Häcklare, kverulanter och grubblare har sina likheter

Det finns människor som häcklar, klagar eller grubblar som ett sätt att leva. Varför gör de detta? Vad ligger bakom dessa beteenden? Psykologen Marcelo Ceberio berättar.
Häcklare, kverulanter och grubblare har sina likheter

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Det är ganska vanligt att människor tycker att det är lättare att klaga och döma andras handlingar än att se sina egna fel och brister. Du kan stöta på dessa häcklare, kverulanter och grubblare i många olika sammanhang.

Så vad klagar de över? Vem eller vad dömer de? Varför gillar de att kritisera andra så mycket? Ärligt talat, vad är poängen med att göra detta?

Vanligtvis är tendensen att kritisera och klaga en del av en välstrukturerad tröghet som i sin tur är en del av en livsstil där vi kan urskilja tre  olika varianter:

  • Häcklare är ganska unika och individuella. De påpekar systematiskt vad andra och till och med de själva saknar.
  • Kverulanter är häcklarnas kusiner. I allmänhet förstärker de varandra.
  • Slutligen har vi grubblare som återkommer till sina tankar om och om igen. Dessa människor kan inte låta bli att tänka och tänka på samma idéer eller bilder. Vissa av dessa tankar är klagomål som de uttrycker, medan andra fäster sig i deras sinnen.

I allmänhet uppstår dessa attityder ur tomma intet. De som är vana att vara på detta sätt vet inte ens om det; de är otroligt inkörda på det här systemet, till den grad att de inte ens är medvetna om sina tankar.

I själva verket kommer en del av deras sätt att tänka från självuppfyllande profetior. Med detta hänvisar vi till situationer som upphör att komma till liv tack vare den negativa inställning de har till sin omgivning och till och med sig själva. I slutändan är de situationer som bevisar deras negativa idéer endast produkter av de sinnesspel som de själva spelar.

Ett vanligt scenario för häcklare, kverulanter och grubblare

Låt oss tänka på ett hypotetiskt scenario. Föreställ dig att du tänker om och om igen att en jobbintervju kommer att gå dåligt. Du är säker på att du kommer att göra bort dig och att intervjuaren inte kommer tycka att du är rätt kandidat för jobbet. Med det tankesättet kommer du naturligtvis att vara extremt nervös, stressad och orolig när du går in. Som en följd av detta är det mer än troligt att du inte får jobbet i slutändan. Och det värsta med detta är att du antagligen tror att du inte hade något att göra med det.

Det är ännu värre om någon med den här profilen (häcklare, kverulanter och grubblare) lider av någon annan störning. Detta kommer, som ett resultat, att leda till allvarliga problem eftersom individens obehag kommer att vara stort.

Det spelar ingen roll om det är ett lätt eller komplext funktionshinder. Du kan ha huvudvärk, panikkänslor, ätstörningar eller magkramp. I slutändan spelar det ingen roll. Att klaga kommer garanterat att öka ditt obehag.

Man och kvinna grälar

Att skriva ett “klagande manus” i ditt huvud

Oftare än inte bär dessa tre personligheter (häcklare, kverulanter och grubblare) på ett mentalt manus. Med andra ord, en prototyp av situationer som orsakar en viss grad av obehag. Hela poängen med dessa negativa scenarier är att få individen att klaga eller kritisera (antingen sig själv eller andra).

Faktum är att många av de personer som uppvisar dessa tre attityder, har svårt att lösa sina mentala manus. Anledningen till detta är att de har slut på text för att utveckla något av dem. Som ett resultat avstår de från att förändra problematiska situationer. För i slutändan, vad skulle de göra om de inte kunde kritisera eller klaga när det i princip är allt de känner till? De upprätthåller i princip sina problem för att upprätthålla sin attityd.

Men häcklare, kverulanter och grubblare är inte helt lika. Det finns ett antal skillnader mellan dem som är värda att överväga:

  • Häcklare och kverulanter uttrycker sina tankar på ett mycket tydligt sätt. Å andra sidan är grubbleri rent mentalt. När grubbleriet uttrycks blir det ett klagomål eller kritik.
  • Klagomål är mer opersonliga. Kverulanter pratar vanligtvis om sig själva och fokuserar på sina brister. Häcklande är istället mer interaktivt; det är riktat till andra, även om vissa riktar det mot sig själva (självkritik). Trots detta fokuserar dessa tre attityder på negativa aspekter.

Som du ser kan häcklare, kverulanter och grubblare vanligtvis identifiera brister i allt de ser eller gör. De märker alla detaljer oavsett hur små de är. Det är som om att förbli lugna gör dem obekväma. Märkligt nog kommer de alltid att hitta ett sätt att se ner på saker och människor.

Attityd är ett val

Vi måste nämna en viktig detalj. Häcklare har en tendens att vara avundsjuka. Avund är ju en mörk och diskvalificerande känsla som uttrycks genom kritik. Tro det eller ej, det är så kraftfullt att det kan ta ifrån samtalspartnern alla framsteg eller framgångar. Dessa människor kan vända sig mot en vän bara för att denne har något de saknar.

Häcklare, kverulanter och grubblare har vanligtvis möjlighet att observera ett glas som halvfullt eller halvtomt. Naturligtvis är de specialiserade på att se det som halvtomt. Även om de har möjlighet att se den positiva sidan av saker, väljer de att inte göra det. De finner skydd i attityder av kritik och klagande i syfte att lyfta fram de saker som kunde gjorts och inte de som faktiskt gjorts.

Men det handlar inte om att inte ta hänsyn till den negativa aspekten av saker eller vad som saknas. Endast genom att uppmärksamma ditt inre jag kan du förbättra dig själv, korrigera misstag och förbättra dina resultat. I detta fall hänvisar vi specifikt till att påpeka det negativa genom att fokusera på klagandet och kritiken och därmed göra förändringar nästintill omöjliga att uppnå.

Hur häcklare, kverulanter och grubblare blockerar handling

Klagande är en mekanism som hindrar möjligheten att modifiera en handling och göra den bättre. De som väljer att klaga och kritisera, rycks ofta med för mycket oavsett problem. Som en konsekvens blir de frustrerade, vilket får dem att röra sig längre och längre bort från de verkliga lösningarna.

Det finns också något annat som spär på deras frustration. Vi pratar om deras önskan att alltid fastställa vad som saknas. Det är som om det aldrig är tillräckligt. Oavsett vad de gör, kunde de alltid ha gjort det lite bättre.

Dessutom finns det en viktig faktor när det kommer till klagande: passivitet. Kverulanter kritiserar vanligtvis sig själva, men gör ingenting för att ändra på sig. All deras energi går till att klaga och döma sig själva eller det som finns omkring dem. Eftersom konkreta åtgärder som leder till lösningar inte vidtas, finns det således en enorm blockering som gynnar klagande. På detta sätt skapar de en till synes oändlig ond cirkel.

Skadande för självkänslan

Som du ser är häcklande och klagande otroligt skadligt för individers självkänsla. Det är bara en tidsfråga innan människor börjar distansera sig från dem. I slutändan gillar ingen att omge sig med människor som konstant påpekar vad som inte gjorts, vad som saknas eller felet med allting.

Å andra sidan är det sant att det är svårt att ge konstruktiv kritik. När allt kommer omkring används kritik för att påpeka vad som saknas och för att diskvalificera. Men det är inte bara innehållet i kritiken som är viktigt, utan också hur personen framför den. Ton, kadens, ansiktsuttryck, handrörelser och allmänt kroppsligt uttryck är viktigt i denna aspekt.

Det verkar som om kverulanter har ett mål: att framkalla avslag från andra. Faktum är att många kverulanter använder kritik för att diskvalificera andra och visa sin överlägsenhet. Detta går hand i hand med deras låga självkänsla: de känner att de måste göra detta på grund av sin känsla av underlägsenhet.

Frustrerad kvinna

Omvandla kritik till förfrågningar

Många former av kritik, särskilt de som förekommer i relationer (oavsett om det är par, föräldrar-barn etc.) döljer önskemål. I grund och botten finns det, under människors kritik, en önskan de vill framföra.

Låt oss analysera det här exemplet. Föreställ dig att en tonårsson skriker på sina föräldrar: “Ni är aldrig med mig, ni är alltid upptagna. Ni lyssnar aldrig på mig!” Låter som ett klagomål, eller hur? I själva verket säger han, “Jag älskar er. Jag har ett behov av att ni spenderar mer tid med mig”.

Låt oss se på ett annat exempel. Föreställ dig att en man berättar för sin fru: “Du går alltid till sängs tidigt. Du tillbringar aldrig tid med mig på kvällen!” Denna kritik kan lätt översättas till: “Jag skulle älska om du stannade uppe med mig ett tag så vi kunde prata”.

Det är viktigt att du har en sak i åtanke när du gör sådana förfrågningar. Nämligen att du alltid måste ta hänsyn till den andra personens möjligheter och resurser. Om du inte gör detta kommer det att resultera i en misslyckad förfrågan där och då. Allas möjligheter är olika. Kom ihåg att det faktum att du kan göra något inte betyder att en annan person också kan göra det. Analysera hur genomförbart ditt önskemål är innan du framför det.

Häcklare, kverulanter och grubblare tror sig ha rätten att döma

Slutligen, när de kritiserar, placerar häcklare och kverulanter sig i en högre position än den andra personen. Kom ihåg att kritik ofta kommer från en position av perfektion, där människor tror att de har rätt att döma så mycket de vill. Detta gör naturligtvis att vilken samtalspartner som helst blir irriterad.

Att göra en förfrågan är annorlunda. Vid förfrågningar finns inga högre och lägre positioner. Förfrågningar har allt att göra med värde. När du framför ett önskemål värdesätter du den andra personen och får denne att känna sig känslomässigt viktig. Kritik däremot går endast ut på att diskvalificera.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.