Fortunatasyndromet: beroende av förbjuden kärlek

Fortunatasyndromet: beroende av förbjuden kärlek
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 september, 2018

Fortunatasyndromet kommer från en novell av Benito Pérez Galdós med titeln Fortunata och Jacinta. Den skrevs på 1800-talet och filmatiserades även på 70-talet. Karaktärerna i novellen har ett visst psykologiskt djup, och de har därför använts för att beskriva fenomen inom romantiska relationer.

Novellen handlar om en stormig relation mellan en man vid namn Juanito Santa Cruz och två kvinnor: Jacinta och Fortunata. Den första kvinnan är hans fru och den andra hans älskarinna. Fortunata blir först prostituerad och gifter sig sedan med Maximiliano. Relationen mellan Fortunata och hennes älskare fortsätter dock, och det slutar med att hon får två barn med honom.

Det mest intressanta med novellen är inte själva handlingen, utan den psykologiska betydelsen av varje karaktär i berättelsen. Fortunata representerar kvinnor som har en tendens att ha relationer med gifta män. Folk som beter sig som henne sägs därför ha det som kallas för Fortunatasyndromet.

“Den som är otrogen känner till kärlekens njutning; men den som är trogen känner till kärlekens tragedier.”

Fortunatasyndromet och dess kännetecken

Fortunatasyndromet bör inte ses som en åkomma eller en sjukdom. Det är snarare ett ovanligt tillstånd som för det mesta drabbar kvinnor. Dessa kvinnor känner sig mer attraherade av män som redan är gifta.

Kvinna med röd kappa.

De främsta symptomen på fortunatasyndrom är följande:

 • Väldigt starka och djupa känslor för gifta män.
 • En oförmåga att känna sig attraherad av andra män.
 • Villig att göra allt för den man hon älskar.
 • Övertygad om att livet inte har någon mening utan honom.
 • Känner att hon har en “rätt” att vara tillsammans med honom, och att han borde välja henne istället för andra kvinnor.
 • En önskan att ha barn med mannen.
 • Känslorna mot mannens fru kan variera. Ibland visar hon empati mot frun och ibland hatar hon henne.
 • Konstanta fantasier som involverar en framtid med mannen ifråga.

Kvinnan känner sig förälskad av en man som redan befinner sig i en relation, men samtidigt känner hon att det inte är en kärlek som hon kan uppnå då mannen redan befinner sig i en relation.

Vad är orsaken till Fortunatasyndromet?

Den första upplevda kärlekstriangeln uppstår för det mesta vid en väldigt tidig ålder. Freud tog upp detta inom sin teori som han kallade Oidipuskomplexet, där barn kan känna sig attraherade av den ena föräldern och vilja ta den andra förälderns plats.

Man med två kvinnor.

Pojken vill ta sin faderns plats och flickan vill ta sin mors plats. I det senare fallet kallas det istället för Elektrakomplexet. Lösningen innebär helt enkelt att man accepterar verkligheten och undviker sådana lustar.

Uppkomsten av Fortunatasyndromet tyder på ett olöst Oidipus- eller Elektrakomplex. I det vuxna livet kommer personens partner vara en återspegling av föräldern, och personen kommer projicera sina lustar och önskningar från förr på den nya relationen.

Om inte ett sådant komplex blir löst kommer den vuxna relationen inte att bli särskilt hälsosam. Kvinnan kommer då att känna sig mer attraherad av gifta män, som kommer vara en representation av fadern. Mannens partner kommer vidare att ses som orsaken till alla hennes frustration, precis som modern under barndomen.

Att tänka på

En kvinna med Fortunatasyndrom uppvisar dessutom följande beteenden:

 • Dålig självkänsla.
 • Svårigheter med att förstå sina egna känslor.
 • Emotionellt beroende.
 • Ser den uppoffring hon gör för mannen som ett tecken på kärlek.
 • Besitter ett idealiserat kärlekskoncept.
Spegelbilder av kvinna.

Kvinnor med Fortunatasyndromet vill “vinna” över mannens kvinna. Detta är en omedveten process som de inte kan motstå. Det slutar för det mest att de både lider och känner sig frustrerade, och i dessa fall rekommenderas psykoterapi.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.