Lär dig att erkänna och konfrontera dina känslor

21 februari, 2018

Det finns ingen mer blind än den som inte vill se. Smärta, sorg och ångest försvinner inte bara som med magi. Du kan inte bara blunda för dessa saker eller knäppa med fingrarna för att få dem att försvinna. Du måste börja erkänna och konfrontera dina känslor.

Även om du är rädd eller tror att det värsta är på väg, är saker och ting ofta inte så illa som man tror. En av de största demonerna vi måste konfrontera är vårt eget katastrofala tänkande (som folk när eftersom de tror att det kommer skydda dem mot besvikelser). Det krävs mod för att bekämpa dessa demoner.

Men hur konfronterar man det som skrämmer en mest? Steg för steg – och det första steget är att erkänna din inre kamp, sluta förneka ditt lidande, sluta säga åt dig själv att inget dåligt sker trots att du skriker inombords. När du erkänt din nöd kommer du avtäcka dina största rädslor, vilket kommer låta dig välja det bästa vapnet att tackla dem med.

Världen är en fientlig plats för alla, men endast de som möter den utan rädsla kommer kunna leva sina liv till fullo.

Instängd person

Att känna världens tyngd

Inledningsvis kommer du känna världens tyngd på dina axlar och det kommer verka som om allt blir mörkt omkring dig. Men du kommer inse att du bara måste sätta ett namn på paniken eller depressionen som slagit rot inom dig.

När den har ett namn blir den mindre läskig, för du vet vad som sker och du kan be om hjälp med att konfrontera dina känslor och dessa hot.

”Rädsla för ett namn ökar rädslan för saken själv.”

J. K. Rowling

Att ge dina känslor ett namn betyder inte att du förminskar dem till en etikett. Det är heller inte en ursäkt för att gömma dig varje gång du begår ett misstag, och ej heller en komplett definition av dig själv. Det är bara en del av det hela, men det definierar dig inte eftersom du är så mycket mer än så.

Att ge problemet ett namn betyder inte att du ska glömma sammanhanget i vilket det uppstod, stödet du har eller resurserna du har tillgång till. Det är bara ett sätt att förenkla en ansamling av känslor, tankar och beteenden som annars skulle vara svåra att förstå.

Att förenkla är dock som sagt inte att glömma att det bakom varje namn, varje rädsla, varje demon, finns en person med sin egen berättelse. En person som lider, som är modig, som behöver stöd och förståelse.

”Älska inte vem du är, utan vem du kan bli.”

-Miguel de Cervantes-

Frigjord kvinna

Ödsla inte tid på att förneka verkligheten – konfrontera dina känslor

Ödsla inte tid på att förneka verkligheten. Vad är det värsta som kan hända om du väljer att erkänna vad som försiggår? Vad är det värsta som kan hända om du slutar undvika livsupplevelser? Det finns en värld av möjligheter på horisonten; du måste bara börja uppleva den i all dess styrka.

Vid den punkten kommer dina demoner inte vara de enda saker som ockuperar dina tankar. Istället kommer flera möjligheter, både bra och dåliga, öppna upp sig framför dig. Detta låter dig lära känna dig själv vid varje nivå och acceptera dig själv ovillkorligt. Viktigast av allt är dock att det kommer få dig att se att du är starkare än du någonsin föreställt dig.

”Tillväxt börjar när vi börjar acceptera vår egen svaghet.”

-Jean Vanier-

Du kommer vara rädd, men även ha tusentals vapen till handa. Du kommer vara sårad, men även känna kärleken och tillgivenheten från personerna omkring dig. Du kommer även inse att sättet du kontrollerar dig själv när du försöker leva ett liv utan smärta är den värsta skada du kan åsamka dig själv, för du förnekar en del av din verklighet.

Kom ihåg att du inte blir lyckligare när du känner mindre; du blir lyckligare när du kan erkänna och konfrontera dina känslor. Huruvida du lever eller gömmer dig ligger i dina händer. Huruvida du accepterar och konfronterar dina känslor ligger i dina händer.

Om du gör det är resultatet alltid hoppfullt. Hoppet är ditt, för dig att dela och sprida till dina närstående.