Värderelativism: att skilja på gott och ont

Värderelativism: att skilja på gott och ont
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Moral förstås som en uppsättning normer, övertygelser och seder som vägleder människors beteenden (Stanford University, 2011). Moral är vad som dikterar rätt och fel. Med andra ord tillåter det oss att skilja på passande och opassande tankar och handlingar. Vad som verkar lätt på papperet kan dock leda till många frågor vid närmare undersökning. Svaret på denna tvekan och motsättningarna de bildar baseras på värderelativism.

Moral är varken objektiv eller universell. Faktum är att vi till och med inom samma kultur finner skillnader i moral, även om de normalt sett är mindre än de mellan olika kulturer. Om vi jämför moralen i två kulturer är skillnaden mycket större. Dessutom kan samexistensen av olika religioner skapa stora skillnader (Rachels och Rachels, 2011).

Nära relaterat till moral är konceptet om etik. Etik är sökandet efter universella principer om moral (även om det finns vissa författare som anser att etik och moral är samma sak, såsom Gustavo Bueno).

De som studerar etik analyserar moral i olika kulturer för att finna gemensamma nämnare, universella principer. Globalt är etiskt beteende officiellt nedskrivet i deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Värderelativism – gott och ont

Västerländsk moral

För över ett sekel sedan fördömde Nietzsche (1996) den västerländska hyllningen av det han kallade “slavmoral”. Han föraktade den här moralen eftersom han ansåg att de högsta handlingarna inte kunde vara en handling av människan, utan av en Gud projicerad utanför oss själva. Moralen som Nietzsche skyggade från anses vara kristen-judisk i sitt ursprung.

Trots den filosofiska kritiken existerar denna moral fortfarande, även om den håller på att bli mer liberal. På grund av kolonialismen och dess dominans av västvärlden är den kristen-judiska moralen den mest utbredda. Detta faktum skapar ibland problem.

Föreställningen att varje kultur har en syn på moral kallas kulturell relativism eller värderelativism. Varje kultur har en text som lägger fram dess koder om gott beteende, till exempel koranen eller de hinduiska vedaskrifterna (Santos, 2002).

Kulturell relativism

Att utvärdera en annan moral från vår moraliska synvinkel kan vara en totalitär utövning. Normalt sett formar man en negativ bild, full av stereotyper om man gör en sådan utvärdering. Därför kommer vi nästan alltid att avvisa moralen som inte passar in i vår egen. Vi kan även ifrågasätta den moraliska kapaciteten hos någon med ett annat system.

För att förstå hur olika moraler interagerar ska vi ta en titt på Wittgensteins förklaring (1989). Den förklarar moral med ett enklare schema. För att bättre förstå den här enkla övningen kan du ta ett papper och rita en mängd cirklar på det. Varje cirkel representerar olika moraler, och det finns tre möjligheter för dem att interagera.

 1. Två cirklar överlappar inte.
 2. En cirkel är inuti en annan cirkel.
 3. Två cirklar överlappar, men inte helt och hållet.
Bubblor

Två cirklar som överlappar representerar två moraliska koder som har någonting gemensamt. De har varierande grad av gemensamhet beroende på hur mycket de överlappar. Dessutom finns det större cirklar som representerar moraler som inkluderar fler normer, och mindre som refererar till mer specifika sådana.

Värderelativism

Det finns dock en annan paradigm som anser att det inte finns någon moral i någon kultur. Istället föreslår värderelativismen att varje person har en unik moral (Lukes, 2011).

Föreställ dig nu att varje cirkel från föregående övning är en persons moral istället för en kulturs. Ur det här perspektivet är all moral accepterad oavsett varifrån den kommer eller i vilken situation den ges. Det finns tre ståndpunkter inom värderelativism:

 • Deskriptiv värderelativism (Swoyer, 2003): den här linjen vidhåller att det råder oenigheter om vilka beteenden som är rätt, även om konsekvenserna av varje beteende är desamma. Deskriptiva värderelativister behöver dock inte nödvändigtvis försvara tolerans av allt beteende i ljuset av denna oenighet.
 • Meta-etisk värderelativism (Gowans, 2015): enligt den här tankeskolan är en bedömnings sannhet eller falskhet inte densamma universellt. Därför kan ingen bedömning vara objektiv. Bedömningar är relativa på grund av traditioner, övertygelser, trosuppfattningar och samhälle.
 • Normativ värderelativism (Swoyer, 2003): ur den här synvinkeln finns det ingen universell moralisk standard. Därför kan du inte döma andra människor. Allt beteende måste tolereras även när det är motsatt våra egna trosuppfattningar.
Färgglatt träd

Det faktum att en moral förklarar ett bredare spektrum av beteenden, eller att fler människor håller med om det, betyder inte att det är korrekt. Men det betyder inte heller att det är inkorrekt.

Värderelativism antar att olika moraler kommer att leda till oenighet, vilket kommer att leda till konflikt om det inte finns en dialog och förståelse (Santos, 2002). Därför är det bästa att hitta gemensamma nämnare när det gäller att etablera hälsosamma förhållanden, både mellan människor och kulturer. Därför är ämnet värderelativism så viktigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gowans, C. (2015). Moral relativism. Stanford University. Link: https://plato.stanford.edu/entries/moral-relativism/#ForArg
 • Internet encyclopedia of philosophy. Link: http://www.iep.utm.edu/ethics
 • Lukes, S. (2011). Relativismo moral. Barcelona: Paidós.
 • Nietzsche, F. W. (1996). La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial.
 • Rachels, J. Rachels, S. (2011). The elements of moral philosophy. New York: McGraw-Hill.
 • Santos, B. S. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El Otro Derecho, (28), 59-83.
 • Stanford University (2011). “The definition of morality”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Palo Alto: Stanford University.
 • Swoyer, C. (2003). Relativism. Stanford University. Link: https://plato.stanford.edu/entries/relativism/#1.2
 • Wittgenstein, L. (1989). Conferencia sobre ética. Barcelona: Paidós


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.