Enligt vetenskapen blir man lycklig av att sjunga

Visste du att vi blir lyckliga av att sjunga? Detta utövande ger oss en dos av entusiasm och gör även patienter med Alzheimers och Parkinson lyckligare.
Enligt vetenskapen blir man lycklig av att sjunga
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När vi är i duschen lyssnar vi ofta på musik och sjunger. Och man blir faktiskt lycklig av att sjunga. Detta universella utövande fyller oss med serotonin och oxytocin. Denna injicering av entusiasm är tillgänglig för alla. Faktum är att även personer med Alzheimers reagerar varje gång de blir uppmuntrade att sjunga.

Hur sjungandet påverkar världen

Edith Piaf sade en gång att sjungandet låter oss fly till en annan värld. Psykologer och neuroforskare håller dock inte med om detta. Men musikterapi har blivit ett sätt att knyta band med andra och väcka de känslor som hjälper oss att knyta bättre band med andra.

I en studie som publicerades i The Journals of Gerontology förklarade forskarna till exempelvis att när de äldre sjunger i kör så förbättras deras hälsa och de känner sig mindre ensamma. Vi kan inte ignorera faktumet att personer över 65 års ålder löper större risk för att drabbas av depression som är associerad med social isolering.

Något så enkelt som att vara en del av en musikalgrupp förbättrar interaktionen och ger upphov till väldigt positiva emotionella, kognitiva och fysiska förändringar. Men även vardagliga vanor som att sjunga i duschen kan också göra oss gladare och ge oss mer energi.

“Jag sjunger inte för att vara lycklig. Jag är lycklig för att jag sjunger.”

-William James-

Man som sjunger när han kör bil.

Man blir lycklig av att sjunga eftersom hjärnan älskar musik

Vi upplever lyckan i enkla saker, som ett bra sällskap eller en måltid med vänner. Att sjunga gör oss lyckliga tack vare faktumet att det är både grundläggande och fascinerande: den mänskliga hjärnan älskar musik.

Vetenskapen försöker förklara detta faktum. Leonard Meyer förklarar i sin bok Emotion and Meaning in Music att hjärnan upplever en form av behaglig chock när den hör ett musikstycke och med varje ton vi vågar sjunga.

Forskarna menar också att vi har en intressant struktur i våra öron som tillåter oss att sjunga: sacculus. Denna lilla del av innerörat svarar mot de frekvenser som skapas när vi sjunger. Det där fysiologiska svaret är vad som ger oss njutning. Vibrationerna lugnar hjärnan, och det är nästan magiskt.

Man blir lycklig av att sjunga eftersom det förbättrar humöret

Pablo Picasso sade att man för att kunna måla och rita måste sluta sina ögon och sjunga. Att sjunga mjukt eller högt eller viska eller humma är en sak som många av oss gör samtidigt som vi utför andra uppgifter. Vi sjunger vanligtvis när vi kör bil, sportar, städar hemmet och till och med när vi arbetar.

Att sjunga förbättrar humöret. Det släppet ut endorfiner, producerar serotonin och reducerar kortisolnivåerna. En studie som utfördes vid Frankfurts universitet visade också att vårt immunförsvar stärks när vi sjunger och att det även förbättrar andningen, diafragmans flexibilitet och lunghälsan.

Korrelation mellan att sjunga och neurodegenerativa sjukdomar

Men en av de mest framstående fördelarna med att sjunga, som vi redan har pratat om i början av denna artikel, involverar personer med neurodegenerativa sjukdomar. Alzheimer’s Association har också utfört något som de kallar “att sjunga för hjärnan” under många år.

Det har visat sig att äldre med denna sjukdom blir mer alerta när de sjunger. Det hjälper dem att knyta band med andra på ett positivt sätt. De känner sig glada, de skrattar och de kommunicerar bättre. Det förbättrar även deras koncentration och deras humör.

En annan aspekt som experter inom fältet intellektuellt handikapp, såsom Tom Shakespeare och Alice Whieldon vid University of East Anglia, har kunnat visa är att personer med psykiska problem gagnas av att sjunga i grupp. Att sjunga reducerar deras stress- och ångestnivåer och hjälper dem att få självförtroende samt sociala förmågor.

Man kan bli lycklig av att sjunga enligt vetenskapen.

Man hade kunnat säga att man belönar sin hjärna genom att sjunga. Musiken är ett annat språk där inga ord är nödvändiga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Julene K. Johnson, Anita L. Stewart, Michael Acree, Anna M. Nápoles, Jason D. Flatt, Wendy B. Max, Steven E. Gregorich. “A Community Choir Intervention to Promote Well-being among Diverse Older Adults: Results from the Community of Voices Trial.” The Journals of Gerontology: Series B (First published: November 9, 2018) DOI: 10.1093/geronb/gby132
    • Tom Shakespeare and Alice Whieldon. “Sing Your Heart Out: Community Singing as Part of Mental Health Recovery.” Medical Humanities (First published online: November 25, 2017) DOI: 10.1136/medhum-2017-011195
  • Meyer, Leonard (2001) Emoción y significado en la música. Madrid: Alianza Editorial

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.