Fascismens kännetecken enligt Umberto Eco

Fascismen har många former, men dess psykologiska egenskaper är alltid likadana.
Fascismens kännetecken enligt Umberto Eco
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 november, 2019

Vilken påverkan har makt på samhällen? Umberto Eco analyserade denna fråga genom att etablera fascismens kännetecken.

Nuförtiden verkar det som att vissa till synes resonliga personer och organisationer har börjat försvara fascistiska värderingar som i grund och botten uppvisar alla de psykologiska kännetecknen för fascism.

Dessa kännetecken är ohälsosamma för personer och samhället eftersom de uppmuntrar till ojämlikhet.

Eco slog fast att fascismen är både ett hyckleri och inkonsekvent och något som fäster sig i befolkningens sinnen.

“Fascismen kan komma tillbaka i en oskyldig förklädnad. Det är vårt plikt att upptäcka den och peka finger åt dess nya instanser – varje dag, i varje del av världen.”
-Umberto Eco-

Fascismens karaktärsdrag under historiens gång.

Fascismens kännetecken: fascismens tre typer av kulter

Enligt Umberto Eco  består fascismen av tre typer av kulter. Först och främst har vi traditionskulten, med referens till och ett behov av att återkalla förlegade lärdomar.

Den andra fascistkulten är kulten om hjältar och död. Fascisterna pratar om riskfyllda handlingar och att döden inte är en stor grej om man dör som hjälte. Det handlar mer om att rättfärdiga döden än att göra livet meningsfullt.

Fascismen har också en handlingskult. Enligt fascismen är det ett slöseri att meditera och tänka igenom saker. I fascisternas ögon är varje tänkare en fegis om han eller hon inte skrider till verket.

Att stöta bort och exkludera

Fascisterna är emot de social värderingar som har kommit med moderniseringen. De anser att man endast kan se saker i svart och vitt, och att det därför inte finns något behov av debatter eller kritik.

Det du ser är vad du får. Så enkelt är det.

Fascismen undviker alla former av kritiskt tänkande. Att inte hålla med är att svika och varje person som tänker annorlunda är en person som måste tystas.

En annan psykologisk egenskap hos fascismen är intolerans.

Fascisterna är också rädda för allt som är annorlunda. Den som inte håller med är inte en person, utan någon som inte bör ha några mänskliga rättigheter.

De tror också att oliktänkande är avundsjuka på revolutionens framgång.

Två olika områden.

Rädsla

Ett annat synligt kännetecken inom fascismen är nationalism och främlingsfientlighet. Denna typ av uteslutande handlar inte bara om ursprungsland, utan även om att utesluta identiteter och folkgrupper.

De förstärker sina egna dygder och stöter bort andras.

Fascisterna kan också vara elitister. De vill ha en sammandrabbning mellan ekonomiska klasser. För dem är rikedomen ett mått på det mänskliga värdet.

De stöter bort all typ av svaghet, samt alla indikationer på sårbarhet.

Fascisterna använder dessutom kön för att diskriminera. De tolererar inte feminister och LGBTQ-rörelser.

Man som som blir styrd.

Andra aspekter av fascismens kännetecken

Umberto Eco nämnde även att fascisterna uppmärksammar medelklassen eftersom det är en dynamisk socioekonomisk grupp som inte är helt definierad. Det är anledningen till att de är enklare att manipulera.

En annan egenskap är glorifieringen av krig. Det är inte pacifister, oavsett hur gärna de vill kalla sig själva detta. De anser att det är bästa att lösa konflikter med våld.

Den slutliga psykologiska egenskapen är något som Umberto Eco kallar neolingua, som är en extremt grundläggande och dålig användning av språket.

Det är bara genom denna språkanvändning som fascismens kan neutralisera kritiskt tänkande.

Det är viktigt att vi skyddar oss själva från totalitära förhållningssätt som har sårat många förr i tiden och som fortfarande gör det än idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bornhauser, N., & Lorca, D. (2019). Notas para una caracterización del fascismo. Ideas y valores, 68(169), 61-81.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.