Det finns magiska personer runt omkring oss

Det finns magiska personer runt omkring oss

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2024

Det finns magiska personer runt omkring oss. Detta är personer som ger oss lycka och som låter oss flyga, skina och ventilera frustrationer. Ni förstår varandra och ni är där för varandra.

Du behöver inte alltid säga “jag är vid din sida”, för ord är inte nödvändiga. Ibland bara klickar det med någon, som om kärlekens melodi kom fram och guidade er. Bandet ni har mellan er är följaktligen hälsosamt, klart och öppet för nya erfarenheter. Er vänskap består av de ärliga blickar som lyfter tyngderna från dina axlar och hjälper dig att överkomma hinder.

“Magiska personer existerar. Det lovar jag dig, jag har sett dem. De finns gömda i planetens varje hörn, maskerade som vanliga personer. De döljer sitt sätt att vara och de försöker att bete sig som alla andra. Det kan därför vara svårt att hitta dem. Men då du hittar dem så finns det ingen återvändo. Du kan inte glömma dem. Berätta inte detta för någon, men det sägs att deras magi är så stark så att om den rör dig en gång så kommer den att vara med dig för evigt.”

-Okänd-

Eskimåer

Magiska personer i vår närhet kan räknas på fingrarna

Sanna vänner kan räknas på fingrarna. Detta är en sanning som nästan ingen kan neka till. Det är så det fungerar, så du kan inte lägga alla dina förväntningar, känslor, tankar och intressen på alla som du möter i livet.

Det finns dock vissa personer som du kan ansluta till på ett speciellt sätt, och dina erfarenheter med dem förenar er och uppfyller dina sociala behov. Som Aristoteles en gång sade så är vi sociala djur, och därför behöver vi dessa sociala band med andra människor.

Magiska personer har fantastiska sociala och emotionella förmågor. De erbjuder oss dessutom sitt stöd och guidar oss. Med andra ord är de både socialt och emotionellt intelligenta.

Magiska personer på maskerad

De två huvudingredienserna i social intelligens

Social intelligens definieras som förmågan att relatera till andra människor. Enligt Daniel Goleman finns det två huvudingredienser som krävs för social intelligens:

 • Social medvetenhet: detta är förmågan att vara känslig för en annan persons inre tillstånd, att ta emot dennes icke-verbala signaler och förstå dennes känslor, tankar och intentioner. Detta involverar:
  • Att verkligen lyssna på den andra personen
  • Att låta den andra personen berätta sin version
  • Låta konversation följa en viss väg
  • Veta hur människor fungerar på en social nivå så att du kan avkoda deras sociala signaler
 • Social begåvning: detta är förmågan att kunna etablera bra relationer och skapa band, och alltid vara medveten om andra personers behov. Utöver att vara socialt medveten måste du veta hur man har ett bra utbyte. För att göra detta behöver du:
  • Lära dig hur du presenterar dig
  • Bry dig om andras behov
Urklipp

Social intelligens handlar om mer än att bara ta sig tid till att lyssna; du måste också verkligen förstå andras känslor för att ni ska ha en bättre anslutning mellan er. Magiska personer är socialt och emotionellt intelligenta, vilket gör att andra blir intresserade av dem.

Som vi har tagit upp innan så ger vissa relationer oss en möjlighet att dela med oss av det som påverkar oss. Dessa relationer uppmuntrar oss till att bli bättre personer och lyser upp vår själs mörka områden.

Även om det kan verka vara utanför vår räckvidd så är social och emotionell intelligens något vi alla kan uppnå. Så tänk på att du kan möta magiska personer och att du kan dela med dig av din egen magi till andra.

Bilder av Kristina Webb och Anne Soline.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.