Echoism: när du föredrar att gå obemärkt förbi

Echoister är i princip motsatsen till narcissister, som älskar att vara i centrum för uppmärksamheten. Människor med echoism drar sig undan rampljuset och föredrar att gå obemärkta förbi. Läs vidare för att lära dig mer!
Echoism: när du föredrar att gå obemärkt förbi
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Uttrycket “echoism” har blivit populärt de senaste åren. David Dean, en amerikansk psykoanalytiker, myntade begreppet 2005. Echoism beskriver människor som föredrar att gå obemärkt förbi i sociala situationer. De är oförmögna att acceptera komplimanger, de anammar andras preferenser istället för att utveckla sina egna och de kan inte be om hjälp.

Liksom är fallet med alla andra egenskaper, så om en person har tendenser till echoism, är dessa närvarande oavsett vem denne tillbringar tid med. Echoister lockas dock ofta av narcissistiskt beteende. Detta beror på att narcissisten tar upp allt utrymme i rummet, vilket gör att echoisten kan smälta in i bakgrunden. När narcissister blir kränkande, klandrar echoister ofta sig själva för den dåliga behandling de blir utsatta för.

Echoism är ett drag, inte en störning. Det är lättare att förstå om du konceptualiserar det som en överlevnadsstrategi. Echoister går igenom livet med tanken att om de ska kunna känna sig trygga och älskade så måste de be andra människor om så lite som möjligt, och ge allt de kan.

En orolig kvinna med krulligt hår

Att hålla sig i skuggorna

Enligt Dr Craig Malkin, psykolog, forskare och författare till Rethinking Narcissism, är echoism den intensiva rädslan för att på något sätt framstå som narcissistisk. Till skillnad från narcissister, som drar uppmärksamhet till sig och vill känna sig speciella, är echoister rädda för att få uppmärksamhet.

Malkin och hans kollegor har upptäckt att echoister tenderar att hålla med om uttalanden som, “Jag är rädd att bli en börda” eller “När folk frågar mig om mina preferenser, brukar jag känna mig vilse”.

I sin mest godartade form kan echoism leda till servilism (där man hämmar sina uttryck för tankar och önskningar). I sin mest extrema form får det individer att helt ge upp sin röst. Det kan också leda till fullständig isolering.

Viljan att gå obemärkt förbi grundas under barndomen

Forskare har fortfarande inte upptäckt orsaken till echoism. De flesta experter är dock överens om att uppfostran spelar en avgörande roll i att en individ utvecklar det.

Echoister verkar vara mer emotionellt känsliga än de flesta. Så om ett emotionellt känsligt barn har en förälder som skambelägger eller bestraffar barnet för att det uttrycker sina behov, kommer barnet förmodligen att kämpa med echoism när det växer upp.

Om barnet har en narcissistisk förälder som alltid tvingar igenom sin vilja, blir det mycket svårt för barnet att lyssna på eller känna till sina egna tankar och önskningar. Samma miljö kan också producera narcissister som upprepar sin förälders beteende eftersom de tror att de är mer speciella och viktigare än andra människor. Än så länge vet experterna inte om det finns någon medfödd aspekt som avgör om ett barn kommer att utveckla tendenser av narcissism eller echoism.

Det är dock viktigt att veta att inte alla barn med narcissistiska föräldrar blir echoister. På samma sätt har inte alla echoister själviska föräldrar.

I motsats till vad du kanske tror är echoister inte nödvändigtvis passiva. Faktum är att de flesta av dem aktivt försöker förstå och vara uppmärksamma på vad andra människor behöver. Echoister kan också vara bra lyssnare, men de känner sig mindre bekväma med att öppna upp för andra människor. Det beror på att deras rädsla för att bli en börda hindrar deras förmåga att kommunicera.

Kultur och kön

Män är mindre benägna att gå i terapi för echoism. Experter tror att det beror på att de känner skam eller känner sig svaga eller omanliga. I kulturer där kön och status har större vikt i maktförhållanden, är echoism och narcissism ofta mer synliga och har en tendens att vara den naturliga ordningen.

Många kvinnor tror att det är farligt att be om mer i sina relationer och att hävda sig själva. En emotionellt kränkande far som gjort det osäkert för en kvinna att uttrycka sig, kan vara upphovet till denna tankegång. Det största problemet är att det att vara mycket socialt anpassningsbar och ständigt tillgodose andra människors behov, vanligtvis anses vara positiva egenskaper. Men echoister har ofta lärt sig att överleva genom att ignorera sina egna behov och känslor.

Den kulturella faktorn

I vissa kulturer anser man det vara normen att lida i tysthet. I vissa anses det som en svaghet att be om hjälp. Echoism kan också återspegla en typ av hjärntvätt. Det ger en förklaring för vissa politiska sammanhang där individer idkar skadligt beteende på uppdrag av en mäktig person eller organisation.

En ledsen kvinna i sitt hem

Hur man blir av med sin önskan att gå obemärkt förbi

Metoden för hur du ska kunna hålla dessa tendenser under kontroll är komplex. Detta att eftersom många av de processer som utgör echoism är undermedvetna. De är ofta ett sätt för barn att skapa sig en roll.

Att gå i terapi för att analysera din tillvaro kan hjälpa dig identifiera var din echoism kommer ifrån. En viktig del av denna terapi är att du kan utforska smärtsamma känslor och minnen i en säker, stödjande miljö. Det ger dig en möjlighet att förstå att ditt barndomstrauma inte var “normalt”.

Slutligen, om du har svårt att uttrycka dig själv, kan en terapeut införliva vissa element i dina sessioner för att se till att du känner dig tryggare. Också kreativt skrivande och poesi är bra verktyg som kan hjälpa dig att hitta din röst. Tveka inte att söka professionell hjälp om du eller någon du känner hämmas av en önskan att gå obemärkt förbi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • BYINGTON, C. (2004) La Construcción Amorosa del Saber. Fundamento y Finalidad e la Pedagogía Simbólica Junguiana. Sáo Paulo: W11 Editores

  • BYINGTON, C. (1988) Dimensiones Simbólicas de la Personalidad. Sao Paulo: Atica


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.