Framtiden är här i form av kvantdatorer

Genom att förstå den mikroskopiska världen kommer vi kunna designa teknologier som kan göra kvalitativa genombrott inom informationshanteringen.
Framtiden är här i form av kvantdatorer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Framtiden är här i form av kvantdatorer! De teknologiska framstegen har skapat en värld som hela tiden förändras. Det är nuförtiden viktigt att kunna datorer eftersom det minskar gapet inom socioekonomiska utvecklingar.

Vi lever alla i ett samhälle där teknologiska framsteg utgör nyckeln till framgång.

Nuförtiden baseras nästan allt som en dator gör på ett binärt språk – en serie ettor och nollor. Dessa siffror kan dock inte kombinera sig själva för att lagra eller hantera information.

Det vetenskapliga samfundet har därför arbetat med nästa stora genombrott: kvantdatorer. Om du har tur så kan du snart börja leva i kvanttidsåldern.

I den här artikeln kommer vi analysera kvantdatorer och de fördelar som denna teknologi har gett världen. Det kanske även innebär slutet på den nuvarande digitala åldern.

Stad på kvällen.

Grundläggande koncept för att hjälpa dig förstå kvantprocessande

Under historiens lopp har människan använt vetenskapen för att förstå hur naturen fungerar och utveckla nya teknologier.

I början på 1900-talet utfördes studier baserat på vissa fysiska fenomen som banade vägen för kvantmekaniken, som förklarar hur den mikroskopiska världen fungerar.

Dessa studier upptäckte att den mikroskopiska världen fungerar på kontraintuitiva sätt. Det skiljer sig helt från den makroskopiska världen. Vissa av de saker som kan uppstå i den mikroskopiska världen är:

  • Kvantöverlagring. En princip som beskriver hur en partikel kan existera i olika tillstånd på samma gång.
  • Kvantsammanflätning. Två separata partiklar kan kopplas ihop på ett sätt där en har interaktioner som den andra känner till.
  • Kvantteleportering. Den använder kvantsammanflätning för att skicka information från en plats till en annan utan fysiska rörelser.

Kvantteknologier hade därför varit baserat på dessa kvantprinciper av subatomisk natur. Genom att förstå den mikroskopiska världen kan vi designa teknologier som kan förbättra folks liv.

framtiden är här - fånga den

Vad är kvantdatorer?

Som nämnt ovan använder de klassiska datorerna ett binärt språk. Varje gång du interagerar med en enhet så skapar, modifierar eller förstör du kedjor av ettor och nollor, kända som bitar.

Kvantdatorer använder en fundamental informationsenhet som kallas qubit. Till skillnad från bitar så kan qubits vara i ett oändligt antal tillstånd mellan 0 och 1. Detta fenomen är känt som kvantöverlagring.

Vi bör påpeka att denna systemförändring inte kommer göra kvantdatorerna snabbare än de nuvarande. Dessa algoritmer kommer dock låta datorerna hantera informationen på ett annat sätt.

En kvantdator hade exempelvis kunnat förändra den kryptografi som vi har för närvarande.

Framtiden är här: vikten av kvantdatorer

Det finns redan några teknologier som använder fenomenet med kvantdatorer, som exempelvis laser och magnetisk resonanstomografi (MRI).

Stora framsteg inom kvantteknologin kommer ha en stor påverkan på i princip varje del av vårt liv. Kvantdatorerna kommer exempelvis har en stor inverkan på datasäkerheten.

Den kan även bana väg för framsteg inom det militära, såsom att förbättra kommunikationen i stridssammanhang eller låta ubåtar färdas utan att vara beroende av satelliter.

Den kemiska industrin kan också använda denna teknologi för att designa nya material och kemikalier som simulerar reaktioner från fysiska komponenter.

Om kvantdatorerna fortsätter utvecklas så kommer du vara del av den första generationen som upplever den stora tillväxten när det gäller beräkningsmöjligheter.

För närvarande görs stora investeringar från både den offentliga och privata sektorn.

Hantering av nummer.

2017 investerade USA $241 miljoner i kvantdatorer. Kina och Europa har företag där det investerats $1,1 miljard. Världens makter är väldigt ivriga att leda detta teknologiska race.

Kvantdatorer är fortfarande svåra att bygga, förvara och programmera, men det finns redan några på marknaden. Ingen av dem är dock bättre än klassiska datorer, och man kämpar fortfarande med att förbättra dem.

Framtiden är här!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.