Gerald Pattersons träningsmodell för uppfostran

Gerald Pattersons träningsmodell hjälper oss att förstå hur föräldrarnas attityder påverkar barnens beteende.
Gerald Pattersons träningsmodell för uppfostran
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Gerald Pattersons träningsmodell för uppfostran skapades efter att han hade presenterat sin tvångsteori. Med den senare försökte han förklara hur en individs miljö influerar störande beteenden.

Tro det eller ej, men de flesta av de psykologiska problem som man ser hos barn och tonåringar är relaterade till den omkringliggande miljön.

Vissa av de inslag som utöver stort inflytande på ett barns beteende är skolan, kompisarna och familjen (såväl som lärarna). De formar barnet allt eftersom tiden går.

Som en konsekvens av detta lära sig barnen genom att använda deras beteende som förebild för hur de själva bör bete sig.

“Skillnaden mellan straff och disciplin är ett kraftigt barn.”
-Danny Silk-

Familjemodeller har allt att göra med beteendestörningar. Faktum är att det är väldigt vanligt att man hittar antisociala beteenden inom de familjer där barnen utvecklar denna typ av beteende.

Detta kan i sin tur påverkas av deras socioekonomiska status, konflikter mellan föräldrar och försummelse.

En av de viktigaste variablerna har att göra med hur föräldrarna ger order till sina barn.

Då man utvärderar en familj efter att man har upptäckt att barnet lider av beteendeproblem så kommer man antagligen att hitta kritiska föräldrar som tenderar att ge order på ett förvirrande, förödmjukande och argt sätt.

Två olika typer av order: alfa och beta: Alfa-ordrar är klara och relaterade till barnets motoriska förmåga. Ett exempel kan vara att be barnet att ta på sig sina skor eller sänka rösten.

Beta-ordrar är å andra sidan vaga, förvirrande och svåra att lyda. Detta gör det svårt för barnet att lära sig specifika beteenden som är relaterade till lydnad.

Vissa exempel på beta-ordrar är “Uppför dig” eller “Gör inte så”. Barnet kan då fråga “Vad är bra” eller “Vad menar du?”

Flicka som kramar sin pappa.

Gerald Pattersons träningsmodell

Pattersons tvångsteori förklarar hur ett barns familjemiljö kan påverka barnets beteende. För att göra detta så använda författaren en enkel men effektiv metod.

Han analyserade noga en video och visade barnets beteende i skolan och samma barns interaktion med sina föräldrar i hemmet.

Hans teori förklarar hur antisociala mönster manifesterar sig i familjedynamiken. Patterson noterade att barn använde aggressiva beteenden för att få vad de ville.

Dessa beteenden blev positivt förstärkta då barnet fick vad det ville ha. Men negativ förstärkning sker också.

Barnet känner sig mindre ängsligt då det får vad det bad om och undviker obehag.

Med det sagt så kan barn använda aversiva beteenden för eget gagn. Namnet på denna process är övertygande (eller tjat).

Den förklarande rollen hos negativ förstärkning syns ganska tydligt i den tvångsprocess som existerar i relationen mellan föräldrarna och barnet.

Föräldrar bör inte alltid ge efter för barnens önskningar. Att göra detta kan ge båda parter en direkt tillfredsställelse, men det kan bli ett allvarligt problem i slutändan. Om föräldrarna ger efter för allt som barnen ber om så kommer det skapa något som kallas för en “negativ förstärkningsfälla” som förvärrar det negativa och övertygande.

Genom att observera denna teori kan vi också se att straff är kontraproduktiva. Vissa föräldrar tror att det minskar dåliga beteenden, men faktum är att det gör raka motsatsen.

Positiva bestraffningar ger en dysfunktionell problemlösningsmodell som barnet inte lär sig något positivt av.

Gerald Pattersons träningsmodell och dess effekt på barn.

Pattersons föräldraträningsmodell

Patterson utvecklade en föräldraträningsmodell. Målet är att föräldrarna ska kunna lära sig att hantera sin miljö ordentligt och inte falla ned i den negativa förstärkningsfällan.

Detta problem medför stora fördelar. Barnet vänjer sig vid obehag och utvecklar strategier för att tolerera frustration på rätt sätt.

Föräldrarna lär sig även att stå ut med barnens aggression utan att direkt ge efter för dem.

På en kognitivt nivå lär sig barnet att aggressiva beteenden som är ämnade att få något i gengäld (att se på mer TV, få godis eller att inte gå till skolan) är helt meningslöst. Barnet kommer förstå att han inte alltid kan få vad han vill.

Gerald Pattersons föräldraträningsmodell kan vara svår för vissa familjer, vilket gör att de lätt ger upp.

Av denna anledning är det viktigt att föräldrarna är medvetna om att de kommer få resultat över tid efter att de har applicerat åtgärderna på rätt sätt.

Gerald Pattersons träningsmodell kommer antagligen att ge bra resultat så länge som föräldrarna härdar ut.

Barnet kommer få bättre självkänsla genom att lära sig och acceptera gränser och föräldrarna kommer inte längre känna sig skyldiga då de inte ger barnet vad det vill ha på en gång.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Comeche, M. y Vallejo, M. A. (2005). Manual de terapia de conducta en la infancia. Editorial Dykinson.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.