Förlåtelsens psykologi: att släppa ilska låter oss gå framåt

Förlåtelsens psykologi: att släppa ilska låter oss gå framåt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2022

Förlåtelsens psykologi är en form av bortkoppling. Den refererar till en handling av mod där personer skjuter ilska åt sidan – ilska som slukar och fångar dem – för att acceptera vad som skedde och låta dem gå framåt.

Det är även en omstrukturering av “jaget”; en psykologisk väg som reparerar skada och negativa känslor för att sakta men säkert finna frid, dag för dag.

Varje gång vi tittar på forskning och referenser inom förlåtelsens psykologi finner vi mestadels verk och dokument som är kopplade till personlig tillväxt, studien av moral och till och med religionens och spiritualitetens värld. Men finns det vetenskapliga studier om vad förlåtelse betyder, hur man förlåter och vad som krävs av oss fysiskt och emotionellt för att ta detta steg?

“Den svage kan inte förlåta. Förlåtelse är ett attribut hos den starke.”

-Mahatma Gandhi-

Svaret är givetvis “ja”. American Psychological Association har faktiskt flera verk och utredningar om vad som utgör och inte utgör förlåtelse. De behandlar även hur våra historiskt konfliktdrabbade samhällen inte alltid kunnat göra framsteg inom denna sfär. Det är en dimension som är nyckeln till vårt mentala välmående.

En sak som faktiskt är bra att komma ihåg är att många av oss kan hysa agg, ett problem med rötter i vårt förflutna som försämrar vår nuvarande lycka. I sin tur försämrar den även vår potentiella kapacitet att bygga ett mer tillfredsställande nu.

På något sätt håller vi fast vid en liten bit förbittring mot något eller någon som vi skulle behöva släppa taget om för att börja läka.

Kvinna omgiven av flygplan

Förlåt för att undvika personligt slitage

Det bästa sättet att fördjupa sig i detta ämne är genom att skilja på vad som är och inte är förlåtelse. Förlåtelse är inte att säga till en person att något som hände vid en tidpunkt var okej. Det är heller inte att acceptera incidenten eller försonas med en person som sårade oss.

Framförallt är det inte att tvinga oss själva att känna närhet till eller tycka synd om personen. Förlåtelsens psykologi erbjuder oss faktiskt lämpliga strategier för att ta följande steg:

 • Acceptera att saker och ting inträffade på det specifika sättet. Inget som skett vid ett tillfälle i vårt förflutna kan förändras. Därför måste vi sluta tänka på det och föreställa oss hur saker och ting kunnat vara om vi agerat annorlunda. Det gör bara att vi förlorar energi, mod och hälsa.

Att förlåta är att lära sig att “släppa taget”, att uppfinna ett nytt “du” som axlar det förflutna men finner styrkan att dra nytta av nuet.

Släpp ilskan

Förlåtelsens psykologi säger att vi inte är förpliktigade att förstå eller acceptera värderingarna eller tankarna hos personen som sårade oss. Att förlåta är inte att erbjuda mildhet eller rättfärdiganden för vad vi genomlidit. Vi ska aldrig ge upp vår värdighet.

 • Det handlar snarare om att vara förmögen att göra sig av med lagren av ilska, intensiteten hos vår förtvivlan och blockeringen som hindrar oss från att andas. För detta är det nödvändigt att vi slutar hata personen som sårade oss.
Snigel på maskrosfrö

Det finns å andra sidan en viktig aspekt som vi ofta glömmer. Förlåtelse är hörnstenen hos alla relationer, vare sig det är ett partnerskap, vänskap, etc. Kom ihåg att alla inte ser saker som vi gör. Det finns faktiskt lika många uppfattningar, tillvägagångssätt och åsikter som det finns dagar på året.

Ibland antar vi att vissa handlingar är skymfer eller förakt, när de i själva verket är simpla meningsskiljaktigheter eller missförstånd. För att sluta se förräderi där det inte finns något måste vi kunna utöka vår känsla av och kapacitet för förlåtelse.

Förlåtelsens psykologi: nyckeln till hälsa

Dr. Bob Enright från University of Wisconsin är en av de mest hyllade experterna. Efter mer än tre decennium av analysera av fall, genomförningar av studier och författande av böcker i ämnet, har han slagit fast något som kan attrahera vår uppmärksamhet.

Alla kan inte uppnå det; alla är vi inte förmögna att ta steget att erbjuda förlåtelse. Anledningen till detta ligger i övertygelsen om att förlåtelse är en form av svaghet.

Detta är ett misstag. En av de bästa idéerna inom förlåtelsens psykologi är att detta steg ger oss chansen att integrera nya värderingar och strategier mot stress och ångest inom oss själva. Det låter oss även gå framåt med mer frihet i nuet. Förlåtelse är en handling av mod och styrka.

Orange fjäril

Dr. Enright påminner oss om att det finns många anledningar att ta steget mot förlåtelse. De bästa har att göra med vår hälsa. Det finns många studier som visar det nära förhållandet mellan förlåtelse och minskning av ångest, depression och andra åkommor som minskar din livskvalitet.

Personen som dag efter dag förblir fångad i en minnescirkel, i det rangliga torn av förbittring och i det ihållande hatet mot det förflutna, utvecklar kronisk stress av sin olycklighet. Ingen förtjänar att leva på detta sätt. Det finns ingen känsla som är giftigare än ilska kombinerad med hat.

Strategier för förlåtelse

Låt oss börja utöva några av följande strategier för att möjliggöra vägen mot förlåtelse:

 • Förlåtelse är inte att glömma, det är att lära sig att tänka bättre, med förståelsen att vi inte är förpliktade att främja försoning, men att acceptera vad som hände utan att känna oss “svaga” som tar det steget. Att förlåta är att frigöra oss från många bördor som vi inte förtjänar i livet.
 • Agg tar ifrån oss vår energi, vår ande och vårt hopp. Vi måste därför lära oss att förlåta för att överleva och leva med högre värdighet.
 • Terapeutiskt skrivande och att föra dagbok kan hjälpa oss.
 • Vi måste även förstå att tiden själv inte kommer vara till hjälp. Att låta dagar, månader och år passera kommer inte hindra oss från att hata eller göra så att vi glömmer vad som hände. Låt oss inte lämna till morgondagen det obehag vi känner idag.
 • Förlåtelse är en process. Det är något vi måste förstå. Kanske kan vi aldrig helt förlåta den andra personen, men vi kan bli av med en hel del av förbittringen för att kunna “andas” lite lättare.

Som vi kan se är förlåtelsens psykologi väldigt bred, och har ett väldigt nära förhållande till hälsa och välmående. Det är en disciplin som erbjuder oss otroliga strategier vi kan använda i våra dagliga liv, i vårt arbete och i våra relationer. Förlåtelse är därför en av de bästa förmågorna och dygderna vi kan utveckla som människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • AbuHasan, Q., Reddy, V., & Siddiqui, W. (2021). Neuroanatomy, amygdala. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537102/
 • Enright, R.D., & Fitzgibbons, R. (2015). 9 Forgiveness Therapy. Amer Psychological.
 • Goetz, J. L., Keltner, D., & Simon-Thomas, E. (2010). Compassion: an evolutionary analysis and empirical review. Psychological bulletin136(3), 351.
 • Luskin, F. (2003). Forgive for good. New York, NY: HarperOne.
 • Shapiro, S. L. (2020). Rewire your mind: Discover the science + practice of mindfulness. London, UK: Aster.
 • Paloutzian, Raymond F. (2010).Forgiveness and Reconciliation: Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building. New York: Peace Psychology Book Series
 • Prieto, U. (2017). Perdón y salud: introducción a la psicología del perdón. Madrid: Universidad Pontifica Comillas
 • Worthington, T. y Williams, David R. (2015). Perdón y Salud. Madrid: Akal
 • Worthington, E.L., Jr., & Sandage, S.J. (2015). Forgiveness and Spirituality in Psychotherapy: A Relational Approach. Amer Psychological

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.