Fem fundamentala koncept koncept från Byung-Chul Han

Byung-Chul Hans arbete uppmanar folk att stå emot obegränsad produktion, digitalisering och samförstått slaveri. Det här är nutida verkligheter som enligt denna filosof har en påverkan på oss.
Fem fundamentala koncept koncept från Byung-Chul Han
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 juli, 2019

Byung-Chul Han har framfört ett väldigt intressant filosofiskt arbete. Dessa koncept från Byung-Chul är verkligen värda att analysera, speciellt eftersom de låter oss reflektera över den livsstil som folk har nuförtiden.

Denne sydkoreanska filosof och författare är även expert inom kulturstudier och har blivit en av de mest respekterade rösterna i dagens värld. Hans arbete fokuserar på den värld som vi lever i, inklusive teknologins effekt på vår livsstil, vår hektiskt arbetskultur och konsekvenserna av kapitalismens globalisering.

“Ett samhälle som inriktar sig på att man ska arbeta och uppnå saker är inte ett fritt samhälle. Det skapar nya begränsningar. Dialektiken med mästaren och slaven ger inte ett samhälle där alla är fria och har förmågan att vila sig. Det leder istället till ett arbetssamhälle där själva mästaren har blivit en slav.”
-Byung-Chul Han-

Några av hans fantastiska arbeten är The Burnout Society, The Agony of Eros, Topology of Violence and Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power. Vissa koncept står ut i dessa böcker eftersom de representerar det sätt som Byung-Chul Han ser världen på.

Koncept från Byung-Chul Han: självexploatering

Byung-Chul Han reflekterar över det sätt som vi arbetar på nuförtiden. För honom följer vi människor ett socialt mandat: att göra så mycket som vi kan. Förr i tiden gjorde folk bara det som de var tvungna att göra. Nuförtiden tror vi dock att vi måste vara framgångsrik till varje pris och vi får ångest då vi inte lyckas.

Den värsta delen är att ingen tvingar oss till att göra detta. Var och en av oss har valt att ge efter för att arbeta och konsumera.

Kvinna med händer framför ansiktet.

Kommunikation

Han har också sagt att relationerna har bytts ut mot anslutningar. Folk kommunicerar nu via informationskällor som är spridda över hela världen.

Han påpekade att riktig kommunikation inte längre existerar p.g.a. bristen på fysisk närvaro. Det finns nu bara ett utbyte av information. Alla våra sinnen, förutom synen, används inte längre som förr. Och det är anledningen till varför vi har dålig kommunikation. Nuförtiden söker folk bara efter personer som håller med dem, de personer som ger en “Like” på det de lägger upp på sociala medier.

Trädgården: ett koncept från Byung-Chul Han

Denne filosof är emot det som den digitala världen påtvingar oss. I hans arbeten blir trädgårdskonceptet till en väckarklocka för att vi ska börja använda våra sinnen mer. Han pratar om den hemliga trädgården, en exklusiv plats där man kan komma i kontakt med verkligheten igen, där den digitala världen inte existerar. Enligt honom är detta ett sätt för oss att komma i kontakt med vad han kallar för vår “sanna skönhet”.

Den andre

I vårt samhälle ägnar vi oss åt den andre, åt det som är konstigt, åt det som inte är vårt. Alla försöker efterlikna varandra. Trendiga och “virala” saker är uppenbara manifestationer av en önskan att tillhöra ett samhälle där alla tänker på samma sätt.

Byung-Chul Han säger att ju mer vi tänker på samma sätt, desto mer känner vi ett behov av att vara produktiva. Han hävdar att mångfalden går emot neoliberalismens mål. Om vi hade levt i en värld där endast vissa personer använder smartphones och andra inte gjorde det så hade det varit förödande för marknaden. Men detta är inte fallet. Människor är passiva, så de blir antingen till konsumenter eller producenter.

Följ ledaren.

Tid

Tiden är ett annat kritiskt element. Byung-Chul Han förklarar att vi bör ändra på det sätt som vi använder tiden. Vi bryr oss bara om att arbeta snabbt och att arbeta med obetydliga saker, om att göra saker så snabbt vi kan och låta dem gå lika enkelt som de har kommit in i våra liv. Det är ett slag mot det som verkligen är viktigt i livet.

För honom är det viktigt att vi ägnar tid till oss själva. Vi bör ta ett tag till att vara för oss själva, och inte göra något och bara ha kul. Denne filosofs arbete är väldigt berikande. Det bästa är att han lever som han lär. Allt han vill göra är att stärka sin själ och sin frihet.

Detta kanske intresserar dig
8 koncept inom psykologin som vi använder på fel sätt
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
8 koncept inom psykologin som vi använder på fel sätt

Det finns många koncept inom psykologin som vi använder på fel sätt. Detta kan bero på okunskap eller p.g.a. kulturella anledningar.  • Dow, S. R. (2015). Muchedumbre, artes y política. Byung-Chul Han y las racionalidades comunicativas contemporáneas. Palabra Clave, 18(2).

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.