Det är inte enkelt att förändras, men varför?

Det är inte enkelt att förändras, men varför?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2023

Det är inte enkelt att förändras. Faktum är att det finns vissa aspekter där det inte är möjligt och inte heller nödvändigt. Det finns ingen modell av den perfekta människan som vi alla måste följa.

Konceptet “normal” är också ganska relativt. De som avviker från den etablerade normen är ofta personerna som bidrar mest till samhället. Det finns dock aspekter där vi kan, och borde, förändra oss. Det finns aspekter som begränsar våra liv och får oss att lida.

Det handlar inte om att försöka vara som andra. Istället handlar det om att försöka finna sätt att vara som är fördelaktiga för oss.

“Alla förändringar, även de som man har längtat efter, har sin melankoli.”

Anatole France

Det handlar inte heller om att vi ska förändra vår personlighet, utan vi bör snarare försöka identifiera vad som gör oss obekväma.

Det är inte lätt att uppnå förändring, men om vi sätter upp realistiska mål kommer det inte vara några problem. Dessutom är det viktigt att vi gör oss av med hinder.

Det är inte enkelt att förändras när man inte får någon feedback

Vi är många gånger medvetna om att det finns vissa beteenden som inte är lämpliga. Till exempel att reagera impulsivt, röka eller att ha en stillasittande livsstil. I dessa fall är man medveten om att man beter sig på detta sätt, men man kanske inte anser att det är ett så stort problem. Det är därför som det kan vara så svårt att ändra på sig.

Ett bra sätt att uppmuntra till förändring är att se till att felaktiga beteenden blir fullt synliga. Låt oss titta på ett exempel.

Människor vet att de bör tvätta händerna innan de äter. Det är dock inte alla som gör detta. Om man applicerade en färg som gjorde att bakterierna syntes så skulle de säkert ändra sitt beteende.

Gör något sådant. Tänk på konsekvenserna av ditt negativa beteende. Gör en lista och var utförlig med dina beskrivningar.

Gå sedan igenom listan så ofta du kan och sluta inte med att försöka hitta nya skadliga effekter som uppstår på grund av själva beteendet. Du bör med andra ord tänka på konsekvenserna av de aspekter som du vill ändra på.

Kvinna med blommor som hår som visar att det är enkelt att förändras

Brist på motivation och stöd

Ett visst beteende kan vara väldigt negativt, men om vi hela tiden fortsätter med beteendet så kan anledningen till detta vara att det ändå finns en fördel. Problemet är dock att “fördelen” oftast är kortvarig, medan de negativa konsekvenserna är mer långtgående. Det är därför lätt att man ignorerar den skada som uppstår.

Vi behöver därför många gånger stöd för att fortsätta förändras. Det är bra om vi berättar för våra närstående att vi vill förändras. Be dem att hjälpa oss komma ihåg varför vi vill det. Det handlar inte om att de ska pressa oss, utan om att de ska uppmuntra oss.

Det är även bra att man förbättrar sin motivation. Ge dig själv en belöning varje gång du lyckas med något. Det är inte lätt att uppnå förändring, men det finns enkla saker du kan göra för att bli mer motiverad.

Kvinna med måne på huvudet.

Identifiera det som utlöser situationen samt alternativ

Vi har alla rutiner som gör att det inte är enkelt att förändras. Dessa rutiner är relaterade till beteendet som vi vill förändra, vilket gör det ännu svårare.

Rutinerna får oss att återgå till det där negativa beteendet. Låt oss säga att du bestämmer dig för att träna en timme varje morgon, men du är van vid att gå till sängs sent. Du gör det faktiskt svårare än vad det behöver vara.

Andra gånger kan det vara småsaker som utlöser vårt negativa beteende. Låt oss exempelvis anta att du har det rörigt hemma.

Detta påverkar relationen med dem du bor med och ni grälar ständigt över ämnet. Anledningen till att du har en sådan oordning är dock för att du har ångest och känner att du inte har tid.

Det som utlöser situationen är därför känslan av att du måste jäkta, och detta får dig att tro att du inte har ett par minuter till att ställa tillbaka det som du har använt. I vilket fall som helst är det viktigt att man identifierar problemet och hittar en lösning.

Hur kan du bli av med denna ångest? Hur kan du få mer ordning på saker utan att du känner att du måste jäkta?

Nedriven målning.

Det är inte lätt att förändras, men det största problemet är att vi alltid medvetet eller omedvetet hittar något motstånd. Vi kanske egentligen inte vill förändras eftersom vi inte har gått igenom de positiva effekterna av att förändra vårt beteende.

Det kan också bero på att vi är fast i ett visst sätt att tänka. Vi kanske inte vet vilka alternativa beteenden som finns tillgängliga.

Det är inte enkelt att förändras och det finns inga garantier för att vi kommer uppnå det vi vill. Men om vi arbetar medvetet med att förändra oss själva kommer vi sakta men säkert öka chanserna att lyckas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.