Enligt vetenskapen så blir man lycklig av att sjunga

Visste du att vi blir lyckliga av att sjunga? Detta utövande ger oss en dos av entusiasm och gör även patienter med Alzheimers och Parkinson lyckligare.
Enligt vetenskapen så blir man lycklig av att sjunga

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2019

Då vi är i duschen lyssnar vi ofta på musik och sjunger. Och man blir faktiskt lycklig av att sjunga. Detta universala utövande fyller oss med serotonin och oxytocin. Denna injicering av entusiasm är tillgänglig för alla. Faktum är att även personer med Alzheimers reagerar varje gång de blir uppmuntrade att sjunga.

Hur sjungandet påverkar världen

Edith Piaf sade en gång att sjungandet låter oss fly till en annan värld. Psykologer och neuroforskare håller dock inte med om detta. Men musikterapi har blivit ett sätt att knyta band med andra och väcka de känslor som hjälper oss att knyta bättre band med andra.

I en studie som publicerades i The Journals of Gerontology förklarade forskarna till exempelvis att då de äldre sjunger i kör så förbättras deras hälsa och de känner sig mindre ensamma. Vi kan inte ignorera faktumet att personer över 65 års ålder löper större risk för att drabbas av depression som är associerad med social isolering.

Något så enkelt som att vara en del av en musikalgrupp förbättrar interaktionen och ger upphov till väldigt positiva emotionella, kognitiva och fysiska förändringar. Men även vardagliga saker som att sjunga i duschen kan också göra oss gladare och ge oss mer energi.

“Jag sjunger inte för att vara lycklig. Jag är lycklig för att jag sjunger.”
-William James-

Man som sjunger då han kör bil.

Man blir lycklig av att sjunga för hjärnan älskar musik

Vi upplever lyckan i enkla saker, som ett bra sällskap eller en måltid med vänner. Att sjunga gör oss lyckliga p.g.a. faktumet att det är både grundläggande och fascinerande: den mänskliga hjärnan älskar musik.

Vetenskapen försöker förklara detta faktum. Leonard Meyer förklarar i sin bok Emotion and Meaning in Music att hjärnan upplever en form av behaglig chock då den hör ett musikstycke och med varje ton vi vågar sjunga.

Forskarna menar också att vi har en intressant struktur i våra öron som låter oss sjunga: sacculus. Denna lilla del av innerörat svarar mot de frekvenser som skapas då vi sjunger. Det där fysiologiska svaret är vad som ger oss njutning. Vibrationerna lugnar hjärnan, och det är nästan magiskt.

Man blir lycklig av att sjunga för det förbättrar humöret

Pablo Picasso sade att man för att kunna måla och rita måste stänga sina ögon och sjunga. Att sjunga mjukt eller högt eller viska eller humma är en sak som många av oss gör samtidigt som vi utför andra uppgifter. Vi sjunger vanligtvis då vi kör, sportar, städar hemmet och även då vi arbetar.

Att sjunga förbättrar humöret. Det släppet ut endorfiner, producerar serotonin och reducerar kortisolnivåerna. En studie som utfördes vid Frankfurts universitet visade också att vårt immunförsvar stärks då vi sjunger och att det även förbättrar andningen, diafragmans flexibilitet och lunghälsan.

Korrelation mellan att sjunga och neurodegenerativa sjukdomar

Men en av de mest framstående fördelarna med att sjunga, som vi redan har pratat om i början av denna artikel, involverar personer med neurodegenerativa sjukdomar. Alzheimersorganisationen har också utfört något som de kallar “att sjunga för hjärnan” under många år.

Det har visat sig att äldre blir med denna sjukdom blir mer alerta då de sjunger. Det hjälper dem att knyta band med andra på ett positivt sätt. De känner sig glada, de skrattar och de kommunicerar bättre. Det förbättrar även deras koncentration och deras humör.

En annan aspekt som experter inom fältet intellektuellt handikapp. Tom Shakespeare och Alice Whieldon vid University of East Anglia har kunnat visa att personer med mentalproblem gagnas av att sjunga i grupp. Att sjunga reducerar deras stress- och ångestnivåer och hjälper dem att få självförtroende samt sociala förmågor.

Man kan bli lycklig av att sjunga enligt vetenskapen.

Man hade kunnat säga att man belönar sin hjärna genom att sjunga. Musiken är ett annat språk där inga ord är nödvändiga.

Detta kanske intresserar dig
Musikens fantastiska influens på våra liv
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Musikens fantastiska influens på våra liv

Det man bör tänka på är att hitta en rytm som är fördelaktig för oss. Musikens fantastiska influens kan då ha en positiv påverkan på våra liv.  • Meyer, Leonard (2001) Emoción y significado en la música. Madrid: Alianza Editorial