Det råder tuffa omständigheter, men du är tuffare

Det råder tuffa omständigheter, men du är tuffare
Adriana Reyes Zendrera

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Reyes Zendrera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland överväldigar tuffa omständigheter oss så pass att vi inte kan se någon väg ut ur vårt problem. Vi tenderar att glömma att vi har vårt sinnes makt, oavsett vad som försiggår omkring oss. Vad vi tänker och tror om våra liv slår fast hur vi mår.

Om du till exempel tror att du är kapabel att övervinna en viss utmaning, är chansen högre att du faktiskt är kapabel. Vi är, åtminstone delvis, resultatet av våra beslut och handlingar.

Ur denna synvinkel är tuffa omständigheter som en startpunkt: från och med det ögonblicket – och till och med innan – har vi makten att börja ta beslut. Du är mer än summan av dina omständigheter, tvivla aldrig på det.

Din personliga kraft är otrolig. Allt du behöver göra är att sammankoppla med ditt inre jag så att du kan gå genom livet med styrka och följdriktighet.

Trons kraft

Tro är förutfattade meningar som vi samlar på oss i takt med att vi växer. Dessa övertygelser påverkar dig på en undermedveten nivå. De kan göra ett så pass starkt intryck på dig att du inte kan förstå världen på något annat sätt än genom din mentala “lins”. Ibland blir dock vår lins suddig och gör det omöjligt att se ljuset inom oss.

Huvudlös man

När vi säger saker till oss själva såsom “jag kan inte göra det, jag kommer aldrig klara av det, jag förtjänar inte att vara lycklig…”, stänger vi av vår tro på att vi kan vända på tuffa omständigheter. Detta är ofta början på kroniskt missnöje, vilket är otroligt skadligt för vår emotionella hälsa.

Negativa övertygelser är väldigt begränsande eftersom de verkligen förgör våra drömmar och passioner. Att förändra sättet vi tänker beror enbart på oss. Det första steget är att besluta att vi vill bli bättre.

“Vare sig du tror att du kan eller inte, har du rätt.”

Henry Ford

God självkänsla hjälper dig att komma över tuffa omständigheter

God självkänsla är var vi måste börja om vi vill omvandla våra tankar och känslor. Vi kan inte förvänta oss att andra ska ge oss kärlek om vi inte kan ge den till oss själva. Hur ska vi annars ställa oss upp när vi faller? Vi kommer aldrig förvandla våra sinnen om vi inte tror på oss själva.

Istället för att säga till oss själva att “jag är värdelös, jag räcker inte till, jag klarar inte av det”, måste vi försöka ändra vårt språk. Vi måste tala uppmuntrande med oss själva och säga saker såsom “jag accepterar mig själv precis som jag är, jag räcker till, jag är kapabel, jag älskar mig själv, jag kan möta mina mål”.

Om vi gör det kommer det vara mycket enklare att se på världen med hopp. Om du till exempel är i en relation som gör dig olycklig, varför stanna? Varför fortsätta nära något som inte gör något bra för dig? Kanske tror du att du inte kan avsluta relationen eftersom du inte vet vad du skulle göra utan den. Eller så kanske du har barn eller finansiella svårigheter. Men om du inte förändrar vad du inte gillar, vem ska då göra det åt dig?

Tuffa omständigheter kommer inte övermanna dig

Livet är fullt av upp- och nedgångar. Vi kanske behöver genomgå sorg, förlust eller mycket orättvisa situationer. Trots traumat och de svåra tiderna vi går igenom är vi kapabla att återhämta oss och faktiskt hämta styrka ur motgångarna. Detta är ett koncept som kallas för motståndskraft.

Att vara motståndskraftig är att våga se och känna oss själva ärligt. Det betyder även att vi kan se smärtan i vitögat; istället för att undvika smärta kan vi acceptera, omvandla och lära oss av den. Om du inte identifierar dig med denna beskrivning ska du inte oroa dig. De goda nyheterna är att motståndskraft är ett drag som kan läras och övas.

Motståndskraft ger oss chansen att acceptera och lära oss av våra upplevelser, oavsett omständigheterna.

En av de viktigaste aspekterna av motståndskraft är flexibilitet. Att vara flexibel förbättrar våra chanser att anpassa oss till negativa situationer. Det finns alltså ingen anledning att fångas av omständigheterna. Istället bör vi acceptera vår sårbarhet och smärta, och finna emotionellt stöd. Istället för att täcka våra sår kan vi välja att läka dem med acceptans.

Sätt realistiska mål

Börja med realistiska mål så att du kan komma dit du vill

En sak intelligenta personer gör väl är att sätta realistiska mål. De är uppnåbara men inte enkla. De kräver arbete men är inte utmattande. De kräver ansträngning men inte ödslad tid.

Samtidigt delar intelligenta personer upp sin väg till det huvudsakliga målet i mindre mål. Det finns vilopauser där de kan ladda om och utvärdera de viktigaste aspekterna i nästa steg. Tid att stanna upp för att se huruvida justeringar måste göras.

God självkänsla kan hjälpa oss att få mer kontroll över vad som händer med oss. Om vi tror att vi är mer än kapabla att hantera situationen kommer vi ta rodret och inte låta de starka vindarna besluta åt oss. Men om vi är osäkra på oss själva är det troligt att vi kommer driva med vinden.

Om vi tror på vår förmåga att göra förändringar och skrida till handling så kommer vi se möjligheter dyka upp. Förändringar kommer ske, sådana som ger oss chansen att växa emotionellt.

Om vi sätter realistiska mål, gör saker som är bra för vår självkänsla och slutar oroa oss över vad andra tycker, kommer vi kunna njuta av vår styrka igen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.