Din hjärna kan läka dig: lär dig hur

Din hjärna kan läka dig. Våga bli skulptören av detta organ genom att bibehålla positiva relationer, minska stress, äta hälsosamt och anamma ett motståndskraftigt tillvägagångssätt.
Din hjärna kan läka dig: lär dig hur
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Din hjärna förändras med varje tanke, varje ny sak du lär dig och varje ny upplevelse du genomlever. Detta plastiska, komplexa och fascinerande organ kan vara dig vapendragare när det kommer till att förebygga och behandla olika tillstånd, för din hjärna kan läka dig.

Förståelse för detta fenomen kan öppna dörren till att använda nya verktyg och mentala metoder för att bibehålla hälsan.

En av de största experterna inom fältet cerebral plasticitet är otvivelaktigt Dr. Álvaro Pascual-Leone. Han är en forskare, professor och associerad dekan vid The Clinical and Translational Science Center vid Harvard Medical School. Vidare är han en av de mest inspirerande forskarna av den mänskliga hjärnan och dess potential.

Vi är medvetna om att frasen “din hjärna kan läka dig” kan leda till fler än ett missförstånd. Låt oss vara på det klara med något: detta organ kommer inte läka kroniska sjukdomar. Men det kan låta oss förebygga dem i många fall, och till och med minska deras påverkan om vi förbättrar våra vanor.

Enligt professor Pascual-Leone måste vi förstå att det är upp till oss att “skulptera” vår egen hjärna för att göra den till en allierad istället för en fiende. Att omge oss själva med omhändertagande och genuina personer, att vara nyfikna och mottagliga, att tänka positivt och att minska påverkan från stress kommer otvivelaktigt låta oss förbättra vår hälsa och vårt välmående.

Hjärna mellan händer

Vi är skulptörer av vår egen hjärna

Hjärnan är full av komplexa sammansättningar. Varje dag lär vi oss mer om den kosmiska ocean som sträcker sig bortom vår lilla planet, men utöver det är vi numer skickliga astronauter som utforskar och upptäcker relevant data om våra neurala nätverk.

  • Vi vet till exempel att varje upplevelse, tanke och beteenden kan modifiera vår hjärna.
  • Vi har även upptäckt en process vi kallar neurogenes, som tydligt demonstrerar att vårt centrala nervsystem kan fortsätta att generera nya nervceller.
  • Studier såsom den som utförts av läkarna Chunmei Zhai och Fred H. Gage från University of California, San Diego, visar just hur viktig denna process är i förebyggandet och lindringen av hälsoproblem som depression, minnesförlust och neurodegenerativa sjukdomar.

Detta är otvivelaktigt ett av de mest intressanta områdena hos neurovetenskapen, eftersom vi fram tills nyligen trodde att vi endast var kapabla att generera nya nervceller under de första levnadsåren.

Gener slår inte fast vår hjärnkemi

Det finns två aspekter vi alltid bör ha i åtanke när det kommer till neurobiologi: genetik och epigenetik.

  • Dessa faktorer kommer alltid slå fast huruvida vår hjärna löper högre eller mindre risk att drabbas av vissa patologier.
  • Men när det kommer till att förebygga dem så måste vi alltid ha en aspekt i åtanke: gener slår inte fast vår hälsa till 100%. Det är upp till oss att anamma nya vanor och bättre mentala metoder.

Att vara autentiska skulptörer av en friskare och mer plastisk hjärna kommer hjälpa oss att minska påverkan från många fysiska och psykologiska tillstånd.

Kretsar i hjärnan

En plastisk hjärna är en frisk, motståndskraftig hjärna

Din hjärna kan läka dig eftersom den har en fantastisk förmåga som kallas för plasticitet. Men vad betyder egentligen det?

  • Plasticitet är förmågan vårt nervsystem har att modifiera sig självt som svar på vår omgivning.
  • Vidare är det en evolutionär fördel som hjälper oss att anpassa oss till utmaningar och andra svårigheter.
  • När vi talar om neuroplasticitet så refererar vi till alla de förändringar i vår hjärna som uppstår tack vare erfarenhet.
  • Motståndskraft är ett tydligt exempel på neuroplasticitet eftersom det demonstrerar vår fantastiska förmåga att överkomma motgångar genom att använda nya strategier och lära oss av dem.

Hur kan vi “skulptera” vår hjärna?

Vi vet redan att hjärnplasticitet är nyckeln till att tackla utmaningar i vår omgivning. På samma sätt har forskare upptäckt att aspekter såsom kognitiv reserv låter oss hantera neurologiska tillstånd bättre.

Nycklarna till att bli arkitekter av vår egen hjärna är ganska enkla att använda. De gagnar hjärnan stort eftersom de möjliggör den att skapa nya kopplingar. De är stimulerande, beskyddande och optimerande.

Låt oss se vad neurologen Pascual-Leone säger:

Rätt matvanor

En varierad och balanserad kost leder till bättre hälsa. Vi bör sträva efter att köpa färska, ekologiska produkter, samt att undvika att konsumera för mycket socker och mättade fetter.

Vi bör även inkludera livsmedel med omega 3, magnesium, tryptofan, vitamin K och antioxidanter i kosten.

Regelbunden fysisk träning

En stillasittande livsstil är en av de huvudsakliga fienderna för den fysiska och mentala hälsan. Det är därför det är rekommenderat att ägna sig åt fysisk aktivitet. Att promenera en halvtimme om dagen räcker.

Motionera regelbundet

Meditation och positiva tankar

Vetenskapen har studerat den påverkan som meditation har på vår hälsa. En studie från Harvard University avslöjade faktiskt att mindfulness kan hjälpa till att lindra ångest och stress.

Å andra sidan kommer din hjärna kunna läka dig om du vid någon punkt lyckats anamma ett positivt och motståndskraftigt förhållningssätt till livet. Positiva tankar förbättrar hjärnhälsan, minskar spänningar och förbättrar till och med förmågan att lära sig nya saker.

Djup och vilsam sömn

Det finns personer som endast sover i sex timmar och känner sig helt okej på morgonen. Andra måste å sin sida sova nio timmar per natt. Det viktiga är dock inte antalet timmar vi sover, utan hur hög kvalitet sömnen har. Underskatta inte sömnen, för den är vital för en frisk hjärna!

Positiva relationer

Vår hjärna behöver social interaktion. Att ha ett bra stödsystem att luta sig mot hjälper oss att hantera depression bättre, stärker nervkopplingar och förbättrar den kognitiva reserven.

Vänskap är hälsa och kärlek är energi. Vi bör sträva efter att bibehålla relationer som gör oss lyckliga snarare än oroade. tro det eller ej, men det gör oss friskare för varje dag som går.

Sammanfattningsvis ska du inte tveka att anamma dessa goda vanor, nu när du vet att din hjärna kan läka dig. Kom ihåg att du kan vara skulptören av detta organ, som är kapabelt att förändra ditt välmående och till och med förebygga att du utvecklar vissa sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.