Man kan ändra sitt liv genom att ändra sitt tänkande

Ibland är det mycket svårt att ändra sin verklighet. Däremot kan det vara lättare att ändra sina tankar för att bättre hantera denna situation. Här lär du dig mer om detta!
Man kan ändra sitt liv genom att ändra sitt tänkande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Detta är något du ofta kan höra: “Om du vill förbättra ditt liv måste du tänka på ett annat sätt”. Visst låter det bra. Men är det så lätt som det låter att ändra sitt tänkande? Hur gör man det? Faktiskt är det svårare än det kan tyckas. Hjärnan är inte som ett rum där man kan byta ut möbler från en dag till en annan.

Vårt psykologiska universum är oerhört motståndskraftigt. Därför kan man inte bara snabbt och enkelt göra förändringar. “Omvandla dina negativa tankar till positiva tankar” är det många som säger. Men oftast talar de inte om hur. Våra mentala scheman är djupgående, rigida och inte särskilt spontana. Det går att ändra sitt tänkande, men det krävs hårt arbete för att bryta dessa inbitna tankemönster.

Samtidigt är det något vi måste hålla i minnet. Tankarna i sig har ingen makt över oss. I själva verket är de inget annat än flyktiga, mentala upplevelser som kommer och går under dagens lopp. Emellertid är det lätt att vi förstärker vissa tankar på bekostnad av andra och tillskriver betydelse åt föreställningar som kanske inte är de mest fördelaktiga för oss. Det är på det sättet som ångest och depression uppstår.

Att tänka väl är att leva väl. Genom att lära oss detta kan vi åstadkomma fantastiska förändringar i vår omedelbara verklighet. Och det är bara på detta sätt som vi kan uppnå välbefinnande.

Det går att ändra sitt tänkande

Det var år 1920 som Frederic Charles Bartlett, professor i experimentalpsykologi vid University of Cambridge, talade om våra mentala scheman. Dessutom berörde han något som skulle komma att bli avgörande inom terapin; i princip är det möjligt att omstrukturera tankar och minnen. Bartlett var involverad i det som senare skulle betecknas den “kognitiva revolutionen”, en psykologisk metod som fokuserar på individens mentala processer.

Senare har obestridliga tekniker utvecklats, som bland annat kognitiv omstrukturering. Denna teknik hänför sig till en terapeutisk process varvid negativa och irrationella tankar (kognitiva förvrängningar) först måste identifieras och därefter konfronteras. Det är ett sätt att ersätta den typ av uppfattningar som gör individen föremål för lidande med mer rationella tankar, så att denne kan utveckla sin fulla potential.

Med kognitiv omstrukturering kan vi få andra perspektiv

Som vi tidigare påpekat är detta emellertid inte någon enkel omvandlingsprocess. Att ändra sina tankar är inte något man kan göra på en vecka. Det mänskliga sinnet är motspänstigt. Det är inte lätt att förmå det att tolka vissa saker på ett annat sätt. Det är också svårt att se en situation från den ljusa sidan, när man under en längre tid fokuserat på det negativa i livet.

Likaså får man inte glömma att känslor och tankar alltid går hand i hand och ger varandra näring. Det är mycket svårt att få sinnet att se på saker och ting ur en annorlunda synvinkel och komma på nya lösningar, när man är fastlåst i rädsla, ångest eller sorg. Är det något man kan göra i dessa fall? Låt oss ta en titt på detta.

Tankar är som vatten

Tankarna cirkulerar vilt i vårt sinne. De är som en vattenström som rusar fram i högsta fart. Vi är inte alltid medvetna om vad som händer inom oss.

Som sagt är det möjligt att ändra sitt tänkande, men man måste följa en strategi för att lyckas med detta. Först och främst måste man urskilja vilka tankar som man bör ändra på omgående. Med andra ord måste man jaga bort de negativa och irrationella föreställningar som förpestar ens psykiska universum. Detta gör man bäst genom att slappna av, lugna sitt sinne, förse sig med en anteckningsbok och beskriva de tankar som är störande.

Rättssalen: Analysera dina tankar

När du upptäckt dessa negativa tankar måste du presentera dem i “rättssalen”. Vad innebär detta? I princip måste du föra en dialog med dig själv och låta dessa idéer passera ett filter. Fråga dig själv: “Verkar denna tanke rimlig?”, “Hjälper den mig på något sätt?”, “Om den inte är bra för mig, varför förstärker jag den?” och “Vad ska jag göra med den?”

Man kan ändra sitt tänkande genom att analysera värdet av sina tankar

Om du ändrar ditt tänkande kan du ändra ditt öde

Det sista steget är det mest avgörande och spännande. Det är här som ditt engagemang och ditt ansvar gentemot dig själv måste framträda. För processen med att ändra dina tankar förutsätter att du ser ditt sanna jag i vitögat. Först då kan du upptäcka vad som gömmer sig bakom den mask du bär med andra (och ibland även med dig själv).

Att bli medveten om dig själv kan vara svårt. För när allt kommer omkring så är det jobbigt att inse hur mycket du kanske har hindrat dig själv från att växa. Men än finns det tid. Du kan fortfarande bli en bättre upplaga av dig själv.

Det sista skedet i denna uppgift handlar om att omformulera de invanda och skadliga tankarna till tydligare tankar som är optimistiska, realistiska och användbara. Skjut undan din negativitet och ersätt den med hopp och hälsosamma förändringar. Om du ändrar ditt sätt att tänka ändrar du kanske inte bara dig själv som person, utan allt som omger dig.

Låt dig få känna dig fri och lita på att du kan fatta bättre beslut. Tveka inte att ändra ditt tankemönster och att leva det liv du förtjänar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.