inte var 19 år gammal.

Doktor Sacks var angelägen om att konfrontera sin patient angående detta misstag, men effekten blev en överraskning. Jimmie blev chockad och trodde inte alls på det han såg i spegeln. Han trodde att det var ett skämt eller en mardröm. Faktum är att han till och med undrade om han var på väg att bli galen. För honom motsvarade inte bilden i spegeln på något sätt den bild han hade av sig själv.

En spegel i Den skeppsbrutne

Ett avslöjande faktum

Neurologen insåg att han skapade förvirring hos sin patient och avledde konversationen genom att börja prata om andra ämnen. Han fick Jimmie att glömma spegeln och vad han sett i den. Därefter lämnade doktorn rummet för ett ögonblick.

När han återvände kunde Jimmie inte känna igen honom överhuvudtaget. Det var som om han aldrig sett honom i hela sitt liv. Detta gjorde att doktor Sacks förstod vad som var fallet.

Den skeppsbrutne är en berättelse som hanterar ett tillstånd vid namn “anterograd amnesi”. Detta problem innebär en oförmåga att lagra korttidsminnen. Den drabbade kommer ihåg allt som hänt innan minnesförlusten inträffat, men inte vad som hänt därefter. Jimmie led av denna åkomma.

Efter att ha undersökt hans förflutna upptäckte doktor Sacks att Jimmie haft som vana att dricka stora mängder alkohol under många år. Detta hade skadat hans hjärna och skapat ett problem som kallas Wernicke-Korsakoffs syndrom.

En person som dricker stora mängder alkohol kan drabbas av detta syndrom eftersom alkohol förändrar ämnesomsättningen och förbränner vitamin B1, vilket till slut leder till skador på det centrala nervsystemet.

Den skeppsbrutne förtäljer inte bara historien om en neurologisk ovanlighet, utan också om en mänsklig tragedi. Att inte ha ett korttidsminne som sparas till framtiden betyder att du inte har något liv att relatera till. Minnet är en grundläggande del av din identitet, och att inte kunna lagra minnen håller dig i ett limbo där tiden står stilla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Palacios-Sánchez, L., Botero-Meneses, J. S., Guerrero-Naranjo, A., Vélez, M. C., & Mora-Muñoz, L. (2017). Oliver Sacks, maestro y divulgador de la Neurología: reflexión. Iatreia, 30(2), 230-237.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.