Fem saker som leder till professionell tillväxt

För att kunna uppnå professionell tillväxt måste du utföra vissa uppgifter som kommer att hjälpa dig att identifiera dina svaga punkter så att du kan arbeta på dem.
Fem saker som leder till professionell tillväxt

Senaste uppdateringen: 13 april, 2019

Även om du vill uppnå professionell tillväxt kanske du är osäker på vilken väg som är rätt för att uppnå den. Professionell tillväxt innebär inte nödvändigtvis att bli befordrad eller få ett bättre jobb. Framgång leder dock förr eller senare till yttre tecken på förbättring.

Professionell tillväxt handlar, framför allt, om att känna sig bättre angående sitt arbete och finna sätt att göra det mer effektivt. På samma gång kan du även göra det mer attraktivt för dig. Du spenderar en stor del av ditt liv på arbetet, så det är viktigt att du känner dig bekväm med vad du gör.

“Framgång är inte en olycka. Det är hårt arbete, ihärdighet, inlärning, studerande och framförallt, kärlek till det du gör eller lär dig att göra.”

-Pelé-

Det finns många saker som du kan göra för att uppleva professionell tillväxt. I den här artikeln kommer vi att berätta för dig om fem av dem. Detta är specifika saker som du kan göra om du känner att nu är tiden för att ta ett kliv uppåt.

1. Självutvärdering – en av vägarna till professionell tillväxt

Självutvärdering är ett viktigt element för att veta vart du befinner dig samt för att veta vart du är på väg i ditt professionella liv. Självutvärdera minst en gång om året. Det finns inga regler eller fast procedur för självutvärdering. Med detta sagt är det viktigt att du fokuserar på dina goda och dina sämre sidor.

Experter rekommenderar att undersöka hur motiverad du är i ditt professionella liv och vad som påverkar din motivation. De hävdar också att du bör undersöka vad dina svagheter och styrkor är. Det är särskilt viktigt att du försöker identifiera vad som orsakar mest problem och hur du löser dessa saker.

professionell tillväxt

2. Få mer träning

Vana och brist på tillgänglig tid kan ibland få dig att glömma att bredda, uppdatera och fördjupa din träning. Detta är ett stort misstag eftersom kunskap snabbt blir förlegad nuförtiden.

Det är därför som fortlöpande träning vidgar dina horisonter, generar nya möjligheter och slutligen gör ditt jobb lättare. För att uppnå professionell tillväxt är det grundläggande att du utför en kurs eller någon annan form av utbildning minst en gång om året.

3. Omskapa processer

Det kan låta sofistikerat, något som bara kan göra av en specialist. Men du kan omskapa flera aspekter av ditt arbete. Du måste helt enkelt identifiera processerna du genomför och utvärdera huruvida du kan förenkla dem eller göra de mer effektiva på något sätt.

Ibland kräver detta lite efterforskning. Vilka trick eller metoder använder folk som gör ett liknande jobb som du för att förbättra sitt arbete? Har nya teknologier kommit med något som kan vara relevant för vad du gör? Denna övning i efterforskning och reflektion kan leda till att du förändrar några av sakerna du gör.

4. Att berika din arbetsmiljö

Det är väldigt viktigt att du känner dig bekväm i din arbetsmiljö. Den miljön inkluderar dina fysiska aspekter som omger dig samt människorna du interagerar med på arbetet. Därför är det värt att tänka över om det finns några objekt eller element som får dig att känna dig obekväm eller på något annat sätt negativ influerad under ditt arbete. Är du bekväm nog? Skulle ett avlägsnande eller tillägg av något till din omgivning få dig att må bättre?

Vad gäller arbetsrelationer är det väldigt viktigt att göra vad som är nödvändigt för att berika dem. Det innebär inte att du måste bli bästa vän med dina arbetskamrater. Det innebär snarare att stärka banden av solidaritet och kamratskap du har med dem. Detta kommer definitivt att påverka din motivation.

5. Ha fler professionella kontakter

Det är ingen hemlighet att många positioner är förbrukningsvara nuförtiden. Långtidskontrakt är ett undantag snarare än en regel. Det finns en kultur av tillfälligt arbete i dagens professionella arbete. Du måste alltid vara medveten om att ditt nuvarande jobb lätt kan avslutas, vilket gör det så viktigt att ha ett kontaktnät av professionella kontakter.

Det bästa sättet att hitta ett nytt jobb är genom personliga och professionella kontakter. Glöm inte detta faktum. Bryt inte kontakten med dina gamla klasskamrater eller kollegor från gamla jobb. Håll dig också uppdaterad med arbetssituationen inom ditt område. Det kan hjälpa dig en hel del en vacker dag!

professionell tillväxt

Att växa professionellt är ett sätt att uppnå personlig tillväxt. Arbetet hjälper dig att höja din självkänsla. Därför är det viktigt att värdesätta ditt jobb och se dig om efter nya vägar för förbättring. Detta kommer att göra ditt arbete till en konstant källa till personlig utveckling.

Detta kanske intresserar dig
Hur våra misslyckanden kan göra oss framgångsrika
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur våra misslyckanden kan göra oss framgångsrika

Konceptet med misslyckande är ett stigma i vårt samhälle. Från barndomen liknar blickarna vi får vid misslyckanden eller misstag de som vi får när ...  • Añorga Morales, J. (1999). La educación avanzada: Paradigma educativo alternativo para el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad. La Habana.