Ecpati – ett väldigt viktigt komplement till empati

Ecpati – ett väldigt viktigt komplement till empati
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2023

Ecpati är en ny term som ska komplettera empati. Det är en aspekt som låter en person hantera smittsamma och inducerade känslor på rätt sätt. Läkaren och psykiatrikern J.L. Gonzales myntade uttrycket för att definiera den frivilliga processen med att exkludera känslor, attityder, tankar och motivationer som induceras av andra.

Ecpati är dock inte samma sak som den likgiltighet eller emotionella hårdhet som karaktäriserar personer som saknar empati. Tvärtom är det en manöver eller positiv mental handling som assisterar empati.

Det är alltså inte en avsaknad av empati, utan en kompletterande mental handling som skyddar oss mot emotionella störtfloder. Det förebygger att andras känslor drar ned oss i djupet, vilket är en risk som överdrivet empatiska personer utsätts för.

Ur denna synvinkel ska man inte förväxla att “sätta oss i någon annans skor” med att installera oss själva mer varaktigt på någon annans plats. Denna empatiska resa är på vissa sätt nödvändig för att förstå den andra personen. Den kan dock som sagt bli farlig om vi fastnar på dennes plats.

“Om nivån av involvering hos en person som är predisponerad för en empatisk attityd mot andra inte är korrekt, finns det en risk för att man faller ned i vad som kallas för Messiasfällan: att älska och hjälpa andra medan man glömmer att älska och hjälpa sig själv.”

-Carmen Berry-

Ett verktyg som skyddar oss mot manipulation

Även om vi tror att det finns personer som specialiserar sig på att inducera och överföra känslor, är sanningen att vi inte är försvarslösa. Vi besitter eller kan anskaffa verktyg så att denna emotionella “kidnappning” inte äger rum.

Med detta synsätt är det en emotionell kidnappning där det endast är den kidnappades speciella känslighet som håller kvar denne i tillståndet, trots att det inte är vad kidnapparen ämnade. Vi ska alltså inte förväxla en smittsam känsla med empati.

Empati har att göra med värdefull information som vi mottar från andra. Om vi bara tar hänsyn till andras åsikter, önskningar och känslor blir dock samexistensen katastrofal. Detta eftersom empati är ofullständigt utan förmågan att hantera smittsamma känslor och kompensera för dem med en annan mental färdighet.

Gråtande personer

Empati innebär att “sätta sig i någon annans skor”, men ecpati är att “sätta sig själv i sina egna skor”. Båda egenskaperna är nödvändiga. Den sistnämnda är en mental handling som skyddar oss mot manipulation och emotionella störtfloder. Det hindrar också andras känslor från att svepa iväg oss.

“Empati är ett affektivt svar som är lämpligare för någon annans situation än ens egen.”

-Martin Hoffman-

Känslobalansen mellan empati och ecpati

Daniel Goleman, författaren av boken Emotional Intelligence, säger att empati i grund och botten är förmågan att förstå andras känslor i deras omständigheter. Han påpekar dock även att det på en djupare nivå handlar om att definiera, förstå och reagera på oro och behov som ligger bakom andra personers emotionella reaktioner.

Ecpati är motsatsen, men samtidigt ett komplement till empati. Denna frivilliga process hjälper oss att stoppa överdosen av smittsamma känslor i situationer såsom behandling av sjuka personer eller humanitära kriser, så att det inte slutar med att vi blockerar smärtan.

Det hjälper oss även att undvika mental manipulation och till och med masshysteri.

Kvinnor på fält

Därför är inte alla smittsamma känslor av godo. Med hänsyn till vår emotionella hälsa är det bäst att reglera vår empatiska kapacitet. Inte bara för att förbättra vår förmåga att förstå, utan även för att förebygga eller begränsa omfattningen hos denna upplevelse när den kan vara negativ för den empatiska personen.

“När människor talar, ska du lyssna fullt ut. Tänk inte på vad du ska säga. De flesta personer lyssnar aldrig.”

-Ernest Hemingway-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.