INFP-personlighet enligt Carl Jung

Enligt Carl Jungs Teorier är INFP-personer idealistiska och känsliga. De definieras som helare eftersom de bekymrar sig för deras egen och andras välmående.
INFP-personlighet enligt Carl Jung
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Människor med INFP-personlighet är introverta, intuitiva och perceptiva. Enligt Carl Jung är de känsliga, kreativa och självständiga. Dessutom har de en tendens att vara idealister, intima och medkännande. Av den här anledningen är de förmedlare eftersom de bryr sig om sin egen personliga tillväxt och även främjar andras.

Carl Jungs bok Psykologiska typer och hans teorier om personlighet representerar ett genombrott. Under en tidsperiod då psykologin fortfarande var ny, ville den kända schweiziska psykiatern lägga grunden till en personlighetsmodell baserad på ett ovanligt men revolutionärt tillvägagångssätt.

Han introducerade koncepten av introversion och extraversion. Han etablerade dock tre dimensioner som ett resultat av en kontinuerlig följd. I detta kontinuum kan andra subjektiva och perceptiva fenomen blandas. Baserat på detta förstår vi att ingen är totalt ‘introvert’ eller ‘extrovert’. Snarare befinner vi oss alla inom ett spektrum som utgörs av annan dynamik och enheter.

Personlighetstyper

Carl Jungs personlighetsteori utgörs av åtta typer. Årtionden senare uppstod Myers-Briggs typ indikator som består av 16 undertyper. Dessa modeller är inte lika populära som Raymond Cattells 16 PF test.

Studier som den här utförd av David J. Pittinger  från Marshalls universitet visar oss dock att Jungs teori är ett väldigt effektivt verktyg för självreflektion. I den här artikeln talar vi om INFP-personlighet.

“Dina visioner kommer att klarna enbart när du blickar in i ditt eget hjärta. Den som blickar utåt drömmer; den som blickar inåt, vaknar.”

Carl Jung

INFP-personlighet

Vilka karaktärsdrag definierar INFP-personligheten?

INFP-personlighet är enligt Myers Briggs modell resultatet av ett interagerande mellan de fyra bas aspekterna:

  • Introversion: Sättet de kanaliserar sin energi, uppmärksamhet, tankar och interagerande.
  • Intuition: Sättet de bearbetar sin verklighet, från vilken de drar slutsatser och uppskattar små detaljer.
  • Känsla: Människor med INFP-personlighet har en tendens att fatta sina beslut baserat på känslor.
  • Perception: När det gäller organisering av samt att svara på sin omgivning gör de så spontant och alltid grundat på denna grundläggande aspekt.

Därav personlighetstypens akronym (Intuition, iNtuition, engelskans Feeling för känsla och Perception). Skaparna av det här mätverktyget, Katharine Briggs och Isabel Myers definierade det som en helande typologi. Detta innebär att INFP-personer är idealistiska människor som vill generera lycka. Likaså främjar de sin egen och andras personliga utveckling.

Låt oss ta en närmare titt på några av karaktärsdragen som definierar INFP-personer.

De är idealister och ser det goda i världen

Författarna till det här frågeformuläret indikerar att bara 4 % är INFP-personer.

  • De är människor som lever enligt sina egna ideal och tror på det naturligt goda i världen.
  • Den idealismen är inte passiv. Den här profilen består också av en fast men tyst överenskommelse.
  • De är introverta människor. Därför finns det inte många som känner till djupet av deras ideal och personliga åtaganden.
  • De tvekar inte att göra upp sin egen personliga stig baserat på dessa principer. Många förstår de dock inte eller känner dem inte.

Etiska och medkännande

Vad som är bra och inte står klart för dem och de tvekar inte att hålla sig till sina idéer. De visar respekt, medkänsla och uppmärksamhet mot andra genom enkla men djupgående handlingar. Dessutom är de lugna och diskreta.

Kupade händer

Självständiga

Vi skulle kunna säga att INFP-personer är känsliga men säkra i sig själva. Dessutom är de introverta och reserverade, men aldrig obeslutsamma när det gäller att fatta beslut. De gör så genom sin intuition eftersom de litar på sin inre röst. Dessutom gör de så eftersom de är idealister och eftersom de tror att världen, i sin sannaste mening är ädel och god.

Artistiska, känsliga och obetänksamma

INFP-personligheten är vanligtvis inriktad mot konst, skrivande och fotografi genom vilken personen kan uttrycka sina känslor, ideal och deras pålitliga och optimistiska inre värld.

I sin tur är de väldigt känsliga individer. Som en konsekvens av detta uppskattar de små detaljer och känslor. De är inte stora konversatörer. De är dock väldigt bra på att lyssna, stötta andra och finnas där när det verkligen gäller.

Å andra sidan bör vi notera att de gillar att agera instinktivt. De måste inte planera i förhand, bära med sig agendor, organisera saker eller schemalägga uppgifter. Därför är deras hem och kontor ganska oorganiserade eftersom de prioriterar andra saker.

Person på fält

Sammanfattningsvis, som vi har sett består INFP-personligheten av idealism, godhet och artistiska intressen. Dessa människor är ofta besvikna eftersom närande och stödjande av förhoppningar om världen och de som lever i den kan leda till besvikelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gustav, Carl. Jung (2008). Tipos psicológicos. Edhasa

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.