Perfektionism på arbetsplatsen är inte en dygd

Perfektionism på arbetsplatsen är ett karaktärsdrag som folk för det mesta beundrar, men det finns även en baksida.
Perfektionism på arbetsplatsen är inte en dygd
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Perfektionism på arbetsplatsen anses ofta vara en dygd. Faktum är att många personer gärna nämner detta karaktärsdrag under jobbintervjuer.

Deras attityd medför dock att de kräver att ha kontroll över varje liten detalj, vilket är anledningen till att denna strävan efter framgång egentligen bör anses var något negativt.

Det står ganska klart att denna förmåga har mer negativa aspekter än positiva då en perfektionist börjar arbeta. Personen lyckas exempelvis inte nå sina deadlines.

Studien “Arbetsberoende: Ett organisationsbeteende såväl som ett beroende?” hävdar att perfektionism är ett psykologiskt beroende.

Vidare säger den att rädslan för att göra fel antyder att personen kräver strikt kontroll, är väldigt krävande och dessutom inte kan tolerera misstag.

I dagens artikel kommer du lära dig sanningen bakom detta karaktärsdrag.

Perfektionism på arbetsplatsen är inte hälsosamt

Man vid laptop.

En anmärkningsvärd sida hos arbetare som är perfektionister är att det ofta slutar med att de drabbas av hälsoproblem. Ångest och stress är vanligt förekommande, men det finns även andra saker:

  • De kan inte delegera sitt arbete till andra, vilket medför en större arbetsbörda och det tar mer av deras tid.
  • Dessa personer kan oftast inte lösa problem på ett effektivt sätt eftersom de inte har en mental klarhet, vilket bottnar i överbelastning.
  • De måste anstränga sig mer under sina interaktioner med andra eftersom jobbet tar upp den största delen av tiden (vilket är typiskt för en perfektionist) och har en negativ påverkan på de sociala förmågorna.
  • Dessa personer tolererar inte att andra gör misstag och går igenom varje detalj om och om igen för att det ska bli perfekt, även då detta inte är möjligt.

Det kan uppstå många problem från perfektionism.

Högre arbetsbörda, som beror på en oförmåga att delegera arbetsuppgifter, vilket gör att de inte kan ha trevligt med sociala interaktioner, är bara en liten del av anledningen till varför det slutar med att de blir stressade och väldigt ängsliga.

Perfektionister kan heller inte njuta av sin fritid eftersom de alltid tänker på arbetet.

Det kan därför sluta med att de blir otåliga och irriterade p.g.a. att de inte uppmärksammar sina egna behov, vilket kan utläsas i den artikel vi tog upp ovan.

Perfektionister får inte tillräckligt med sömn, de tränar inte tillräckligt och äter sällan bra.

Depression som har kontrollbehovet som orsak

Enligt artikeln “Fördelar och nackdelar med perfektionism, enligt forskning” kan extrem perfektionism leda till att man får svårt att ta beslut och kontrollerande beteendemönster som dessutom kan leda till depression.

Perfektionism på arbetsplatsen relateras ofta till ambitiösa personer som vill uppnå höga mål, men dessa personer tror alltid att de måste jobba över. Det är därför ett rätt så skadligt beteende.

Att inte kunna tolerera misstag kan leda till problem med självkänslan samt depression.

Att inte kunna tolerera misstag gör bara perfektionisten frustrerad. Han tenderar också att ständigt försöka andra till lags. Låt oss ta ett exempel:

Föreställ dig att en person är expert inom dörrtillverkning och installation och har arbetat med detta under många år. Personen är en perfektionist som fokuserar på varje liten detalj och kan inte möta sina deadlines eftersom han vill se till att dörren blir perfekt. En dag träffar han på någon som inte tycker om resultatet, vilket resulterar i förödande känslor.

Kvinna som är stressad.

Kan man sluta vara perfektionist?

Vi har kanske kommit fram till den viktigaste punkten? Kan man minska perfektionism på arbetsplatsen och lindra dess konsekvenser? Ja, detta är möjligt.

För att göra detta så måste du söka hjälp och dessutom vara medveten om att perfektionism inte är en dygd.

En perfektionist måste söka professionell hjälp då han börjar känna att beskrivningen av en perfektionist passar in på honom. Terapeuten kommer ta fram en lämplig behandling.

Man kommer för det mesta fokusera på att personen inte känner sig tillräckligt bra och hur detta resulterar i en besatthet. Anledningen till detta är att personen som söker kontroll och perfektion oftast har väldigt låg självkänsla.

Perfektionisten får då metoder som han kan använda för att slappna av och minska sin ångest. Som du kan se så kan perfektionistens situation förändras till det bättre med tålamod och hårt arbete.

Har du att göra med perfektionism på arbetsplatsen? Hur har det påverkat ditt mentala tillstånd?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caputto, Ileana, Cordero, Soledad, Keegan, Eduardo, & Arana, Fernán. (2015). Perfeccionismo y esquemas desadaptativos tempranos: un estudio con estudiantes universitarios. Ciencias Psicológicas9(2), 245-257. Retrieved September 30, 2019, from http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212015000300003&lng=en&tlng=es.
  • Remorini, C. (2010). Contribuciones y proyecciones de la Etnografía en el estudio interdisciplinario del desarrollo infantil. Perspectivas en Psicología, (13).
  • Scotti, D., Sansalone, P. A., & Borda, T. (2011). Autoestima, miedo a la evaluación negativa y perfeccionismo: un estudio comparativo en población clínica y en población general. In III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.