Dina barn är inte dina barn, de är livets barn

Dina barn är inte dina barn, de är livets barn
Rafa Aragón

Skriven och verifierad av psykologen Rafa Aragón.

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Många föräldrar tror att deras barn tillhör dem, att de är en egendom och att man måste vara överbeskyddande även då detta begränsar deras utveckling. Men dina barn är inte dina barn, de är livets barn.

Genom att undvika att vara överbeskyddande kan vi hjälpa våra barn att utvecklas i livet och hitta egna lösningar på sina problem, och att ta felaktiga beslut men att samtidigt lära av dessa.

Som förälder har man ofta en instinkt där man försöker motverka att barnen går sin egen väg. Vi försöker hålla dem kvar på jorden så att de begår så få misstag som möjligt.

Felen är en del av deras liv och den erfarenhet som gör dem till självständiga individer. Att stoppa detta är att stoppa deras liv.

Mor och dotter

Ett meddelande från Khalil Gibran

Den libanesiske poeten Khalil Gibran uttryckte det på följande sätt:

“Dina barn är inte dina barn.
De är livets barn.
De skapas genom dig, men de tillhör inte dig.
Och även om dina barn bor hos dig så tillhör de inte dig.

Du kan ge dina barn din kärlek, men inte dina tankar,
för de har sina egna tankar.

Du kan skydda dem, men inte deras själar,
för deras själar tillhör framtiden,
en framtid som ni inte kan besöka.

Du kan hjälpa dem att bli starkare,
men försök inte att få dem att bli som dig.
För livet har inte sin fot i gårdagen.
Du är en båge som skjuter iväg dina barn som pilar mot livet.

Du är en skytt som skjuter iväg dina barn snabbt mot framtiden.”

Vi är livets barn

Som föräldrar vill vi ofta att våra barn ska ha allt som vi själva inte hade, och självklart att de inte ska begå samma fel som vi själva begick.

Vi gör detta för att vi vill skydda våra barn eftersom vi tror att detta är det bästa för dessa hjälplösa varelser. Vi tänker dock i detta fall inte på att de har rätt att skapa en egen väg i livet.

De har rätten att ta beslut där de lär sig att klara av komplicerade situationer och se konsekvenserna av sina handlingar. Det är viktigt att hjälpa, men du bör inte begränsa dina barn.

Vi tillhör inte någon annan och ingen annan kan leva våra upplevelser åt oss. Vi är livets barn och livet ger oss framgångar och motgångar så att vi ska kunna skapa vår egen identitet.

Pojke med bok, kanske läser om livets barn

Som föräldrar bör vi underlätta våra barns frihet

Utan att var medvetna om det överför vi våra beteenden till våra barn; våra känslor och våra tankar. Sättet att älska, att relatera till världen och att kommunicera… Aspekter som är viktigare än vi kanske har tänkt på.

Det är viktigt att tänka på de meddelanden som vi sänder ut eftersom många av dessa meddelanden är omedvetna.

Vi är bara ett instrument för att våra barn ska kunna växa och utvecklas till självständiga varelser; fria och glada. Vi bör hjälpa dem på vägen utan att föra över våra egna förväntningar på dem.

Vår kärlek bör vara ovillkorlig för att vi ska kunna hjälpa dem att välja sin egen väg. Utan press så att de kan hitta sin frihet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.