Föds man till narcissist eller är det något man blir?

Färska undersökningar tyder på att antalet narcissistiska människor är på uppgång. Den här sortens beteende får vanligen mycket skadliga effekter. Men hur uppkommer det? Är narcissism något man föds med eller beror den på ens uppfostran?
Föds man till narcissist eller är det något man blir?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Föds man till narcissist eller är det något man blir? Detta är en fråga många ställer sig med tanke på den inverkan narcissister har på samhället. Psykologer uppskattar att endast runt en procent av befolkningen lider av narcissistisk personlighetsstörning i egentlig mening.

Överlägsen attityd, manipulation, begränsad empati, arrogant uppträdande, behov av beundran… Med största sannolikhet har du personligen bevittnat dessa karaktärsdrag som är typiska för den narcissistiska profilen.

Kanske har du haft en narcissistisk chef, vän eller partner. Att ha med en narcissist att göra kan vara farligt. Att undslippa dem och sedan försöka gå vidare efter att man lyckats få dem på håll innebär ofta att man har mycket smärta att läka.

Dr. Theodore Millon, som var pionjär inom forskningen om personligheter, förutspådde att narcissistiska beteenden med tiden skulle öka i samhället. Han pekade också på att vissa typer av narcissism är mer skadliga än andra. Prosociala narcissister är de som oftast är bättre på att anpassa sig till omvärlden. Antisociala narcissister är däremot de mest arroganta och aggressiva. De utgör en social risk för andra.

Så varför förutspådde Dr. Millon i sin bok Personality Disorders in Modern Life, att antalet narcissister skulle stiga i framtiden? Grundade han sin förklaring på genetik eller trodde han att människors omgivning spelar en avgörande roll för människors beteendeutveckling?

Antisociala narcissister är arroganta och aggressiva

Föds man till narcissist eller är det något man blir?

Ja, föds man verkligen till narcissist? Vetenskapen verkar ha ett klart svar på den frågan: narcissist är något man blir. Det var flera årtionden tillbaka som forskare började misstänka att barns uppväxt och deras sociala förhållanden spelade en stor roll i den narcissistiska personligheten. Dock tycks vi med tiden ha fått ett bättre grepp om vilken dynamik, vilka situationer och vilka omständigheter som definierar den.

Under 1900-talet tog psykologer först upp idén att barn som inte hade en trygg och nära anknytning till sina föräldrar hade en benägenhet att utveckla narcissistiska drag. Psykoanalysen fick oss att tro att människor som inte hade mottagit kärlek och tillgivenhet under uppväxten sökte efter bekräftelse, uppmärksamhet, tillgivenhet och beundran från omvärlden.

Men Dr. Eddie Brummelman och hans team vid universitetet i Utrecht genomförde en studie som gav helt andra resultat. Bristande kärlek från föräldrar leder inte till narcissistiskt beteende. Faktiskt är sanningen är det motsatta. Föräldrar som överbeskyddar sina barn, skämmer bort dem och misslyckas med att sätta lämpliga gränser för dem, banar vägen för barnens narcissism. Följden blir att dessa barn anser sig vara förmer än andra.

Med denna form av uppfostran sätter man barnen på en piedestal och får dem att tro att de har exklusiva rättigheter och att de är privilegierade. Studien visade också att man kan mäta och observera narcissistiskt beteende hos barn i åldrarna sju till tolv år. Det är då som barnens känsla av själv framträder och de börjar betrakta sig själva som speciella och mer värda än alla andra. 

Faran med föräldrarnas övervärdering

De flesta människor tror att narcissister är produkter av sin omgivning. Att lägga allt ansvar på föräldrarna skapar därför en viss kontrovers.

  • Är det något fel med att få barn att känna sig älskade och speciella? Svaret är nej. Att uppfostra sina barn med kärlek, positiv förstärkning och tillgivenhet är i själva verket oerhört viktigt för deras välbefinnande.
  • Problemet ligger i en övervärdering av barnen. Det innebär att föräldrarna får sina barn att inbilla sig att de är bättre än alla andra och förtjänar mer än andra människor.
  • En annan faktor man bör beakta är att föräldrarna själva kan ha narcissistiska beteendemönster. I sådana fall imiterar barnen sina föräldrar och de internaliserar det de ser och på gott eller ont tillägnar de sig samma beteende.
Narcissistiska barn inbillar sig att de är förmer än andra

Föds man till narcissist eller är det något man blir?

Psykologerna Jean M. Twenge och W. Keith Campbell skrev en mycket intressant bok med titeln The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. I denna framhåller de att narcissism kan mätas på ett spektrum. Somliga människor uppvisar ett och annat narcissistiskt drag, medan andra faller i den grupp – 1% av befolkningen – som lider av narcissistisk personlighetsstörning.

Det är viktigt att förstå att barn inte bara påverkas av sin familjemiljö. Också samhället hjälper till att styra och forma dem. Inte nog med det, utan under senare år har vi alla märkt en ökad självdyrkan och ett ständigt behov av “gillande” för att stärka folks självkänsla. De sociala medierna utgör en ypperlig plattform för att skapa neo-narcissister i en alarmerande takt.

Vidare är det viktigt att tänka på att narcissister inte är lyckliga människor. Det är inte bara det att de utsätter andra för lidande. Dessutom är de i allmänhet själva missnöjda. De kämpar hela tiden med sina egna frustrationer.

Avslutningsvis är svaret på frågan vi ställde i början av artikeln att narcissism är något man utvecklar, inte något man föds med. Därför är det allas vår skyldighet att uppfostra nya generationer med empati, respekt och altruism.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.