Att glömma vissa drömmar – varför händer det?

Vi människor tenderar att glömma bort vissa drömmar samtidigt som vi kommer ihåg andra, och detta händer kort efter att man har vaknat.
Att glömma vissa drömmar – varför händer det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi människor spenderar en stor del av våra liv med att sova och sjunker in i ett suggestivt universum av drömmar, men ändå tenderar vi att glömma vissa drömmar.

Men hur kommer det sig? Trots att vi upplever sådana intensiva och nästan levande drömmar så försvinner de ibland så snart vi har vaknat.

Varje bild, fragment och minne bleknar så snart som morgonen kommer. Det intressanta är att man under en kort tid känner att man hade kunnat återta det där minnet om man bara hade försökt lite till.

De är dock lönlöst att göra detta för det enda som finns kvar är det emotionella avtrycket av själva drömmen, eller en mardröm om det har förekommit en sådan.

William Shakespeare sade att “Människor utgörs av det som drömmar är gjorda av”. Det är faktiskt sant, och det finns en sanning bakom denna poetiska bild man inte kan förneka.

Drömmandet involverar en blandning av mentala processer som inkluderar dina minnen och livserfarenheter och en gnutta kreativitet.

En blandning av surrealism och fantasi. Anledning till detta är att vi människor också har dessa fantastiska resurser.

Alla vill komma ihåg varje dröm, och anledningen till det kommer från den klassiska uppfattningen att vi kan lära känna varandra bättre om vi kan ta in varje bild, ord, känsla och händelse som förekommer i drömmar.

“Drömmarnas generella funktion är att försöka återställa vår psykologiska balans.”
-Carl Jung-

Kvinna som drömmer om hus.

Att glömma vissa drömmar – två anledningar till varför detta händer

Vissa personer har förmågan att komma ihåg många av sina drömmar och tvekar inte att dela med sig av dem.

De försöker ofta utvärdera symbolismen och komma på meningsfulla tolkningar. Andra kommer knappt ihåg något från sina drömmars universum. Dessa personer hävdar ofta att de inte drömmer.

Du bör dock vara medveten om att alla drömmer, vilket t.ex. hjälper dig att få djupare sömn och den vila som är så viktig för din hälsa.

Hjärnan behöver även denna process för att lära sig bättre och ta bort information som inte längre är till hjälp, och för att utföra metaboliska uppgifter så att kroppen kan uppnå balans.

Vissa experter menar att man kommer sova 30 år av alla de 90 år som man lever. Det innebär 22 år av djupsömn och ca 30 års drömmande. Man kommer dock knappt ihåg något från dessa sju år.

Men varför ska man spendera tid på något som inte ger oss något sammanhang?

Hippocampus uppmärksammar inte dina drömmar

Då du somnar så kommer vissa av hjärnans regioner att fortsätta vara aktiva. Studier har visat att det finns väldigt aktiva områden och det finns ett av dem som tar en lång tid på sig att vila, och det är hippocampus.

Detta område är relaterat till ditt minne och har som uppgift att utföra viktiga uppgifter då du sover.

Det skickar information som är lagrat i ditt korttidsminne till själva långtidsminnet. Hippocampus “fokuserar” därmed på väldigt specifika uppgifter. Dessa uppgifter gör att det inte fokuserar på drömvärlden.

Faktum är att den inte anser att den är viktig, för under denna tid arbetar det för att förbättra inlärningen och dina minnen.

Med andra ord är det som händer i dina drömmar inte av intresse för ditt hippocampus.

Detta är iallafall vad vissa studier har visat, som exempelvis den som utfördes av Thomas Andrillon – neuroforskare vid Monash Universitet i Melbourne, Australien.

Efter att ha utfört en MRI-scanning så visade det sig att hippocampus skickar information till hjärnbarken, men att den sistnämnda inte skickar någon information tillbaka.

Det finns gånger då man kommer ihåg något; en bild, en känsla eller en viss situation. Denna sannolikhet ökar om du vaknar upp precis efter drömmen.

I dessa situationer har forskarna visat att minnet av drömmen bara varar en minut eller två, men att du snart kommer glömma bort det igen.

Hjärnan i olika färger.

Låga nivåer av acetylkolin och noradrenalin kan få oss att glömma vissa drömmar

Det finns anledningar till varför människor glömmer bort vissa drömmar. Den där teorin fokuserar på två specifika signalsubstanser: acetylkolin och noradrenalin.

Du bör veta att nivåerna hos dessa substanser kommer minskas avsevärt då du somnar. Detta fenomen medför en sämre förmåga att bevara minnen. Det finns dock mer att säga om det.

Studier har visat att när man hamnar i REM-fasen och drömmar så kommer nivåerna av acetylkolin att öka, samtidigt som adrenalinnivåerna inte gör det.

Du hade därför behövt ha både höga nivåer av båda dessa neurotransmittorer för att komma ihåg vad som hände. En av dem räcker inte.

Varför kommer man att glömma vissa drömmar och komma ihåg andra?

Du vet redan att det finns två anledningar till varför du glömmer vissa av dina drömmar. Hippocampus och neurotransmittorerna noradrenalin och acetylkolin gör det svårt för oss att skapa minnen då vi sover.

Det finns dock experter, som exempelvis Ernest Hartmann, professor inom psykiatri vid Tufts University School of Medicine, som menar att det finns en annan anledning som gör att man glömmer.

Anledningen är att drömmar inte är transcendenta för hjärnan – de har inte något användningsområde. Anledningen till att du kommer ihåg dem under en kort period är att de hade en känslomässig påverkan.

Ju mer intensiva de är, desto större är sannolikheten för att du kommer att komma ihåg dem.

Drömmarna är fortfarande en gåta för oss människor. Både Freud och Carl Jung ansåg att de var viktiga för att vi ska kunna förstå oss själva bättre.

Men hjärnan i sig bryr sig inte om informationen och det slutar med att man glömmer vissa drömmar. Den verkar inte vara lika intresserad av dem som du själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vallat, R., Lajnef, T., Eichenlaub, J. B., Berthomier, C., Jerbi, K., Morlet, D., & Ruby, P. M. (2017). Increased evoked potentials to arousing auditory stimuli during sleep: Implication for the understanding of dream recall. Frontiers in Human Neuroscience11. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00132

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.