Hur är färger och vår personlighet relaterade?

Färger och personlighet är nära relaterade. Våra preferenser för vissa färger sammanfaller ofta med specifika personlighetsmönster. I dagens artikel ska vi lära oss om denna fascinerande del av den mänskliga psykologin.
Hur är färger och vår personlighet relaterade?
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Även om många inte tror att känslor är kopplade till känslor, åsikter eller beteenden så finns det många som starkt tror på kopplingen mellan färger och personlighet.

Väldigt få väljer plagg av färger de ogillar, och de målar heller inte sina väggar i dessa färger. De flesta har en eller ett par favoritfärger. Men om du frågar dem om anledningen till dessa preferenser så kan nog få förklara det.

Tack vare detta verkar det finnas en koppling mellan preferenser för vissa färger och specifika personlighetsdrag. Forskning om psykologin bakom färger kan fördjupa vår kunskap om detta område.

Explosion av färger

Färger och personlighet: individuella preferenser

Faktum är att varje person uppfattar färger annorlunda och ger dem olika betydelser. Detta kan vara fysiska skillnader i hur våra sinnen uppfattar färgerna.

Detta blir ännu mer uppenbart med tillstånd såsom färgblindhet. Men varje persons livshistoria tenderar också att influera hur de associerar olika färger med specifika känslomässiga tillstånd.

På grund av detta är det väldigt svårt att komma fram till gemensamma regler och observationer mellan olika personer. Men det slutar inte där, för följande aspekter kan försvåra det ytterligare:

  • Alla färger har olika nyanser – vissa svalare, andra varmare. Varje nyans kan producera olika typer av känslomässiga reaktioner, även om de har samma grundfärg.
  • Ibland finns det en dissociation mellan en persons värderingar och preferenser. Någon kan välja en specifik färg i ett visst sammanhang, men föredra en annan i en annan situation. Svart kan till exempel vara synonymt med klass och elegans för vissa, medan andra associerar det med mörker och sorg.

“Låt mig, å låt mig bada min själ i färger; låt mig svälja solnedgången och dricka regnbågen.”

-Khalil Gibran-

Att studera kopplingen mellan färger och personlighet

I de flesta fall kan färgen hos ett föremål influera folks val. Men det finns dessvärre inte mycket forskning som bekräftar detta. Detta eftersom de flesta av slutsatserna från studier kommer från indicier.

“Färg måste vara tanke, föreställd, drömd.”

-Henri Matisse-

Även om det inte finns solida bevis som validerar kopplingen mellan färger och personlighet, finns det globalt accepterade principer och fenomen inom psykologifältet.

Det finns till exempel en viss konsensus när det kommer till att bekräfta att färgerna en person föredrar i viss utsträckning reflekterar dennes psykofysiska och kognitiva tillstånd.

Utöver det säger vissa psykologiexperter som intresserat sig för detta ämne att det generellt sett inte är bra att undvika en viss färg.

Tvärtom rekommenderar de att vi försöker inkludera åtminstone lite av varje färg i våra liv, eftersom det verkar antyda högre psykoaeffektiv balans.

Berätta din färg så ska jag berätta om din personlighet

Allt verkar peka på det faktum att de flesta vanligtvis väljer en färg över en annan på grund av individuella och specifika omständigheter varje dag. Dessa färgval görs angående kläder, dekoration eller mat, bland annat.

Därför kan vi dra slutsatsen att regelbundenheten våra val av olika färger reflekterar regelbundenheter i vår personlighet, och att det därför finns en koppling mellan färger och personlighet.

Vad färgpsykologi ofta tar upp är att drastiska förändringar i valet av en färg över en annan reflekterar en persons humör och livsessens.

Å andra sidan har forskare tagit fram hypoteser om att bytet från en föredragen färg även har en annan aspekt. Med denna förändring kan vi försöka utveckla nya kännetecken för att tackla förändrade omständigheter i vårt liv.

“Färg är liv; för en värld utan färg verkar död för oss. Färg är ursprungliga idéer, ljusets barn.”

-Johannes Itten-

Person med färgat hjärta

Färger och våra personlighetsdrag

Avslutningsvis kommer här några personlighetsdrag som psykologin under årens lopp har associerat med olika färger:

  • Röd: antyder viljestyrka, ambition och energi.
  • Blå: definierar tendensen att bibehålla grunden hos en fixerad uppsättning principer och värderingar, såväl som önskan att leva enligt dem.
  • Gul: denna färg kan indikera en drömsk och perfektionistisk personlighet.
  • Grön: denna färg antyder en stor preferens för säkerhet och igenkänning.
  • Orange: vi kan associera denna färg med en konstant önskan att relatera med och spendera tid med andra människor.
  • Svart: denna är relaterad till viljestyrka och självständighet.
  • Brun: denna antyder en önskan om ett enkelt liv och bildandet av starka vänskapsband.
  • Vit: personer med denna personlighetstypologi söker enkelhet, öppenhet och renhet.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.