Evolutionen av romantisk kärlek är viktig att känna till

Evolutionen av romantisk kärlek är viktig att känna till
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Enligt antropologen Helen Fisher föds människor för att älska. Vare sig det stämmer eller inte så är denna intensiva och komplexa känsla även källan till vår existens. Kärlek är vad som inspirerar så mycket kreativitet. Men det ger oss också bekymmer. Att förstå evolutionen av romantisk kärlek kommer därmed hjälpa dig att fördjupa dig i din egen essens.

Om vi nu sade att “kärlek är allt” skulle vissa personer förmodligen känna sig lite cyniska angående den idén. Men ur en biologisk och till och med antropologisk synvinkel är denna känsla, detta vitala och revolutionära inflytande, vad som lett vår art till framgång.

För kärlek förenar inte bara par; dess enda syfte är inte att producera barn och därmed föra arten vidare.

“Passion är det snabbaste att utvecklas och det snabbaste att tyna bort. Intimitet utvecklas långsammare och hängivelse än långsammare.”

-Robert Sternberg-

Tillgivenhet bildar samarbete. Det låter oss ta hand om en annan person. Kärlek motiverar oss och minskar ångest och stressDet stillar rädsla och väcker till och med vår kreativa sida. Det är därför det är viktigt att förstå förändringarna och evolutionen av romantisk kärlek.

Att fördjupa oss i evolutionen av romantisk kärlek kommer även låta oss se hur varje skede i våra relationer har fördelar, funktioner och transcendens.

Personer inuti passionsfrukt som symboliserar evolutionen av romantisk kärlek

Evolutionen av romantisk kärlek – en föränderlig men solid substans

Gerald Hüther – neurobiolog och professor i neurobiologi vid Gottingens universitet i Tyskland – erbjuder några intressanta omformuleringar angående människans evolution.

Enligt Hüther har vetenskapen fram tills nu alltid betonat aspekten naturligt urval och den starkastes överlevnad. Men enligt Dr. Hüther är det som verkligen låtit oss gå framåt som art inte något annat än det sköra men otroligt solida klistret som är kärlek.

Men alla vet vi att detta inte är en substans vi kan observera med mikroskop. Och inte bara det, för kärlek är heller inte varaktigt och dyker sällan upp i samma form eller tillstånd. Det finns hinder, besvikelser och utmaningar.

Enligt Gerald Hüther och Helen Fisher är inget viktigare än att förstå evolutionen av romantisk kärlek. Om vi förstår karaktärsdragen hos varje skede kommer vi vara bättre förberedda på upp- och nedgångar. Låt oss se vilka de är.

Förälskelse

Detta är skedet vi tenderar att gilla mest. Att förälska oss är ett tillstånd fyllt av mystik, fantasi och upptäckt. Under detta skede upplever vi en explosiv cocktail av dopamin, serotonin, oxytocin och noradrenalin. Allt verkar intensivt under detta skede. Känslorna är överväldigande och inget är viktigare än den speciella personen.

Den välkände psykologen John Gottman beskriver detta skede i sin bok Principa Amoris: The New Science of Love. Han säger att detta första skede av kärlek definierar vad han kallar för “limerence”. Det är ett tillstånd av absolut grace som märks av eufori och överväldigande lycka.

Ros formad som par

Romantisk kärlek och att skapa band

Efter den inledande förälskelsen kommer ytterligare ett skede. I denna fas av evolutionen av kärlek börjar båda parter ha tvivel. Har det vi påbörjat verkligen samma betydelse för dig som för mig? Kommer du alltid vara med mig? Kan jag lita på dig?

  • Dessa typer av frågor kan ge vika för en annan fas: romantisk kärlek. Passionen finns fortfarande där, men nu har du även rädsla, oro och framförallt en önskan att höja sig över allt detta. Mer än något annat vill du skapa ett band med personen du älskar. Det är givetvis ett av de vackraste skedena i relationen. Det är här den sanna resan börjar. Besattheten över “limerence” försvinner och en sann känsla av tillit uppstår.
  • Å andra sidan är det väldigt vanligt att problem uppstår under detta skede. Vi vill stärka vårt band till den andra personen. Som en konsekvens måste vi lära känna varandra bättre och lösa meningsskiljaktigheter. Det är som en dans där varje partner måste se var denne kliver utan att dra i den andra personen. I detta skede är empati, ömsesidighet, omvårdnad och tolerans av yttersta vikt.

Om ni kan lösa alla dessa problem effektivt och med intelligens kommer ni få mognaden att gå vidare till de kommande skedena.

Mogen kärlek – ett band av lojalitet

Det går inte att uppskatta hur länge romantisk kärlek varar. Vissa personer säger att det är mellan fyra och fem år. Men Helen Fisher antyder i en artikel att mellan 30 och 40% av alla par säger att de fortfarande lever i detta skede. När romansen inte löses upp så garanterar det ett väldigt tillfredsställande band.

Men John Gottman betonar vikten av att jobba med mogen kärlek. Han menar att allt handlar om att vara kapabel att bygga en stabil hängivelse. Vi måste se den andra personen som vår bästa följeslagare och lagkamrat, såväl som att djupt värdera personen.

Varje person måste vara ömsint mot den andra och vårda ett starkt och förstående emotionellt band. Allt detta berikar båda partners liv i samma utsträckning.

Par på strand

Avslutningsvis finns det en sak som står klar angående evolutionen av romantisk kärlek: det är inte tiden som slår fast när dessa skeden inträffar. Kärlek och dess förändringar följer inga regler. Att nå stabilitet och hängiven, lojal samt berikande lycka kräver mycket arbete.

Vidare måste du vara en hantverkare som jämnar ut de vassa kanterna och fixar det som är trasigt. Du måste vara uppmuntrande och förstående. Du måste veta hur man lyssnar och lär sitt hjärta att förstå och trösta.

Detta är en komplex resa, det råder det inga tvivel om. Men kärlek är ett äventyr som förtjänar glädje, inte sorg.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.