Åtta sätt att hantera "de som vet allt"

Åtta sätt att hantera "de som vet allt"
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Folk som vet allt skapar ofta problem i personliga och professionella relationer. Deras sätt att agera irriterar oss. Kanske har de mer kunskap och erfarenhet än andra, men detta ger dem inte rätten att gå omkring och låtsas som om de vet allt och som om de alltid har rätten på sin sida. På arbetsplatsen har de allra flesta haft åtminstone en kollega eller chef av som tillhör gruppen “de som vet allt”.

Att arbeta med någon som har den här attityden kan vara en plågsam uppgift och kan hindra vår personliga utveckling eller till och med få oss att sluta.

Nycklar till hur man hanterar “de som vet allt”

När du blir tvungen att hantera de som vet allt kan följande strategier hjälpa:

1. Försök vara förstående

De här personerna kan vara irriterande, men kom ihåg att den här attityden mycket väl kan vara baserad på brist på förtroende eller djupare personliga problem. Istället för att bli arg, undvik konfrontation oavsett hur stor frestelsen är. Försök istället att vara empatisk. Om du visar henne att den där typen av attityd inte leder till önskat resultat, kommer hon själv att sluta bete sig på det sättet.

De som vet allt kan vara irriterande

2. Välj dina strider med “de som vet allt”

Att hantera dem som vet allt kan vara utmattande, och det finns stunder där det bästa du kan göra är att ignorera deras användbara råd. Därför ska du avvärja deras kommentarer med ett enkelt “tack för tipset” istället för att påbörja en lång argumentation.

3. Föregå med gott exempel

Framförallt ledare och chefer bör veta att det i många situationer inte är en fördel att veta allt. Att säga “jag vet inte, men vi kan kolla upp några svar eller goda idéer” visar att du är flexibel och öppen för förslag. Att säga “jag vet inte” kan även skapa förtroende genom att visa öppenhet, sårbarhet och ärlighet.

4. Beväpna dig med argument

Om du gör en presentation, säljer en idé eller talar under ett möte ska du tro på dina argument. Kolla dina källor och verifiera dina fakta. Ju mer kunskap du har, desto svårare är det för en som vet allt att få dig ur balans.

När du är i ett möte, håll dig till planen som du har skissat upp innan och mät även ut en specifik tidsram för varje ämne. Kom förberedd med fakta och statistik, så att du har något nedskrivet och förberett att dela med dig av när den som vet allt avbryter dig.Ju mer förberedd du är, desto mindre plats får den som vet allt att ta över.

Det positiva är att om du är kapabel av att stoppa dem 2-3 gånger, kommer de förmodligen att sluta bete sig så mot dig. Kom ihåg att folk normalt sett inte upprepar beteenden som inte är framgångsrika.

5. Behåll ditt goda humör

De som vet allt kan vara väldigt defensiva och ibland till och med aggressiva. Det sista du vill är att tvinga in dem i ett hörn. Därför bör du, även om det är väldigt frestande, undvika att använda sarkasm med de som vet allt.

Ta istället ett djupt andetag och säg: “Jag visste inte det. Vad konstigt!” Försök att skratta åt detta beteende och kom ihåg att deras beteende i slutänden är harmlöst och meningslöst. Ett vänligt uttryck eller kommentar kan lätta på de flesta spänningar.

6. Ställ detaljerade frågor till “de som vet allt”

Var respektfull men ställ detaljerade frågor för att “skala av lagren” hos den som vet allt. Fråga honom varför han tror något är sant och vad hans källa är. Att ställa direkta frågor om specifika detaljer kan lära dem som vet allt att de bör tänka efter innan de pratar.

7. Erbjud konstruktiv kritik till personen om dennes beteende

Ha i åtanke att det är möjligt att den som vet allt inte har en aning om hur dennes beteende påverkar andra. Om du tror att så är fallet, överväg att ta upp det på ett försiktigt och taktfullt sätt med personen ifråga under ett privat samtal. Det viktigaste är att motparten känner sig motiverad att analysera sin attityd och inte känner sig personligt attackerad. I det fallet kan du såra den andra personen eller till och med få motsatt effekt. Då kan de istället intensifiera sitt outhärdliga sätt av att relatera till andra.

Kom ihåg att de som vet allt kan vara väldigt osäkra, så detta kan vara ett sätt att stärka deras ego. Påminn dem om hur viktiga de är för teamet, och påminn dem framförallt om hur viktigt det är att alla får en chans att bidra.

De som vet allt kan få dig att må dåligt

8. Undvik att involvera chefen så länge den som vet allt inte är ett stort hot mot arbetskvaliteten

Om du inte har något val, håll en positiv ton och fokusera på vad du är villig att göra för att försäkra dig om att jobbet blir bra gjort istället för att klaga på personenOm situationen blir outhärdlig ska du tala med din chef. Låt denne veta hur beteendet påverkar arbetslaget och arbetsmiljön.

Detta är några av strategierna som kan hjälpa. Men hursomhelst är hanterandet av dem som vet allt först och främst en övning i tålamod, där din emotionella intelligens och dina kommunikationsfärdigheter spelar stor roll.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.