Eat the frog: En användbar teknik för att öka din produktivitet

Eat the frog: En användbar teknik för att öka din produktivitet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Eat the frog-tekniken är en metod som skapades av Brian Tracy. Han är en kanadensisk affärsman och författare som har ägnat sig åt att studera de variabler som påverkar arbetsprestationer. Syftet med tekniken är att hjälpa dig att prioritera och på så sätt öka din produktivitet på ett enkelt sätt.

Tracy inspirerades av en Mark Twain-fras som lyder: “Ät en levande groda först på morgonen och inget värre kommer att hända dig resten av dagen.” Med det menas att du ska ta itu med komplexa och oönskade uppgifter först, även om de inte är brådskande. Det hjälper resten av ditt arbete att flyta på.

Men det är ofta inte så lätt att identifiera dina mest utmanande uppgifter. Du kan till exempel göra misstag när du planerar dem och identifierar var och ens svårighetsgrad. Faktum är att du ibland måste göra lite research för att upptäcka vilka aktiviteter du bör eliminera innan du fortsätter med resten. Detta är vad eat the frog-tekniken handlar om.

“Fokusera på att vara produktiv istället för att vara upptagen.”

-Tim Ferriss-

Man som arbetar

Eat the frog-tekniken

Eat the frog-tekniken är en prioriterings- och produktivitetsmetodik. Den bygger på antagandet att de mest komplexa uppgifterna ska utföras först på dagen, i början av veckan eller i början av månaden. De måste med andra ord prioriteras. Genom att utföra dem får du en bra start som gör att allt flyter på snabbare.

De viktigaste bidragen från eat-the-frog-tekniken är följande:

  • Det ökar din inre motivation. Det faktum att du utför en svår uppgift och slutför den ökar din vilja att utföra dina andra lättare aktiviteter.
  • Det tar vara på dina mest produktiva ögonblick. Början av dagen och veckan är dina ögonblick av maximal prestation när din hjärna är utvilad.
  • Det främjar koncentrationen. Du ägnar alla dina fem sinnen till den mest komplexa aktiviteten. Genom att göra detta blir du mer effektiv och uppnår bättre resultat. Det beror på att du använder dig av djupgående koncentration.

Identifiera komplexa uppgifter

Eat the frog-tekniken kräver att man identifierar de mest komplexa uppgifterna. Men hur identifierar man dem? Metodiken menar att komplexa uppgifter har följande identifierande faktorer:

  • De har en direkt inverkan på andra teammedlemmar.
  • De tar mellan en och fyra timmar att utföra. Om de kräver mer tid bör du dela upp dem i block som inte överskrider detta intervall.
  • De orsakar motstånd. Som regel genererar de en önskan hos dig att skjuta upp dem. Detta beror vanligtvis på att de är särskilt krävande.
  • De har långsiktiga effekter. Det är aktiviteter som vanligtvis inte har en början och ett slut utan istället genererar effekter under flera veckor eller månader.
En kvinna jobbar hårt med att göra rapporter

Hur man omsätter eat the frog-tekniken i praktiken

Det första steget är att lista dina väntande uppgifter. Om dessa är riktigt stora bör du dela upp dem i deluppgifter och sedan identifiera vilka som är mest komplexa. Eat the frog-tekniken rekommenderar att du inte utför mer än en uppgift med hög komplexitet på en dag.

Det viktigaste är att utföra uppgiften först på dagen. Dessutom är det lämpligt att reservera en stund för att förbereda dig i cirka 15 eller 20 minuter. Se dock till att du inte har några distraktioner under denna stund.

Experter på eat the frog-tekniken avråder från att planera sådana komplexa uppgifter för långt i förväg. De menar att det är bättre att schemalägga dem i slutet av föregående dag. Följaktligen är tanken på att genomföra aktiviteten färsk i minnet. Dessutom förhindrar detta att uppgiften, om den är viktig, blir för invasiv eller försämrar dina kognitiva processer.

Tekniken blir mer effektiv om du använder den varje dag. Sedan blir det så småningom en vana. När det gäller produktivitet kommer du att se resultaten ganska snart, i grunden eftersom det hindrar dig från att skjuta upp saker. Det är en väldigt enkel teknik. Ge den ett försök.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Díaz, M. A. J. (2009). Predicción del rendimiento laboral a partir de indicadores de motivación, personalidad y percepción de factores psicosociales (Doctoral dissertation, Universidad complutense de madrid).
  • Tracy, B. (2014). Time Management (The Brian Tracy Success Library). Amacom.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.