De emotionella problem som associeras med tinnitus

De emotionella problem som associeras med tinnitus
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Kanske betyder ordet “tinnitus” inget speciellt för dig, men sanningen är att vi alla upplevt det någon gång i livet. Har du hört ett ringande eller surrande ljud som andra inte hörde? Det är inte andra som talar bakom din rygg, det är tinnitus!

Generellt sett kommer dessa irriterande ljud försvinna efter ett tag. Men tänk dig om de var permanenta; att du kunde höra dem hela tiden. Hur tror du att det skulle påverka ditt dagliga liv att höra ett konstant ringande eller surrande?

Fortsätt läsa för att upptäcka vikten av att behandla de psykologiska och emotionella faktorerna hos personer med tinnitus.

“Tinnitus hindrar mig från att uppleva absolut tystnad.”

-Santiago Segura-

Vad är egentligen tinnitus?

Med vår korta introduktion har du redan fått en uppfattning om vad detta tillstånd innebär. Men för att bättre förstå det måste vi definiera det i mer detalj. Först och främst är det uppfattningen av ett ljud som inte kommer från en extern källa.

Låt oss ta ett exempel: om ringandet eller surrandet du hör kommer från TV:n så är det givetvis inte tinnitus. Men det finns något vi måste ha i åtanke. Även om det inte finns någon extern källa för ljudet så betyder inte det att vi inte hör det. Det är inte en hörselmässig hallucination.

Vidare kan tinnitus uppfattas i ett öra, båda eller hela huvudet. Även om vi främst pratar om ringande och surr så kan ljudet ha många karaktärsdrag. Vanliga varianter är ljudet av syrsor eller havets vågor.

Snäcka på stranden

Vilka typer av tinnitus finns?

Tinnitus kan skilja sig beroende på typen av ljud som personen hör. Vi kan dock även kategorisera den som antingen objektiv eller subjektiv. Vi ska tala om båda typerna, men först måste vi klargöra att “subjektiv” inte betyder att personen inbillar sig.

Objektiv tinnitus är uppfattningen av ett ljud som genereras i kroppen och som överförs till hörselsnäckan via benen. Det kan även vara ett ljud som överförs till håligheten i mellanörat. Därför är det inte ett problem med hörselsinnet, utan ett fysiskt ljud som uppfattas som normalt.

Det innebär att det kan höras av läkare via auskultation. Dessa är artärljud, arteriovenösa fistlar och venösa surr. Denna typ har god prognos, men utgör endast 5% av alla tinnitusfall.

Subjektiv tinnitus uppfattas å andra sidan endast av patienten. Det är med andra ord uppfattningen av ljud som inte är fysiska ljud. Det innebär som sagt inte att personen hittar på. Det är en fantomkänsla som orsakas av ett medicinskt tillstånd i örat eller hörselsystemet.

Vid denna typ av tinnitus kan orsakerna vara otologiska, kardiovaskulära, vaskulära, metaboliska, neurologiska, farmakologiska, tandmässiga och psykologiska. Ja, psykologiska. Tinnitus kan inträffa efter en tid av intensiv emotionell stress.

“Att ta hand om sin hörsel är något som man dessvärre inte tänker på förrän man får problem med den.”

-Chris Martin-

Hur kan detta tillstånd påverka livet hos dem som drabbas?

Nu när vi vet lite mer om detta tillstånd ska vi ta en titt på hur det påverkar livet hos de drabbade. Som alltid är varje fall unikt. Det finns personer som inte lider av mycket obehag och som lyckas acceptera det som en del av deras liv utan att påverkas.

De kan blockera det, precis som personer i storstäder som inte hör allt liv och all rörelse omkring sig.

Men det finns även fall med människor där detta problem medför många negativa känslor, som ångest, sorg och ilska. Här hamnar de ofta i en ond cirkel där de kontinuerligt fokuserar på sitt tillstånd och inte kan sluta tänka på det.

De vill sluta höra dessa oljud, men att inte kunna göra det får oron att växa. De är rädda för att intensiteten kommer öka eller att de inte ska orka härda ut.

“Antingen vänjer du dig vid det eller så blir du galen.”

-Steve Martin-

Kvinna med öronproblem

En ond cirkel

Generellt sett kan dessa personer inte släppa dessa tankar och inte sluta tänka på oljudet. På grund av detta missar de mycket avslappning och njutbara aktiviteter. Det blir en ond cirkel som de inte kan fly från. Deras obehag ökar, och så även deras medvetenhet om sin tinnitus. Det kan till och med leda till sömnproblem.

Emotionella problem är väldigt vanliga, och många personer i denna situation saknar effektiva verktyg för att hantera sina känslor och sitt tillstånd. Av denna anledning är det viktigt att kontakta en psykolog som specialiserar sig på behandling av tinnitus. Dessa kan ge oss verktygen vi behöver för att tackla detta frustrerande fenomen.

Bilder från Chris Benson, Aaron Burden och Callie Morgan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.