Fördelar med Zulligertestet vid rekrytering till jobb

Zulligertestet består av tre olika bläckplumpar som psykologer använder för att utvärdera personlighetsdrag och individens psykologiska hälsa. Rekryterare använder ofta detta test vid potentiella anställningar.
Fördelar med Zulligertestet vid rekrytering till jobb
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Z-testet, eller Zulligertestet, är ett projektivt test som utvecklades år 1942. Vid första anblick är det lätt att förväxla med Rorschachtestet, som många fler känner till. Det följer dock inte samma protokoll och det finns några fördelar med Zulligertestet jämfört med dess mer kända kusin. Det är mycket lättare att administrera och dess tolkningsparametrar är snabbare.

Målet med testet är detsamma som det hos alla andra projektiva test: att beskriva personlighetsdrag med en psykoanalytisk metod. Därför är det lätt att förstå varför testet har massor av kritiker idag, men det gör det inte mindre intressant. Bland alla fördelar med Zulligertestet märks dess användbarhet vid val av kandidater under anställningsprocesser.

En positiv aspekt av detta test jämfört med andra projektiva tester som exempelvis Draw-a-Person-in-the-Rain-testet, Baumtestet och Murraytestet, är att det samlar data som backar upp dess giltighet. Statistiska studier av testet ger det en robusthet som gör att det är till god nytta för personalavdelningar.

Färgade silhuetter av människor

Fördelar med Zulligertestet: vad det utvärderar och hur arbetsgivare använder det

Det faktum att Zulligertestet påminner om Rorschachtestet är ingen tillfällighet. Hans Zulliger, den schweiziska psykiatern som utvecklade testet, var en av Hermann Rorschachs studenter. Om det är en sak som Zulliger är känd för så är det hans inflytelserika arbete som barnpsykoanalytiker såväl som hans främjande av psykoanalytisk pedagogik.

Innan höjdpunkten av hans karriär tillbringade han flera år med Rorschach. Hans syfte var att få en djupare förståelse för mänsklig personlighet med hjälp av det klassiska bläcktestet. En annan extern faktor hjälpte till att forma hans yrkeskarriär: andra världskriget. När kriget bröt ut letade den schweiziska armén efter test för att hjälpa till med rekrytering och Hans Zulliger var mannen för jobbet.

Zulliger administrerade intelligensprov, personlighetstester och även Rorschachtester. Han insåg emellertid att bläcktestet var alldeles för komplicerat för att kunna användas effektivt. Vad armén behövde vid denna tid var effektivitet, hastighet och förmågan att administrera test till i genomsnitt 30 personer åt gången.

Det tog honom inte lång tid att utveckla ett nytt test. Låt oss ta en titt på vad hans nya test innebär.

Fördelar med Zulligertestet när det kommer till utvärdering

Zulligertestet är ett projektivt test. Vad betyder det? Det betyder att instrumentet till hands ger många subjektiva svar. Svaren kommer från stimuli som väcker testtagarnas fantasi, liksom deras känslighet, önskningar, personlighetsdrag etc.

 • Vad som skiljer detta test från andra tester av samma slag är dess giltighet och enkla användning.
 • Zulliger utformade ett test som gjorde det möjligt att snabbt avgöra om individer hade psykiska problem eller inte. Testet hjälpte också till att identifiera om testtagaren hade goda färdigheter för vissa roller i armén.
 • Dessutom kunde det utvärdera individens mentala processer: dennes rädslor, sociala anpassning, emotionella värld och självkontroll.
 • Idag använder många personalavdelningar Zulligertestet i sina anställningsprocesser.

Hur fungerar testet?

Testet kan tas individuellt eller som en grupp. I båda fallen presenteras testtagaren för tre bläckplumpar. Den som administrerar testet förklarar att bilderna inte har någon konkret betydelse, men att de tenderar att framkalla olika saker hos varje person. Testtagaren ska förklara vad denne ser i varje bläckfärg.

 • Den första bläckbilden är svartvit. Det är det mest kompakta och testtagare tolkar det vanligtvis som endast ett koncept. Det representerar en individs djupa tänkande.
 • Den andra är en mer intressant bild eftersom den använder flera ljusa färger och är mer komplex. Denna färgbild tenderar att väcka fler sensationer och känslor hos testtagaren. Det sätt som individen tolkar den här bilden på har vanligtvis att göra med färdigheter, ordning, självkontroll etc.
 • Den sista bläckbilden är grå, svart och röd. Det antyder dynamik och rörelse och relaterar till sociala relationer.

När testtagaren har skrivit upp de tankar, känslor och bilder som varje bläckbild utlöser är det dags att prata. Varje individ förklarar för terapeuten eller psykologen vad denne ser i varje detalj i färgbilderna.

Hur utvärderar man testet?

Endast skickliga proffs som är väl insatta i detta test är kvalificerade att tolka det. Det skulle vara meningslöst och värdelöst för en lekman att försöka sig på detta. En förståelse för projektiva tester och erfarenhet av Zulligertestet är ett krav.

 • Testet har inga rätta eller felaktiga svar.
 • Den som administrerar testet analyserar individernas reaktioner på bläckplumparna och hur de uttrycker sig. Ju högre detaljnivå och ju mer känslor de uttrycker, desto högre poäng. Man utvärderar också originalitet, psykologisk koherens, självuppfattning, sätt att tänka etc.

Det är viktigt att känna till att även om detta är ett projektivt test med tydligt subjektiva svar, ger det en allmän uppfattning om individens inre liv och personlighet.

Idag använder många företag Zulligertestet under sina anställningsprocesser tillsammans med andra tester. Trots att det utvecklades för mer än åtta decennier sedan är det fortfarande ett intressant och användbart verktyg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Muñoz, Mora Luis. El Test de Zulliger: Evaluado bajo el Sistema Comprehensivo de Exner, Edición Digital.
 • Redondo, Ana Isabel. Estadísticos descriptivos en respuestas al Test de Zulliger en personas de 31 a 40 años, en situación de selección de personal.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.