Friflytande ångest: en sida av GAD

Friflytande ångest: en sida av GAD
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Jag är inte rädd för något specifikt, men i verkligheten… är jag rädd för allt. Det är vad friflytande ångest innebär. Ovissheten som smyger i skuggorna och sedan fångar dig, som får dig att kippa efter andan och tar ifrån dig viljan att lämna hemmet.

Det är som att leva i isolering i ett rum utan fönster. Det är en konstant spiral av oro, en kvävande boll av desperation.

I sina dagböcker sade Virginia Woolf att livet är som en dröm, och att vakna är vad som dödar dig. Det är som om det på något sätt finns ett definierande ögonblick i din existens där du vaknar och öppnar ögonen till alla ansvar och livets vikt, alla ostoppbara urbana rörelser, allt disharmoniskt oljud i mänskliga relationer.

Det känns som om all rörelse inte bara tar över dig, utan gör dig mindre.

“Rädsla är alltid redo att se saker som värre än de verkligen är.”

Titus Livius

Alla vaknar givetvis till liv och upptäcker att det ibland är smärtsamt och svårt. Men tusentals kvinnor och män upplever något mycket mer komplicerat än så. Det är en diffus, formlös rädsla som fångar en i ett beteendemönster av överdriven, återkommande oro över nästan allt.

Detta känslomässiga tillstånd av växande ovisshet och kronisk stress ger upphov till friflytande ångest, som är en del av generaliserat ångestsyndrom (GAD). Denna verklighet är lika utmattande som den är komplex, för till skillnad från andra åkommor är upptagenheten och reaktionerna som är associerade med friflytande ångest inte fokuserade på något specifikt, utan allomfattande.

GAD kan summeras med en enkel men kraftfull mening: “Jag tänker alltid att något dåligt ska drabba mig.”

Att alltid befara det värsta

Friflytande ångest och irrationell rädsla

Adrian är 35 år gammal. Efter ett 10-årigt förhållande med en kvinna har hon övergivit honom. Hon förälskade sig i en annan person, och trots att vår protagonist verkade okej, började personerna i hans närhet märka av vissa oroväckande saker.

Det må vara sant att Adrian alltid varit lite ängslig, men efter uppbrottet började han bli besatt över vissa saker, inklusive sina föräldrars hälsa. Han började bli rädd för att de skulle bli sjuka och dö.

Hans medarbetare noterade även vissa konstiga saker. Adrian är arkitekt, och under en tid har han varit besatt över att begå misstag. Han oroar sig överdrivet över huruvida han gjort ett bra jobb eller inte och huruvida något dåligt kan inträffa under hans uppsikt.

Han är även rädd för att inte kunna betala sitt huslån och förutser redan vilka kostnader han kan skära ned på om något skulle hända. Men inget har faktiskt inträffat än.

Vi använder denna påhittade man som ett exempel av en anledning. Man uppskattar att GAD, och den associerade friflytande ångesten som infiltrerar nästan varje del av livet, drabbar kvinnor mer än män. Av de nästan 60% av de drabbade som inte får hjälp eller söker behandling är dock merparten män.

Man med ångest

Varför oroar allt mig?

För att förstå GAD och friflytande ångest lite bättre måste vi först förstå rädslans funktion: att förbereda oss på att reagera på ett hot. Det är en finstämd, exceptionell anpassningsmekanism som låter oss överleva. Det vill säga såvida rädslan är orsakad av ett verkligt hot.

Tänk om rädslan och ångesten börjar invadera varje del av ditt liv? Vad händer när du blir strandsatt i ett parallellt universum som går att likställa med din värsta mardröm? För det finns inget värre än att leva i rädsla.

Möjliga orsaker till friflytande ångest

Många forskare och neuropsykiatriker är säkra på att GAD skiljer sig från alla andra åkommor. Stanford University School of Medicine förklarar att friflytande ångest orsakas av en dysfunktion i diverse delar av hjärnan, inklusive amygdala.

Amygdala är en struktur stor som en mandel som medierar våra känslor, minnen och uppfattningar. Vid någon punkt, av oklara anledningar, ändras kretsarna som utgör detta område, och med det ordningen och balansen i personens liv.

Amygdala i hjärnan

Behandlingar för GAD

De två huvudsakliga metoderna för att ta tag i detta kliniska tillstånd är medicinering och psykoterapi. Meditation kan minska symptomen och skapa de nödvändiga omständigheterna för att psykoterapin ska vara mer effektiv.

“Det finns inte några faktiska stress- och ångestfaktorer i världen, dina tankar skapar dessa falska övertygelser.”

-Wayne Dyer-

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) används generellt, men andra antidepressiva medel är ofta också nödvändiga. Kom ihåg att varje patient är unik och att dennes personliga verklighet kan kräva en lika unik behandling.

Alla är unika

Vidare är kognitiv beteendeterapi och andra terapier som fokuserar på stresshantering också effektiva för att minska den överdrivna upptagenhet som associeras med friflytande ångest. I dessa terapier lär sig patienten effektiva konfrontationsstrategier och utvecklar hälsosammare såväl som mer adaptiva beteenden.

Avslutningsvis är det värt att nämna bra näringsintag, träning och meditation som kompletterande verktyg. Dessa kan hjälpa dig att dominera rädslan, fokusera uppmärksamheten på vad som verkligen är viktigt och lära dig att tänka samt leva bättre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.