Depression under barndomen – effektiva ingripanden

Depression under barndomen är en sorglig verklighet. I den här artikeln kommer vi ta upp några av de mest relevanta psykologiska behandlingarna.
Depression under barndomen – effektiva ingripanden
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Depression under barndomen är lika vanligt som depression hos vuxna. Det är dock viktigt att man är medveten om hur man ställer en bra diagnos rörande de beteendestörningar som kan uppstå.

Under barndomen manifesterar sig depressionen vanligtvis mer som irritation än ledsamhet. Deprimerade barn tenderar också att ha fler problem med att sova.

Depression under barndomen förekommer både hos pojkar och flickor. Det förändras dock under tonåren, då det främst drabbar kvinnor och fortsätter på detta sätt fram till vuxenlivet.

Det finns olika orsaker till depression under barndomen, men det är vanligt med en kombination av genetiska variabler och en dysfunktionell miljö som orsak.

Om någon av föräldrarna har genomgått depression så är det mer troligt att barnet också kommer lida av detta tillstånd någon gång under livet. Skolan och en auktoritär miljö är också riskfaktorer.

Vi skulle vilja berätta mer om de mest effektiva psykologiska behandlingarna som för närvarande finns tillgängliga för att behandla denna typ av depression.

Den goda nyheten är att barn gagnas mer av psykologisk terapi än vuxna.

“Barndomsdepression tenderar att vara vanligare i städerna och är för det mesta relaterat till minskad social kontakt, mobbning, våld i hemmet, krigsupplevelser och svält.”
-Robert Winston-

Behandlingar för barn med depression under barndomen

Pojke som står vid dörr.

Både farmakologiska och psykologiska terapier är effektiva vid behandling av barndomsdepression, men de empiriska bevisen stödjer än så länge bara terapi som ett effektivt alternativ.

Mediciner är mindre effektiva hos barn än hos vuxna och ger även upphov till fler bieffekter. När det gäller de existerande terapierna så kan vi påpeka följande:

Starks självkontrollsterapi vid depression under barndomen

Den är baserad på Rehm-modellen, som anser att depression beror på en oförmåga att utöva självobservation.

Målet här är att välja ut och spela in de roliga aktiviteter de utför, gå igenom deras humör och fokusera uppmärksamheten på de fördröjda konsekvenserna.

Det är viktigt att man lär barnet att förstärka vad det uppnått och att man utvärderar det realistiskt.

Kahns självmodelleringsprogram för depression under barndomen och tonåren

Detta innebär att man spelar in en video av ett typiskt depressivt beteende hos varje barn under den utlagda perioden. Någon väljer ut ett antal beteenden som inte är kompatibla med depression.

Barnet repeterar sedan dessa inkompatibla beteenden och spelar in en video. De kan därefter se på videon och märka att de beter sig på ett positivt sätt.

Rothbaums primära och sekundära träning för förstärkt kontroll

Detta är en kognitiv-beteende behandling som baseras på modellen av två kontrollprocesser:

  • Primär. Dessa tenderar att modifiera de objektiva tillstånden hos ett barns liv.
  • Sekundärt. Dessa förändringar är subjektiva, som exempelvis uppfattningar. Dess komponenter är roliga aktiviteter, självkontroll, kognitiv omstrukturering och progressiv avslappning.

Méndez program: Känsla-handling-beteende

Detta inkluderar tre grundläggande komponenter:

  • Känslomässig utbildning
  • Roliga aktiviteter
  • Kognitiv omstrukturering

Det kan finnas andra procedurer som beror på den funktionella analysen i det specifika fallet, som sömnhygien och problemlösning.

Detta förekommer med hjälpa av gruppspel som exempelvis “emotionella charader” och aktivitetskort. Det är viktigt att föräldrarna är involverade här. De kan verka som terapeuter men även som patienter.

Lewinsohns kurs för hantering av depression

Det är en behandling som är designad för tonåringar. Formatet är utformat för en grupp tonåringar, men det kan också fungera med individer.

Målet är att lära sig nya färdigheter för att man ska kunna uppnå positiv förstärkning och byta ut destruktiva tankar mot konstruktiva.

Vissa av komponenterna är självkontroll, sociala förmågor, njutbara aktiviteter, avslappning, kognitiv omstrukturering, konfliktlösning, kommunikation och hjälp från föräldrarna.

Brents kognitiva beteendeterapi för tonåringar

Det är en kognitivt terapi i Beck-stil. Tonåringarna får lära sig sociala förmågor och kommunikationsförmågor. Det är viktigt att man man använder “känslotermometer” för att utbilda sig emotionellt.

Det finns också en komponent som involverar problemlösning.

Slutsatser

Flicka som ser ledsen ut.

Det är viktigt att man motverkar depression under barndomen.

För att kunna göra det så bör man först börja med att informera föräldrarna och betona att det är viktigt att man sätter upp fasta och säkra gränser för barnen.

En miljö med positiv förstärkning kan också förhindra att barnen utvecklar depression.

Det är därför viktigt att föräldrarna förstår hur positivt det är för deras barn att de har tillräckligt med tid för att leka själva eller med andra barn. Fysisk bestraffning avrådes i alla dess former.

Om barnet dock redan uppvisar symptom på depression så kan kognitivt beteendeterapi vara användbart.

För tonåringar så kan man använda både kognitiv-beteende och mellanpersonlig terapi.

Båda dessa terapier har minst två experimentella intergrupp-studier där det har visat sig att behandlingen är statistisk överlägsen en brist på ingripande eller placebo.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Psychiatric Association (APA) (2014): Manual de Diagnóstico y Estadísitico de los Trastornos Mentales, DSM5. Editorial Médica Panamericana. Madrid.
  • Comeche, M y Vallejo, P, M (2016). Manual de Terapia de Conducta en la infancia. 3º edición. Editorial: Dykinson-Psicología

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.