Fakta om Stanislav Grof: hans liv och arbete

Stanislav Grof är en av pionjärerna inom transpersonell psykologi. Läs mer om hans liv och forskning här!
Fakta om Stanislav Grof: hans liv och arbete
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Stanislav Grof är en av de mest inflytelserika figurerna inom psykologin. Han har skapat sig ett namn genom sin fascinerande forskning kring förändrade medvetandetillstånd och holotropisk andning. Han är också en av grundarna till en av de största trenderna inom dagens psykologi: transpersonell psykologi. Idag vill vi ge dig lite fakta om Stanislav Grof och hans liv.

Stanlislav Grof föddes den första juli 1931 i Prag, Tjeckien. Han studerade medicin och psykiatri. Dessutom studerade han freudiansk psykoanalys i över sju år. Stanislav har mer än 50 års forskning och klinisk erfarenhet bakom sig. Imponerande, eller hur?

I denna artikel ska vi berätta om en man som har studerat medvetandet med hjälp av psykedeliska droger och göra en sammanfattning av hans viktiga bidrag till psykologin.

“Västerländsk vetenskap är på väg att genomgå ett paradigmskifte av aldrig tidigare skådade proportioner, vilket kommer att ändra vår uppfattning av verkligheten och av den mänskliga naturen, överbrygga klyftan mellan urgammal visdom och modern vetenskap, samt jämka skillnaderna mellan österländsk andlighet och västerländsk pragmatism.”

-Stanislav Grof-

Fakta om Stanislav Grof och transpersonell psykologi

Termen transpersonell psykologi myntades 1969, delvis tack vare Stanislav Grof. Han arbetade tillsammans med andra forskare, såsom Jamer Fadiman, Miles Vich, Sonya Marguiles och Anthony Sutich. Han arbetade också tillsammans med Abraham Maslow och Ken Wilber. År 1978 bildade Grof “the International Transpersonal Association” (den Internationella Transpersonella Associationen).

Grof ansåg att andra grenar inom psykologin inte fokuserade tillräckligt mycket på andlighet och menade därför att han kunde förstå det mänskliga sinnet bättre med hjälp av patientbaserad forskning. Därigenom visade han att det är rätt att se andligheten som en del av vårt psyke.

Tack vare hans kliniska erfarenhet, hans forskning inom transpersonell psykologi, och bidrag från andra forskare, har psykologifältet blivit mycket bredare.

Illustration av mänsklig andlighet

Stanislav Grof och psykedeliska droger

Grof anmälde sig frivilligt till en LSD-studie utförd av första medicinska fakulteten vid Karlsuniversitetet i Prag. Detta var hans första erfarenhet av denna drog. Därefter började han studera en rad olika substanser och deras effekter på hjärnan. Tillsammans med andra forskare studerade han psilocybin, LSD och mescalin i en grupp på 40 personer.

De utförde flera psyko-tekniska tester och medicinska undersökningar för att se om substanserna hade specifika verkningar eller om de gav upphov till liknande tillstånd om de togs samtidigt. Enligt Grof själv ville de även ta reda på om substanserna utlöste “experimentell psykos”, vilket skulle hjälpa dem att lösa mysteriet med psykoser.

Grof ägnade 20 år åt att utöva psykoterapi med hjälp av psykedeliska droger i Prag och i USA. Men forskningen förbjöds eftersom den antogs leda till kromosomskador, och Grof började istället arbeta vid Esalen Institute. Det var under den här tiden som han skrev sin första bok.

Holotropisk andning

Efter att ha påbörjat sitt arbete vid Esalen Institute kom han också att utveckla idén bakom holotropisk andning tillsammans med Christina GrofDetta är en teknik som kan framkalla liknande tillstånd som dem som psykedeliska droger utlöser.

Ordet “holotropisk” kommer från grekiskans “holos” (hel) och “trep” (att vända). Alltså betyder holotropisk att röra sig eller vända sig mot helhet. Det är en sorts självutforskning där du kommunicerar med ditt medvetna sinne. Det inbegriper även vissa andliga traditioner.

Enligt den transpersonella psykologin beror negativa symtom och mentala blockeringar på saker som vi glömmer eller förtränger. Tanken var att vi kunde nå dessa saker i tillstånd av utvidgad medvetenhet eller holotropiska tillstånd.

Holotropiska seanser omfattar många olika medvetandetillstånd, ibland genom att återvända till en persons födelseögonblick eller även genom att gå ännu längre tillbaka.

Kvinna som andas djupt i naturen

Grofs böcker

Grof har publicerat fler än 160 böcker och artiklar. Här är några av de mest intressanta:

  • The Stormy Search for the Self: A Guide to Personal Growth through Transformative Crisis. Detta är en självhjälpsbok. I den talar Grof om medvetandetillstånd som vissa kulturer betraktar som psykotiska. Det är ett utmärkt exempel på hur komplexa mentala tillstånd kan vara av godo.
  • The Holotropic Mind: The Three Levels of Human Consciousness and How They Shape Our Lives. I denna bok berättar Grof om sina erfarenheter med transpersonell psykoterapi. Han visar också hur tidigare erfarenheter, mystiska erfarenheter, död och pånyttfödelse alla är sammankopplade.
  • LSD Psychotherapy. Denna bok gjorde Grof berömd. Det är i princip en handbok för hur man använder LSD i psykoterapi.
  • When the Impossible Happens: Adventures in Non-Ordinary Realities. Detta är Grofs psykonautiska självbiografi.
  • Beyond the Brain: Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy. I denna bok redovisar Grof de grundläggande idéerna bakom och fördelarna med transpersonell psykologi. Han ifrågasätter även behandlingsmodellerna inom andra grenar av psykiatrin.

Stanislav Grof är numera professor i psykologi vid California Institute of Integral Studies (CIIS) i San Francisco. Han gifte sig med Brigitte Grof 2016. De reser tillsammans runt om i världen och håller föreläsningar och workshops om holotropisk andning, i syfte att sprida kunskap om tekniken.

Hoppas att du fann denna fakta om Stanislav Grof intressant.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Grof, S. (2002). Breve historia de la psicología transpersonal. Journal of transpersonal research, 2(2), 125-136.
  • Grof, S. (1994). Psicología transpersonal: nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia. Editorial Kairós.
  • Puente, I. (2014). “Entrevista a Stanislav Grof: Psicología y Respiración Holotópica”. Recuperado de: http:/www.stanislavgrof.com, 20 (10).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.