Du måste sluta ögonen för att verkligen se

Du måste sluta ögonen och blicka inåt för att kunna vakna upp och faktiskt se. Om du gör detta kan du återkoppla till och återupptäcka dig själv, och hitta läkning. Du måste påbörja en intern resa för att hitta ett sätt att förankra dina styrkor i en värld full av konstant buller, osäkerhet och kaos.
Du måste sluta ögonen för att verkligen se
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns tillfällen då du behöver en liten stund, ett ögonblick av lugn och känna en inre koppling till dig själv för att bättre kunna bearbeta det som omger dig. Därför måste du sluta ögonen för att kunna se verkligheten tydligare. När du gör detta tar du en paus från världens alla intryck. Således är det mycket lättare att göra en resa genom dina tankar, känslor, behov och värderingar. Du är kanske för van vid att fokusera på det som finns utanför. Och kanske är det dags för dig att återvända till dig själv.

Du kanske ofta stöter på studier, böcker och artiklar som talar om det sociala livets betydelse för att bli självförverkligad.

Solida vänskapsband, någon betydelsefull person som gör dig lycklig och en familj som värdersätter, älskar och beundrar dig, får dig att känna dig värdefull som en medlem i ditt samhälle. I själva verket är detta sant för varenda människa sedan tidens början. Men det finns de som har allt detta och trots det fortfarande lider av depression. Så vad är problemet?

Det som saknas är inre harmoni, att vara trygg i sig själv. Du kan inte känna välbefinnande om du inte har någon sorts koppling till ditt eget varande. En genom vilken självkänsla, självförtroende, god känslomässig hantering, mening med tillvaron och total acceptans av den du är, och vill vara, kan flöda fritt. Du kan inte förvänta dig att de som omger dig ska kunna spela någon roll för dig om du inte först har detta. Denna inre koppling är mycket viktigt för människans hälsa.

Närbild av en gråtande kvinna

Du måste sluta ögonen för att stärka din inre självkontakt

Goethe sa att den mänskliga verkligheten är så gudomligt organiserad att varje person är i balans och harmoni med allt annat på sin egen plats och tid. Detta kan bara vara sant så länge du mår bra. För utan ett väl uppbyggt, väl upplyst och starkt inre kan ingen känna sig anpassad till vad som omger dem.

Nu kanske du frågar dig själv vad ”eget varande” och vikten av ”inre koppling” egentligen betyder. Fält som spiritualitet hanterar ofta sådana begrepp. Men från en psykologisk synvinkel kan vi bara hänvisa specifikt och uteslutande till det mänskliga sinnet.

Denna dimension är i detta sammanhang allt och ditt autentiska jag är vad som formar det. Det är i det mentala utrymmet som ditt medvetande, dina tankar, ditt minne, din fantasi, dina känslor, din personlighet, din rädsla, ditt värde och dina behov integreras.

Sinnet är mer än bara en skapelse från din hjärna, som Hippokrates sa för cirka 2 500 år sedan. Allt du är finns i ditt sinne, men du kan glömma det om du försummar det som händer i det.

Som Scott Barry Kaufman, en kognitiv psykolog vid University of Pennsylvania och författare av flera böcker om mänsklig intelligens, kreativitet och potential, skriver, sker det mentala livet inte bara i din hjärna. Det är nämligen också relaterat till din kropp. Till hur du fysiskt känner dig liksom hur du förhåller dig till andra.

Om du försummar och inte arbetar med din inre koppling, kan du inte uppnå den absoluta harmonin som Goethe talade om. Som du kan se finns det några nycklar för att uppnå det.

Identifiera känslor, det första steget mot inre anknytning

Enligt neurologen Antonio Damasios ord: sinnesintryck kommer från kroppen och känslor kommer från sinnet. Således, när du tar kontakt med ditt inre varande, innebär det att du upptäcker alla de verkligheter som håller dig fastklistrad vid nuet.

Ta en stund och fråga kroppen hur det känns. Känner du tryck i magen? Har du snabba hjärtslag? Har du ont i ryggen?

Sinnesintryck aktiverar fysiska svar som senare reser till sinnet och formar känslor så snart du namnger dem. Kanske är magsmärtan en produkt av rädsla, ångest eller frustration. Så försök att identifiera dessa dimensioner och acceptera dem. Det vill säga ge dem en existens.

Dubbelexponerad kvinna med hav, hon måste stänga ögonen för att se inombords

Hjälper eller förgiftar din interna dialog dig?

För att främja inre koppling måste du sluta ögonen och lyssna på dina tankar. Lyssna särskilt på din interna dialog. Denna röst är nämligen en specialist på att förgifta dig och skapa rädsla och osäkerhet i dig. Lyssna noga på dess ord, bekräftelser och besattheter. Men stäng av dialogen så snart du märker att den är negativ, eftersom den då kan vara din värsta fiende.

Du måste sluta ögonen och acceptera dig själv eftersom du förtjänar fred och välbefinnande

Den absoluta acceptansen av vem du är och vad du har kan mildra många olika obehag. Ingenting är lika tröstande som att injicera stora doser av självkänsla i denna inre koppling. Så låt medkänsla, förlåtelse och självvalidering flöda. Alla dessa dimensioner är läkande och kan påminna dig om att du har rätt att må bra.

Kreativitet, tröskeln till din inre koppling

Boris Cyrulnik, en fransk neurolog, psykiatriker och författare till kända böcker som Resilience: How Your Inner Strength Can Set You Free from the Past har publicerat ett nytt verk. Titeln är Escribi Soles de Noche och är ännu inte översatt till varken svenska eller engelska. Boken handlar om kreativitetens betydelse för att främja den inre kopplingen och för att övervinna trauman.

Ingenting erbjuder samma katarsis och är lika viktigt när man vill fördjupa sig själv och frigöra vad som finns i ens varande, som litteratur, poesi, konst och musik. Detta är vad som hjälpt författaren under hans svåra tider. Varje aktivitet som förbinder sinnet med en uppgift som du tillåter dig själv att skapa har kraften att minska smärtan, frigöra den och i sin tur göra att du kan återkoppla till dig själv för att läka.

Endast på detta sätt kan du lyckas sätta tillbaka de trasiga bitarna och förvandla dig till en individ som är mer motståndskraftig, fri och beredd att vara lycklig. Detta är något som är väl värt att tänka på!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.