Frånvaron av problem garanterar inte lycka

Att vara lycklig hänger inte på att ha ett problemfritt liv. Det handlar om hur du väljer att se på sakerna som sker med dig. Ser du hot eller utmaningar? Misstag eller chanser at lära dig?
Frånvaron av problem garanterar inte lycka
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Frånvaron av problem leder inte automatiskt till lycka. Än viktigare är villigheten att förändras och att tolerera ovissheten som rädsla kan generera. Att utöva detta kan dock vara svårt.

Som Albert Camus en gång sade: folk är besatta över att finna lyckan, som om det vore den heliga graal. Men välmående är inte ett mål, utan ett dagligt utövande som kräver adaptiva strategier och nya perspektiv.

Mycket tid har passerat sedan Martin Seligman – en psykolog vid Pennsylvanias universitet – betonade behovet av att titta på mer än bara patologier.

Han sade att det även är viktigt att tänka på att förbättra vårt humör och välmående.

Positiv psykologi äntrade scen på 90-talet, och sedan dess har vi bevittnat en explosion av teorier och välmenande råd.

Tusentals böcker om lycka publiceras varje år. Universitet erbjuder hundratals kurser i ämnet, och idag anser sig personer som Tal Ben-Shahar vara regelrätta gurus i ämnet.

Neurovetenskapen bidrar också till fältet, med experter som upptäcker vad som sker i hjärnan när man är lycklig och vad man kan göra för att höja glädjen.

Alla dessa trender, tillvägagångssätt och perspektiv är intressanta och inspirerande. Men vissa påpekar att det finns en problematisk aspekt hos allt detta: vi har gjort konceptet lycka till en marknadsföringsgimmick.

I allt högre utsträckning “utbildar” vi befolkningen i vad som krävs för att vara lycklig, men gör även folk intoleranta mot sorg, ångest, ovisshet och obehag.

Verkligheten i livet är inte alltid lätt. Oavsett hur mycket man försöker att vara lycklig kommer situationen ibland komma i vägen. Det är därför det är viktigt att tänka om angående lycka.

Låt oss utforska hur.

Frånvaron av problem är inte lycka

Lycka är inte bara frånvaron av problem

Det är lätt att tro att du skulle vara lycklig om du lyckades lösa alla dina problem. Om så vore fallet skulle dock lyckan vara extremt sällsynt.

Världen vi lever i är oförutsägbara. Du interagerar med många varje dag, så konflikter och missförstånd kommer uppstå.

Det spelar ingen roll vem du är eller var du bor. Problem uppstår och ingen är immun mot var som sker i omgivningen eller inom en.

På senare år har nay röster uppstått i den akademiska världen för att erbjuda annorlunda perspektiv på lycka.

Psykologer som Jermone Wakefield (från New Yorks universitet) och Allan Howitz (från Rutgers university) har skrivit böcker som The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow Into Depressive Disorder.

Denna bok talar om hur vi försöker bannlysa känslor som sorg och frustration, men om man inte erkänner dem och endast lägger vikt vid positiva känslor, kommer man bli en känslomässig analfabet.

Idag finns det så många människor som inte vet hur de ska hantera stress och ångest. De vet inte varför de har en klump i magen eller varför deras rädslor verkar paralyserande.

Att hantera motgångar och dessa komplexa känslomässiga tillstånd har också mycket att göra med din chans att vara lycklig.

Hjärta och hjärna

Lycka är att våga agera trots rädsla och ovisshet, inte frånvaron av problem

Jag vill rädda en definition av lycka som är båda inspirerande och lämplig, godkänd av neuroforskare, psykologer, psykiatriker, ekonomer och till och med buddhistmunkar.

Allt handlar om att ge livet betydelse, att ha ett syfte och att vara proaktiv. Det handlar om att vara villig att växa och att acceptera motgång såväl som utmaningar i det dagliga livet.

Enligt detta alternativa perspektiv är dessa de sanna nycklarna till lycka.

Eduard Punset sade en gång att lycka handlar om frånvaron av rädsla. När detta feltolkas verkar detta lite perverst eftersom människor inte kan upphöra att känna rädsla. Denna känsla är inneboende i vilka vi är och tjänar ett syfte.

Detta är ett bra exempel: “Jag är rädd för att flytta till en ny stad och börja ett nytt liv, men jag vet att jag borde. Att ta detta steg kommer hjälpa mig att växa. Därför måste jag vara modig och göra det trots min rädsla.”

Jag är medveten om att problem kan uppstå, men jag känner mig kapabel att hantera dem

Återigen vill vi påpeka att lycka inte är frånvaron av problem. Sanningen är att lycka börja göra sig hemma när vi kan övervinna våra utmaningar.

Sonja Lyubomirsky – psykologiprofessor vid Kaliforniens universitet – är en av experterna som spräcker myter om positiv psykologi och lycka.

Något hon ofta talar om är att välmående inte definieras av att nå mål eller ha materiella tillgångar.

Människor uppnår en känsla av balans och självinsikt när de känner sig nöjda med sig själva.

När man känner sig kapabel att hantera vad som kan komma härnäst, när ens självkänsla är stark och när man kan hantera rädslor, stress och oro.

När du känner denna typ av styrka så flödar allt mycket bättre.

Kom ihåg att livet inte är lätt. Du kommer stöta på gropar i vägen och få en del blåmärken; det är en verklighet du inte kan fly från, så acceptera det.

Utveckla dig själv

Ingen är immun mot problem och att saker och ting vänds uppochned när man minst anar det. Istället för att försöka bekämpa dem ska du jobba med din personliga tillväxt och psykologiska styrkor som låter dig investera i ditt välmående.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.