Författarinnan Louisa May Alcott – biografi över en icke-konformist

Louisa May Alcott var inte bara författaren till ett av de mest berömda ungdomslitteraturverken. Hon framträdde också som en oberoende kvinna, dotter till en man som låg före sin tid och som överförde till henne en kärlek till konst och kunskap.
Författarinnan Louisa May Alcott – biografi över en icke-konformist
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 07 augusti, 2020

Författarinnan Louisa May Alcott ligger bland annat bakom den berömda romanen Unga kvinnor, ett litterärt verk som satte sin prägel på en hel era och som fortfarande väcker intresse än idag. Boken har översatts till fler än 50 språk och dess framgång kan mätas genom dess otaliga filmanpassningar.

Unga kvinnor blev ett riktmärke inom litteraturen. Inte bara för att det är vackert skrivet utan också på grund av dess realism.

Vid tiden då denna bok publicerades så överskuggades den kvinnliga närvaron i litteratur ganska rejält av manliga författare. Dessutom rörde Unga kvinnor sig bort från den litterära romantiken och fördjupade sig i realismen, i riktiga kvinnors vardag. Det var därför Louisa May Alcotts roman blev en omedelbar framgång: den var annorlunda jämfört med allt annat som cirkulerade vid den tiden.

Övertygande influenser är mycket bättre än all form av moralisering.

-Louisa May Alcott-

Utöver detta återspeglar Alcotts bok välgrundade idéer och värderingar. Hon skriver om kvinnor som är tänkare och bygger sitt eget öde. Detta var något helt revolutionerande för den tiden. Författarinnans slaverimotstånd och radikala demokratiska idéer kan också ses i bakgrunden.

En person med en bok

Författarinnan Louisa May Alcott och en speciell familj

Louisa May Alcott föddes den 29 november 1832 i Germantown, Pennsylvania. Hon var det andra av fyra syskon, alla flickor, eftersom hennes enda bror dog i mycket ung ålder.

Det var inte en överraskning att hon blev en upplyst och oberoende kvinna, eftersom hennes far var en berömd lärare som vi idag skulle säga låg långt före sin tid. Hans namn var Amos Bronson Alcott; han var lärare, författare och transcendentalistisk filosof. Hennes mor, Abigail, var en beslutsam och nyfiken kvinna. Därför växte Louisa, som man kan förstå, upp i en mycket stimulerande intellektuell och konstnärlig miljö.

Hennes far ägnade sig helt åt sin dotters utbildning i hemmet. Han var en man som betraktade utbildning som en befriande process, vars funktion främst var att lära människor att tänka på egen hand. Detta perspektiv var mycket revolutionerande under en tid då tyngdpunkten låg på instruktion baserad på minne och disciplin.

Den transcendentalistiska filosofin

Louisas far tillhörde den transcendentalistiska rörelsen, en filosofi som är starkt influerad av religion. Ett av dess mest grundläggande områden var att reflektera över de djupaste aspekterna av mänskligheten. Han stack ut som en pedagog, särskilt på grund av en skola som han grundade, och han inspirerades av en progressiv pedagogik.

I hans skola fanns det mikroskop, linjaler och andra föremål, vars mål var att erbjuda en utbildning baserad på bevis istället för minne. Men på grund av hans radikala beslut (vid den tiden) att acceptera afroamerikanska studenter stängdes hans skola.

Amos Alcott trodde också starkt på kvinnors jämställdhet och var övertygad om att kvinnor borde få rösträtt. Därför uppmuntrade han sin unga dotter att ägna sig åt det som skulle bli hennes stora passion: att skriva.

Han tog också beslut som antagligen påverkade fantasin hos den framtida författarinnan. Han skapade en utopisk gemenskap vid Harvard, som han kallade Fruitland. Det var en grupp människor som bodde på en avlägsen plats och åt bara vegetabiliska produkter av respekt för djurlivet.

Men de drabbades av fattigdom, och experimentet varade inte länge. Således blev de tvungna att söka nya mål.

Författarinnan Louisa May Alcott: En öppen bok

En framgångsrik författarinna

Louisa May Alcott hade olika jobb, som lärarinna, sömmerska och sjuksköterska, under inbördeskriget. Hon började också skriva och publicera i kvinnomagasin i sin ungdom.

Hennes mål var att hjälpa till med hushållets ekonomi, även om hennes far alltid insisterade på att hon skulle göra vad hon älskade hellre än att tänka på pengar.

Hon skrev motvilligt sin roman Unga kvinnor. Vid den tiden hade hon redan skrivit flera romaner, nästan alla thrillrar. Det var den genren hon verkligen brann för. Emellertid talade förläggaren Thomas Nile med henne om sitt intresse för en roman riktad mot tidens unga kvinnor. Således accepterade Louisa att skriva den, om än ovilligt.

Boken blev en framgång direkt. Hon skrev den på bara två månader, och under de första två veckorna efter publiceringen sålde den fler än 2 000 exemplar. Därefter fortsatte försäljningen att växa ända fram tills idag. Författarinnan Louisa May Alcott blev en berömd och rik kvinna och kunde lyfta sin familj ur fattigdom.

Författarinnan gifte sig aldrig. När hennes mor dog blev hon överhuvud för familjen fram till sin död den 6 mars 1888. Många menar att Unga kvinnor framför allt är ett självbiografiskt verk. Den har gått till historien som en av de romaner som kan fånga det verkligt viktiga i livet, och just av den anledningen har den aldrig gått ur modet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alcott, L. M. (2018). Louisa May Alcott. Hombrecitos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.