Tre fascinerande fall inom neurovetenskapen

Vissa fall inom neurovetenskapen är så konstiga att de verkar bevisa att hjärnan är en ändlös labyrint som vi aldrig riktigt kommer förstå. Dessa märkliga fenomen resulterar ofta i viktiga vetenskapliga fynd, såsom de som vi ska tala om idag.
Tre fascinerande fall inom neurovetenskapen
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2019

Det mest intressanta med intressanta fall inom neurovetenskapen är att de ofta leder till att vi upptäcker tidigare okänd fakta om hjärnan.

Ibland erbjuder sjukdomar eller symptom ledtrådar som hjälper oss att förstå det mänskliga sinnet bättre.

Många av dessa fall inom neurovetenskapen är uppseendeväckande på grund av patientens unika symptom. Dessa människors liv påverkas av dessa ovanliga tillstånd.

Det som verkligen är givande med dem är att vi kan observera hur den mänskliga hjärnan fungera på sätt som vi inte gjort tidigare.

Forskningsvärlden anser att neurologen Oliver Sacks är en av de viktigaste utbildarna i vår tid. Även om hans skickligt berättade historier ibland känns som science fiction, är de i allra högsta grad verkliga.

Idag ska vi dela med oss av tre av dessa fascinerande fall.

“Alla sjukdomar introducerar ett dubbelspel i livet: ett ‘det’ med sina egna behov, krav och begränsningar.”

-Oliver Sacks-

Nervbanor i hjärnan

Tre intressanta fall inom neurovetenskapen

1. Hågkomst

Patienten i det här fallet var en kvinna i 80-årsåldern som genomlevde en unik upplevelse 1979. Hon hade god hälsa och var helt fungerande i sinnet. Hon hade dock vissa hörselproblem.

En natt drömde hon om sin barndom på Irland. I drömmen hörde hon musiken från sitt förflutna, de traditionella melodierna och de typiska danserna. När hon vaknade fanns musiken fortfarande kvar i huvudet.

Hon trodde att en radio stod påslagen i närheten eller att någon spelade en skiva, trots att det inte fanns någon där. Hon kunde höra alla noter i musiken klart och tydligt, tillräckligt högt för att distrahera henne.

Innan läkarna kunde göra en avbildning av hjärnan började musiken försvinna. Den hade spelat i hennes huvud i flera månader vid det laget. Allt verkade peka på ett problem i den temporala loben kopplat till nostalgi.

Detta fall antyder att vissa platser i hjärnan sparar alla upplevelser från det förflutna, som om de vore oförstörbara filer.

2. Fallet med Madeline

Madeline var en 60-årig kvinna med medfödd blindhet. Det innebar att hon varit blind hela livet och aldrig sett något med sina ögon. Hon led även av cerebral pares (CP-skada) och ofrivilliga handrörelser.

Vissa kanske tror att Madeline på grund av dessa tillstånd även led av kognitiva handikapp, men faktum är att hon var en mycket intelligent kvinna.

Personerna i hennes omgivning läste konstant för henne, och som ett resultat hade hon stora kunskaper och bra på att föra konversationer.

Hon lärde sig aldrig att läsa blindskrift eftersom hennes händer, enligt henne, var “värdelösa, gudsförgätna klumpar av deg”. Hon sade att de inte ens kände som en del av hennes kropp.

Trots vad hon ansåg så var faktiskt Madelines händer i princip normala, bortsett från att hon inte kunde röra dem korrekt.

Oliver Sacks hade en teori om att hon förlorade förmågan att använda sina lemmar eftersom hennes familj gjorde allt åt henne.

Han påbörjade därför ett rehabiliteringsprogram med henne, och efter det blev Madeline faktiskt skulptör.

Madeline blev skulptör

3. Intressanta fall inom neurovetenskapen: mannen som föll ur sängen

Detta fall inom neurovetenskapen handlar om ett märkligt tillstånd vid namn autotopagnosi, som kännetecknas av en oförmåga att känna igen sina egna kroppsdelar.

En ung man på ett sjukhus hade en väldigt märklig upplevelse. Han såg ett ben på sin säng som han sade inte tillhörde honom, så han försökte plocka upp och kasta bort det från sängen.

När han gjorde det så föll hela han ned på golvet. Den unga mannen var skräckslagen, för av någon anledning trodde han att hans eget ben blivit amputerat och att benet i sängen inte kunde vara hans.

Benen skrämde honom, och medan läkare försökte tala med honom så slog han sig själv för att försöka bli av med den okända lemmen. Dessvärre har man inte lyckats lösa detta fall ännu.

Det finns många andra fall av detta slag, men man har ännu inte lyckats identifiera orsaken till det och man har inte kommit underfund med hur man kan hjälpa dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sacks, O. (2016). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Anagrama.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.