Fem fundamentala koncept från Byung-Chul Han

Byung-Chul Han uppmanar människor att stå emot obegränsad produktion, digitalisering och frivilligt slaveri. Det här är nutida realiteter som enligt denna filosof har en påverkan på oss.
Fem fundamentala koncept från Byung-Chul Han
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 maj, 2023

Byung-Chul Hans filosofiska arbete är väldigt intressant. Nedanstående koncept från Byung-Chul Han är verkligen värda att analysera, speciellt eftersom de låter oss reflektera över den livsstil som människor har nuförtiden.

Denna sydkoreanska filosof och författare är även expert inom kulturstudier och har blivit en av de mest respekterade rösterna i dagens värld. Hans arbete fokuserar på den värld som vi lever i, inklusive teknologins effekt på vår livsstil, vår hektiska arbetskultur och konsekvenserna av kapitalismens globalisering.

“Ett samhälle som inriktar sig på att man ska arbeta och uppnå saker är inte ett fritt samhälle. Det skapar nya begränsningar. Dialektiken med mästaren och slaven ger inte ett samhälle där alla är fria och har förmågan att vila. Det leder istället till ett arbetssamhälle där mästaren själv har blivit en slav.”

-Byung-Chul Han-

Några av hans fantastiska verk är The Burnout Society, The Agony of Eros, Topology of Violence och Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power. Vissa koncept står ut i dessa böcker eftersom de representerar det sätt som Byung-Chul Han ser världen på.

1. Ett av dessa koncept från Byung-Chul Han handlar om självexploatering

Byung-Chul Han reflekterar över det sätt som vi arbetar på nuförtiden. Enligt honom följer vi människor ett socialt mandat: att göra så mycket som vi kan. Förr i tiden gjorde människor bara det som de var tvungna att göra. Nuförtiden tror vi dock att vi måste vara framgångsrika till varje pris och vi får ångest när vi inte lyckas.

Den värsta delen är att ingen tvingar oss till att göra detta. Var och en av oss har valt att ge efter för att arbeta och konsumera.

Kvinna med händerna framför ansiktet.

2. Kommunikation

Han har också sagt att relationerna har bytts ut mot anslutningar. Vi kommunicerar nu via informationskällor som är spridda över hela världen.

Han menar att riktig kommunikation inte längre existerar på grund av bristen på fysisk närvaro. Det finns nu bara ett utbyte av information. Alla våra sinnen, förutom synen, används inte längre som förr. Och det är anledningen till att vi har dålig kommunikation. Nuförtiden söker vi bara efter personer som håller med oss, de personer som ger en gilla-markering på det vi lägger upp på sociala medier.

3. Trädgården är ett intressant koncept från Byung-Chul Han

Denne filosof är emot det som den digitala världen påtvingar oss. I hans verk blir trädgårdskonceptet till en väckarklocka för att vi ska börja använda våra sinnen mer. Han pratar om den hemliga trädgården, en exklusiv plats där man kan komma i kontakt med verkligheten igen, där den digitala världen inte existerar. Enligt honom är detta ett sätt för oss att komma i kontakt med vad han kallar vår “sanna skönhet”.

4. Det andra

I vårt samhälle ägnar vi oss åt det andra, åt det som är konstigt, åt det som inte är vårt. Alla försöker efterlikna varandra. Trendiga och “virala” saker är uppenbara manifestationer av en önskan att tillhöra ett samhälle där alla tänker på samma sätt.

Byung-Chul Han säger att ju mer vi tänker på samma sätt, desto mer känner vi ett behov av att vara produktiva. Han menar att mångfalden går emot nyliberalismens mål. Om vi hade levt i en värld där endast vissa personer använde smartphones och andra inte gjorde det så hade det varit förödande för marknaden. Men detta är inte fallet. Människor är passiva, så de blir antingen till konsumenter eller producenter.

Följ ledaren.

5. Tid

Tiden är ett annat kritiskt element. Byung-Chul Han menar att vi bör ändra på det sätt som vi använder tiden. Vi bryr oss nämligen bara om att arbeta snabbt och att arbeta med obetydliga saker, om att göra saker så snabbt vi kan och låta dem gå lika enkelt som de har kommit in i våra liv. Det är ett slag mot det som verkligen är viktigt i livet.

Enligt honom är det viktigt att vi ägnar tid åt oss själva. Vi bör ta ett tag till att vara för oss själva, och inte göra något och bara ha kul. Denne filosofs arbete är väldigt berikande. Det bästa är att han lever som han lär. Allt han vill göra är att stärka sin själ och sin frihet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dow, S. R. (2015). Muchedumbre, artes y política. Byung-Chul Han y las racionalidades comunicativas contemporáneas. Palabra Clave, 18(2).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.