Faran med att säga till tonåringar att de kan göra allt

Faran med att säga till tonåringar att de kan göra allt

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Många föräldrar säger till sina tonåringar att “du kommer kunna göra vad du vill”. Alla föräldrar vill motivera sina barn att följa sina intressen och inte känna sig begränsade av samhällets syn på deras förmågor. Men denna typ av extremt positiv och till synes motiverande attityd kan få oanade konsekvenser.

Till att börja med är det inte sant att alla kan bli vad de vill. Eller så är vägen dit så full av uppoffringar och ansträngningar att tonåringarna även bör veta vad som komma skall. Kanske vill de bli elitidrottare på grund av pengarna de tjänar eller berömmelsen, men de gillar egentligen inte sporten och känner ingen dragning till det spartanska livet.

Vid dagens slut är det aspekter såsom genetiska gåvor eller vår uthållighet som skiljer oss åt. Alla måste vi ha i åtanke att tur och slumpen spelar en väldigt viktig roll: vår kropp är ganska ömtålig, och det är inte ovanligt med svåra skador om vi pressar den för mycket. När tonåringar väljer en väg måste de vara medvetna om detta.

Vidare har studier visat att när vi sätter väldigt ambitiösa mål så kan det sluta med att de blir skadliga för oss. Detta är till exempel vad som leder till mindre etiska beteenden, såsom doping, med målet att nå dessa ambitiösa mål. Det kan även sluta med att vi känner oss som misslyckanden om vi inte når dem.

Att skapa en vision utan en färdplan är skadligt för tonåringar

Att säga till tonåringar att de kan göra vad som helst utan att hjälpa dem att ta fram en färdplan har väldigt negativa konsekvenser. Om vi dessutom motiverar dem att sätta väldigt höga mål utan att hjälpa dem med hanteringen av dessa, kan det ge upphov till extrema frustrationer. Och sådana är de helt enkelt inte redo att handskas med.

Gråtande tonåring

Å andra sidan är det väldigt svårt för tonåringar att värdesätta sig själva. Vidare kan det sluta med att de tror att det redan är för mycket att vilja ha något, eller att de alltid kommer besitta förmågan att få något specifikt som de vill ha.

Det är bättre att inse att stora prestationer kommer vara svåra att nå. Hjälp dem att acceptera att tur spelar en nyckelroll i livet (på gott och ont). De dem sedan en färdplan så att de kan gå framåt mot sina mål. Erica Reischer, författare av boken What Great Parents Do: 75 Simple Strategies for Raising Fantastic Kids, rekommenderar de tre P:na.

De tre P:na

Istället för att säga till tonåringar att de kan göra allt de vill, föreslår Erica Reischer att vi lär dem de tre P:na.

  • Practice (övning): ansträngning tillsammans med feedback är fundamentalt för utvecklingen av en tonårings bemästrande och uppnådd förträfflighet.
  • Patience (tålamod): stort bemästrande och stora prestationer utvecklas över lång tid.
  • Perseverance (ihärdighet): hinder är troliga och svåra stunder vanliga i alla försök.

Erica Reischer säger att vi måste betona för våra barn att framgång definieras av ansträngning och framsteg, steg för steg, inte av att jämföra oss med andra.

Innan vi blir tonåringar är vi alla barn

Det sägs att Thomas Edison vid ett tillfälle överraskades av en kollega, omgiven av misslyckade experiment i sitt arbetsutrymme. “Jag har försökt allt, men jag har inte misslyckats. Jag har bara hittat tiotusen sätt som inte fungerar.” Detta är optimism och förmågan att lära sig av sina misstag.

Är dina barn maktlösa och pessimistiska? Säger de att de inte är kapabla att göra något? Visa dem hur man gör så att de kan se att det är möjligt. Säg sedan att alla utmaningar eller svåra stunder kräver tid och ansträngning, och att ju mer tid och ansträngning man ägnar, desto närmare kommer man komma sitt mål.

Flicka vid fönster

Dina barn kommer kunna gå väldigt långt på egen hand om de är kapabla att tackla utmaningar som visar sig varje dag, och om de är kapabla att känna som om de rör sig framåt. De behöver inte ett svar, utan snarare chansen att lära sig och konfrontera sina frustrationer.

Men utöver detta slutgiltiga mål är det barn behöver att kunna njuta när de gör vad de gör. Kanske vill de bli fotbollsspelare, men innan dess måste de spela många matcher med vänner, och helt enkelt njuta av detta. Högre prestationer kräver bara att de börjar i ungdomen och jobbar sig uppåt gradvis.

Innan barnen blir tonåringar måste de ha roligt utan krav och frustration. De ska kunna drömma om att vara vad de vill vara, och till och med byta dröm varje dag. Detta är ett skede av upptäckt där man ska utforska världen med sin fantasi och sina händer. Tänk på det faktum att ju mer vi gör något, desto bättre kommer vi kunna det, och ju bättre kommer vi vara på att välja när tiden är inne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.