Emotionella svampar: Människor som löper risk för känslomässig överbelastning

Tror du att du är en alltför empatisk person och att detta ibland vållar dig onödigt lidande? I så fall kan du vara en emotionell svamp.
Emotionella svampar: Människor som löper risk för känslomässig överbelastning
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2020

En del människor är känsliga av naturen, medan andra under vissa förhållanden kan bli extremt mottagliga och sårbara. I båda fallen agerar de som “emotionella svampar”, som lätt suger upp omgivningens känslor.

I princip innebär det faktum att de är emotionella svampar att de har ett visst övertag över andra människor, i och med att detta gör dem oerhört lyhörda. Men samtidigt är det något som kan utsätta dem för stor emotionell överbelastning. Därför är det inte ovanligt att de faller offer för extrem spänning och konstant stress, som det är mycket svårt att få bukt med.

Människor som är emotionella svampar blir mycket lätt överväldigade. På så sätt blir något som borde vara en dygd istället en last. Tyvärr är det också vanligt att andra människor utnyttjar deras empati och lyhördhet, vilket ytterligare överbelastar dem.

Många emotionella svampar lider av konstant stress

Kännetecknande drag hos emotionella svampar

Människor som är emotionella svampar har en del egenskaper som får dem att sticka ut i förhållande till andra. I allmänhet är de oerhört mottagliga för andra människors känslotillstånd. Några andra särdrag är:

  • De är mycket intuitiva. Människor behöver inte berätta för dem hur de mår. De uppsnappar lätt om folk mår bra eller ej.
  • Dessa människor är överdrivet empatiska. Det är inte bara så att de har förmågan att sätta sig in i andra personers situation, utan de gör det till övermått. Följden blir att de upplever andra människors känslor som om de vore deras egna.
  • De känner sig ansvariga för andra människors välbefinnande. I synnerhet anser de att de bör hjälpa människor som inte mår bra. Faktum är att de blir mycket irriterade på sig själva om de inte lyckas med detta.
  • De söker efter lösningar på andra människors problem. Det att de är överdrivet empatiska och tar på sig andra människors smärta får dem att ägna mycket tid åt att fundera över lösningar på andra människors problem.
  • De blir ofta överväldigade av andra människors känslor. Det är mycket svårt för emotionella svampar att må bra om de vet att andra människor lider. Detta beror på att de bokstavligen assimilerar andra människors negativa känslor.
  • De drar till sig giftiga personer. Det händer lätt att de drar till sig människor som har en massa problem eller som försöker utnyttja andra emotionellt.
  • De prioriterar andra. De agerar som om de vore tvungna att undergräva sitt eget välmående för att främja andras.

Emotionella svampar tar ansvar för andras emotionella reglering

Människor som är “emotionella svampar” kan lätt bli sårade på grund av sin överkänslighet, empati och solidaritet. Förmodligen vande de sig redan i ung ålder att bära skulden för andra människors problem. Och därför förväntar sig andra att de ska förstå och hjälpa, bara för att de är villiga att göra det.

Problemet är att dessa känsliga människor glömmer bort sig själva utan att de märker det. Oftast är det andra människors själviska behov som driver dem. Detta kan med andra ord innebära att andra människor drar nytta av eller ger bekräftelse åt emotionella svampar endast när dessa hjälper dem.

Därigenom kan deras extrema känslighet och empati få dem att ständigt ta på sig ansvaret för andra personers emotionella reglering. Detta kan de komma att få betala ett mycket högt pris för, eftersom det kan gå så långt att de blir osynliga för sig själva och faller offer för emotionell misshandel.

Emotionella svampar måste lära sig att värdesätta sina egna känslor

En oklar identitet

En överdrivet känslig person kan börja förlora sin identitet beroende på det enorma inflytande andra människor utövar på honom/henne känslomässigt. Vi ska använda oss av ett exempel för att bättre belysa detta.

En mamma säger till sin son att han är okänslig, för att han sällan ringer henne. Men om vi går djupare in i situationen kanske vi inser att saker och ting förhåller sig precis tvärtom mot vad mamman säger. Kanhända är det hon som är okänslig gentemot sin son och ger honom skulden för sina egna begränsningar. Den här typen av beteende är en försvarsmekanism som kallas projektiv identifikation.

Kort sagt bör emotionella svampar bli medvetna om hur utsatta de är för giftiga beteenden. Sedan måste de lära sig att hantera sin skuldkänslor, reflektera över dem och inte låta dem styra deras handlingar. Slutligen måste de lära sig att värdesätta sina egna känslor och att sätta gränser när så är nödvändigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Beijl, K. Z. (2016). Personas Altamente Sensibles: Descubre si lo eres y aprende a gestionar el día a día en tus relaciones, el trabajo, con tus hijos…. La Esfera de los Libros.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.