Emotionell distans inom relationer: då kylan kommer

Emotionell distans gör alltid ont. Läs allt om det i den här artikeln!
Emotionell distans inom relationer: då kylan kommer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När det förekommer emotionell distans inom relationer så börjar vissa ibland att bete sig illa. När de bemöts av emotionell distans så väljer vissa att försvinna utan förklaring. Andra tar fram ursäkter eller vägrar acceptera de tecken som finns på att relationen håller på att ta slut.

Relationer är precis som ben; ibland går de itu. De flesta uppbrott uppstår dock inte över en natt. Distansen mellan de två personerna växer sakta tills de båda till slut väljer att avsluta relationen. De första tecknen tenderar att vara att ni inte längre har en samhörighet. Ni skrattar inte tillsammans och ni tittar inte varandra i ögonen.

Emotionell distans inom relationer gör alltid ont. Det är ännu mer smärtsamt om en person fortsätter att tro på relationen. Det innebär att den andra personen inte lider. Den personen tendera att känna sig skyldig eller ångerfull. Oavsett fallet så är det en sak som står klart: vi är inte så bra på att avsluta relationer.

Om du kan avsluta saker på ett bra sätt så kommer det bli mycket enklare att gå vidare. Om saker och ting slutar dåligt så brukar det motsatta hända, speciellt om en person försvinner abrupt utan förklaring. Vi har dock alla metoder och redskap för att hantera dessa typer av erfarenheter.

“Jag är så isolerad att jag kan känna distansen mellan mig och min kostym.”

-Fernando Pessoa-

Kvinna som sitter vid ett berg.

Att ta reda på vad som har hänt

Relationer tar slut på grund av aspekter som besvikelse, brist på intresse, förändrade behov eller olika sätt att se på världen etc. När lågan släcks så går man in i någon form av limbo. Man är inte säker på vad man ska göra härnäst, vad som har hänt eller vem som bär skulden.

Charlene Belu och Brenda H. Lee från University of Cambridge gjorde en studie rörande detta ämne. De kom fram till att det finns få saker som är lika komplicerade för oss människor som att lämna relationer. Deras forskning visade att folk ofta verkar behöva veta exakt varför saker gick fel för att kunna fortsätta med sina liv.

Om det inte finns någon klar anledning till uppbrottet så tenderar vissa att bli tillsammans igen. Det gör hela processen svårare. Det komplicerar processen med att börja om på nytt igen. Studien visade också att folk tenderar att bete sig dåligt när de börjar inse att relationen håller på att ta slut.

Fel sätt att avsluta en relation vid emotionell distans

Precis som vi nämnde i början så är det värsta sättet att avsluta en relation på att försvinna utan att lämna ett spår efter sig. Detta är ofta en vanlig taktik i relationer nuförtiden.

  • Det är inte du, det är jag: Denna ursäkt är så berömd att den har blivit ett skämt. Man säger det för att “frigöra” den andra personen från ansvar. Man säger saker som “Du förtjänar bättre” eller “Jag ger dig inte vad du behöver”. Folk säger detta för att dra en mantel över den enkla sanningen: att de helt enkelt inte är intresserade längre. Det kan låta hårt (vilket är anledningen till att folk ljuger), men de älskar helt enkelt inte den andra personen längre.
  • Det brutna isberget: Detta är en väldigt vanlig strategi. Det är när man låter relationen ta slut av sig själv, utan att man gör någonting. Man ignorerar tecken och väntar tills relationen blir till ett isberg som sjunker av sig självt.
Emotionell distans inom relationer och det frusna hjärtat.

Emotionell distans inom relationer: ett svårt vägskäl

När relationen blir kall så innebär inte alltid detta att slutet är oundvikligt. Det är viktigt att du tänker på att även då den emotionella distansen kan leda bort dig under ett tag så innebär inte det nödvändigtvis att relationen kommer ta slut. Om du löser situationen på rätt sätt så kan ni tända lågan i relationen igen.

Psykologer behandlar ångesttillstånd och depression varje dag. Dessa tillstånd har en direkt påverkan på folks relationer. När någon går igenom en period med mycket stress och depression så tenderar inte vederbörande att ha den energi eller motivation som krävs för att känna sig bekväm i andras sällskap.

Om du känner att er relation håller på att ta slut eller om du känner att du och din partner har en emotionell distans så kan du göra något åt detta. Varje relation går igenom olika stadier som man behöver uppmärksamma. Du måste ge relationen näring för att den ska kunna växa. Konflikter och problem låter relationen utvecklas och bli starkare.

Maskros i solnedgång.

Du måste vara en emotionellt kompetent person, oavsett om du vill återuppliva en relation eller avsluta den. Detta är tyvärr inget man får lära sig i skolan. Det är något som du måste praktisera dagligen. Träna din emotionella kompetens genom att vara känslig, respektfull och genom att behandla andra med värdighet.

Varje relation förtjänar respekt, oavsett om den är romantisk eller platonisk. Vetskap om hur man släpper taget med integritet och respekt är också viktigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Belu, C. F., Lee, B. H., & O’Sullivan, L. F. (2016). It hurts to let you go: Characteristics of romantic relationships, breakups and the aftermath among emerging adults. Journal of Relationships Researchdoi:10.1017/jrr.2016.11

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.