Mary Wollstonecraft – den första feministen

I denna artikel ska vi berätta lite för dig om Mary Wollstonecraft, en fascinerande figur som en del människor anser vara den första feministen. Läs vidare!
Mary Wollstonecraft – den första feministen
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

På den tiden då feminismen inte var lika välkänd som den är idag, då kvinnor inte hade någon plats utanför hemmet, försökte Mary Wollstonecraft att ändra på det. Mary Wollstonecraft, mor till Mary Shelley (som skrev Frankenstein), var en unik kvinna: hon var filosof, författare och feministisk pionjär.

Tyvärr var Wollstonecraft mycket kontroversiell under sin livstid och många människor kritiserade hennes idéer. Hon avled kort efter att ha fött sin dotter, till följd av en infektion hon ådrog sig under graviditeten.

Efter hennes död publicerade hennes make William Godwin (även han författare och filosof) hennes memoarer för att försöka hålla hennes minne vid liv. Trots hans ansträngningar mindes människor henne fortfarande bara för den kontrovers som omgav henne. Inga av dåtidens intellektuella hyste några högre tankar om henne.

Virginia Woolf och andra samtida feminister bemödade sig mycket för att återupprätta Wollstonecraft, eftersom hon var så missförstådd.

“Personer av mitt eget kön hoppas jag ska ursäkta mig om jag behandlar dem som rationella varelser, istället för att smickra deras tjusande charm och betrakta dem som om de befann sig i ett permanent barndomstillstånd, oförmögna att stå på egna fötter.”

-Mary Wollstonecraft-

Mary Wollstonecraft: den första feministen

Hennes tidiga liv

Mary Wollstonecraft var född den 27 april 1759 i Spitalfields (London). Hennes familj var ekonomiskt välbeställd, tills fadern slösade bort alla familjens tillgångar. Dessutom drack han mycket och förgrep sig på sin fru. Mary såg till att vara en ständig stöttepelare för sina systrar.

Vidare förespråkade hon kvinnors självständighet och trotsade konventionen. Därför rådde hon till och med sin syster Eliza att överge sin familj, men världen var inte redo för detta. På den tiden var det en osäker väg att välja.

Wollstonecraft hade två mycket betydelsefulla barndomsväninnor: Jane Arden och Fanny Blood. Båda hade stort inflytande i hennes liv. Ardens far var filosof och Mary kom att följa i hans spår. Fanny dog efter en förlossning, vilket hade en bestående effekt på Mary.

Hennes vuxna liv

Efter Bloods död fattade Mary det avgörande beslutet att bli författare. De ämnen hon först skrev om var de problem kvinnor konfronterades med inom utbildnings- och arbetsvärlden. När hon sökte arbete insåg hon att kvinnor bara hade två val: att bli barnflicka eller guvernant. Dessutom var kvinnornas utbildning mycket mer begränsad än männens.

Mary Wollstonecraft med en bok i handen

Så småningom blev hon i alla fall guvernant, men hon gav barnen en mycket ovanlig utbildning. Hon skrev två böcker som bygger på den erfarenheten: Thoughts on the Education of Daughters (1787) och Original Stories from Real Life (1788).

Den första boken skrev hon i en stil som var mycket vanlig på den tiden. Vad som var ovanligt var att hon skrev om ensamstående kvinnor och deras avsaknad av ekonomisk frihet. Detta var inte ett perspektiv människor som levde under denna tidsperiod förväntade sig få höra.

Senare fick hon jobb på ett förlag drivet av Joseph Johnson. Där arbetade hon som översättare och publicerade så småningom A Vindication of the Rights of Men (1790). Det var ett svar på Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France (1790).

I denna bok går hon till attack mot ärvda rättigheter, aristokratin och försvarar tanken på en republik. Men denna kontroversiella bok gav bara en försmak på vad som väntade…

Varför betraktar människor Mary Wollstonecraft som en feminist?

Mary Wollstonecraft reste till Paris 1792, under den kaotiska tid då Ludvig XVI just skulle avrättas i giljotinen. Där tog hennes liv en ny vändning. Hon publicerade A Vindication of the Rights of Woman (Till  försvar för kvinnans rättigheter) (1792), blev hals över huvud förälskad i Gilbert Imlay och fick ett barn med honom. Emellertid drabbades hon av en djup depression när förhållandet inte höll.

Detta var under 1700-talet; revolutioner pågick och Wollstonecraft var ensamstående mor. Vid återkomsten till Storbritannien försökte hon ta sitt eget liv.

Paradoxalt nog för denna starka kvinna, som så häftigt försvarade sina egna rättigheter och sin självständighet, var att hon drabbades av en depression till följd av en romantisk relation. Men att kalla Mary Wollstonecraft feminist är också lite klurigt, för den termen fanns inte på hennes tid.

Dock märker du om du läser Till försvar för kvinnans rättigheter att detta är en tidig maning till handling. Vad var det egentligen hon kritiserade? För det första menade hon att kärleksromaner fick kvinnor att framstå som om de inte hade några egna tankar och var beroende av män. Vidare förespråkade hon att kvinnor skulle få samma rättigheter som män, även avseende utbildning.

Ett av hennes huvudargument var att kvinnor inte till sin natur var underlägsna. Hon hävdade att bristfällig utbildning var en viktig förklaring. Detta var en ståndpunkt som praktiskt taget alla dåtidens tänkare förkastade. Men Wollstonecraft gick faktiskt ett steg längre.

Vid ett tillfälle föreslog hon att målaren och författaren Henry Fuseli skulle ha ett öppet förhållande med både sin fru och Mary själv. Men detta var på en tid då polyamori var mer än ett tabu och detta förslag fick avgörande följder.

Senare porträtt av Mary Wollstonecraft

Hennes senare levnadsår

Mary Wollstonecraft hade svårt att komma över sina romantiska besvikelser. Hon skrev otaliga brev till Fuseli och försökte återigen ta sitt eget liv.

År 1796 publicerade hon en bok om en del av sina resor: Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark (Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark). Hon gjorde resan i ett försök att återvinna Imlay, men hon insåg att detta var omöjligt.

I denna bok tar hon upp olika sociala frågor och sin egen identitet och sitt förhållande till världen. Naturligtvis talar hon även för kvinnors frihet och utbildning. Mot slutet accepterar hon att hennes förhållande med Imlay är slut.

När hon återvände till London träffade hon William Godwin, en författare och filosof vars idéer utgjorde förelöpare till anarkismen. De gifte sig och fastställde en del regler för att respektera Wollstonecrafts självständighet. Detta innebar att de levde i enskilda, men sammankopplade hus.

Efter giftermålet började Mary att skriva flitigt igen. Tyvärr varade lyckan inte länge. Mary dog vid 38 års ålder, kort tid efter att ha fött sin andra dotter, Mary Shelley. Godwin uppfostrade båda döttrarna och gifte senare om sig.

Efter hennes död

År 1798 gav Godwin ut verket  Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Woman Men som vi tidigare nämnt fick det inget större genklang hos allmänheten. Boken är ett urval av hennes brev och andra texter.

I dagens läge låter det hon säger fullkomligt logiskt. Men på den tiden var det kontroversiellt. Världen var uppenbarligen inte mogen för en kvinna som Mary Wollstonecraft.

En del människor anser att Mary Wollstonecraft var den första feministen. Och på sätt och vis var hon det, även om hon inte var den första kvinnan i historien som krävde rättigheter. Feminismen i egentlig mening hade ännu inte uppkommit, men hennes böcker innehöll en del av rörelsens tidigaste idéer, vilka ingen fäste sig mycket vid förrän under 1900-talet. Det är till viss del tack vare Mary som kvinnor är vad de är idag.

“Gör kvinnorna till rationella varelser och fria medborgare, så blir de snabbt goda makor – förutsatt att männen inte försummar sina förpliktelser som makar och fäder.”

-Mary Wollstonecraft-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.